To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet uprawnia do udziału w szkoleniu stacjonarnym z C-Eye'a w dn. 04.03.2024 r. w Poznaniu i uzyskania certyfikatu I stopnia.
już niedostępne 500,00 zł -

W dniu 4.03.2024 r. o godz. 9:30 zapraszamy na certyfikowane szkolenie I stopnia, które będzie poświęcone aspektom terapeutycznym wykorzystania C-Eye'a w pracy z osobami niekomunikującymi się werbalnie.

Szkolenie organizowane przez AssisTech i OREW EMEDEA prowadzone jest przez wybitnych terapeutów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z C-Eye'em.
Miejsce szkolenia: OREW EMEDEA, ul. Bosa 15, 60-125 Poznań


Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • terapeutów - m.in. logopedów, neurologopedów, psychologów, neuropsychologów, terapeutów widzenia, terapeutów zajęciowych, terapeutów AAC, fizjoterapeutów,
 • pedagogów - m.in. tyflopedagogów, oligofrenopedagogów,
 • pielęgniarek - w szczególności opieki długoterminowej i anestezjologicznych,
 • lekarzy - w szczególności specjalistów rehabilitacji, neurologów,
 • dyrektorów, kierowników placówek, w których system C-Eye wykorzystywany jest w codziennej praktyce,
 • opiekunów
 • innych osób związanych z tematyką (potencjalnych użytkowników C-Eye oraz osób, które nie miały jeszcze okazji poznać C-Eye'a)


PLAN SZKOLENIA:

9:30 - 9:40 (10 min) - Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie prowadzących

9:40 - 10:40 (60 min) - Klasyfikacja stanów świadomości, neuroplastyczność. Jak rozpocząć pracę z urządzeniem? Przygotowanie stanowiska, przygotowanie Pacjenta. Droga progresji wzroku - mgr Edi Tyszkiewicz

10:40 - 11:20 (40 min) - C-Eye jako narzędzie w terapii neurologopedycznej dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi - mgr Anna Szubin

11:20 - 11:50 (30 min) - Przerwa kawowa

11:50 - 12:30 (40 min) - C-Eye w terapii dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, zaburzeniami neurologicznymi, zespołami genetycznymi - perspektywa pedagoga specjalnego - mgr Natalia Pawlicka

12:30 - 13:15 (45 min) - Wprowadzenie do obsługi C-Eye'a. C-Eye jako narzędzie terapeutyczne w codziennej praktyce. Przykłady użycia - dr inż. Bartosz Kunka

13:15 - 14:00 (45 min) - Przerwa na lunch (w cenie szkolenia)

14:00 - 15:00 (60 min) - Strategie komunikacyjne w C-Eye'u i eyefeelu. Terapia dzieci i dorosłych - perspektywa terapeuty w kontekście studium przypadków - mgr Edi Tyszkiewicz

15:00 - 16:30 (90 min) - Warsztaty z podziałem na grupy - praca z C-Eye'em i eyefeelem (symulacja pracy z pacjentami przy wykorzystaniu systemu C-Eye) - mgr Edi Tyszkiewiczmgr Anna Szubin, mgr Natalia Pawlicka 

16:30 - Zakończenie szkolenia


UWAGA!
Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu I-go stopnia. Imienne certyfikaty w wersji papierowej otrzymają wszyscy uczestnicy szkolenia.
Uczestnictwo w szkoleniu i uzyskanie certyfikatu I stopnia jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w szkoleniu II stopnia, które dopiero uprawnia do posługiwania się tytułem "Konsultant C-Eye".

Brak wymogu związanego z udowodnieniem kierunkowego wykształcenia do wzięcia udziału w szkoleniu.


PROWADZĄCYMI SZKOLENIA SĄ:

mgr Edyta Tyszkiewicz, Gabinet Neurorehabilitacji C-Eye (Szczecin)

 • Pedagog
 • Konsultant i neurorehabilitant C-Eye z wieloletnim doświadczeniem
 • Kinezjolog edukacyjny, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta rozwojowy- Growth thrugh Play System, specjalista terapii ręki, a także socjoterapeutka i terapeuta zajęciowy i terapeuta TUS
 • Autorka wielu artykułów z zakresu: komunikacji alternatywnej i wspomagającej, afazji oraz neuroplastyczności.
 • Autoryzowany partner AssisTechu w zakresie rozwoju treści terapeutycznych w C-Eye'u i innych produktach
 • Od wielu lat pracuje z dziećmi z deficytami rozwojowymi, jak również z dorosłymi po wypadkach, udarach, urazach.
 • Prowadzi gabinet neurorehabilitacji C-Eye, rehabilitacji pedagogicznej i terapii ręki w Przychodni Portowej w Szczecinie: http://centrum-neurorehabilitacji.pl/

mgr Anna Szubin, OREW EMEDEA(Poznań)

 • Logopeda dyplomowany i absolwentka Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Terapeuta C-Eye
 • Doświadczony specjalista w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami neurorozwojowymi, zespołami genetycznymi, a także z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy lub dyslalią (wadą wymowy).
 • W swojej pracy z dziećmi stara się dobrze poznać zarówno potrzeby, jak i deficyty małego pacjenta, by spośród znanych metod wybrać te, które będą dla niego najskuteczniejsze.

mgr Natalia Pawlicka, OREW EMEDEA, (Poznań)

 • Pedagog specjalny 
 • Terapeuta C-Eye 
 • Doświadczony specjalista w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami neurorozwojowymi.
dr inż. Bartosz Kunka, AssisTech, Producent C-Eye'a i eyefeela, (Gdańsk)
 • Współzałożyciel i prezes firmy Assistech Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorca z doświadczeniem badawczym i naukowym w elektronice, telekomunikacji i informatyce (w szczególności w systemach multimedialnych)
 • Od wielu lat zajmuje się badaniami związanymi z rozwojem eyetrackingu i jego wykorzystaniem w badaniu świadomości i rehabilitacji neurologicznej.

Informujemy, że wpłacone środki nie są zwracane w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w okresie krótszym niż 7 dni od planowanej daty szkolenia.

Sekcja Certyfikacji AssisTech. Nr RIS: 2.22/00105/2020

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia 60-125 Poznań