Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ) w profilaktyce i terapii kryzysów emocjonalnych.

10 Października 2020, 09:00 (Sobota) - 26 Października 2020, 15:00 (Poniedziałek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  RTZ w profilaktyce i terapii. Udział w szkoleniu.
już niedostępne 590,00 zł -

Zapraszamy na szkolenie otwarte:

"Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ) w profilaktyce i terapii kryzysów emocjonalnych."

CELE:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami terapii poznawczo - behawioralnej w pracy profilaktycznej i terapeutycznej nad trudnościami i zaburzeniami na tle emocjonalnym. Na szkoleniu będziemy poznawać rolę i znaczenie przekonań w myśleniu i zachowaniu człowieka. Podczas treningu i pracy nad studium przypadku Uczestnicy będą poznawać metody pracy nad własnymi przekonaniami i przekonaniami swoich podopiecznych. Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą mieli podstawy teoretyczne oraz praktyczne do stosowania metody RTZ - Racjonalnej Terapii Zachowań w pracy profilaktycznej i terapeutycznej z podopiecznymi.

Program:

Program szkolenia:

*** Blok stacjonarny:

 • Podejście psychologii poznawczej i poznawczo-behawioralnej w rozumieniu zachowań człowieka.
 • Podstawy neurofizjologii trudnych emocji.
 • ABCD Emocji
 • Założenia i zasady RTZ w praktyce terapeutycznej.
 • Wprowadzenie do Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej.
 • Trening umiejętności na studium przypadku.
 • Różnice indywidualne w postrzeganiu rzeczywistości w kontekście teorii komunikacji interpersonalna F.S. von Thuna.
 • Przekonania - źródła, metody utrwalania i zmiany.
 • Narzędzia zmiany przekonań.
 • Narzędzia zmiany przekonań.
 • Wykorzystanie Racjonalnej Samo-Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej w różnych przypadkach klinicznych.
 • Symulacje części spotkania terapeutycznego opartego na zmianie przekonań.
 • Model stadiów zmiany (według Prochaska): Prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, utrzymanie, zakończenie.
 • Praktyczna praca nad RSA i RTZ na studium przypadku.
 • Symulacja spotkania terapeutycznego.

*** Blok online.

 • Podstawy teoretyczne RTZ.
 • Neurobiologiczne podstawy powstawania i trwania emocji.
 • Znaczenie emocji w życiu człowieka.
 • Temperament, osobowość, nawyki jako elementy budowania systemu zarządzania swoimi przekonaniami.
 • Psychosomatyczna Teoria Uczenia.
 • Teorie psychologiczne, socjologiczne i filozoficzne powstawania przekonań.
 • Narzędzia do badania i zmiany przekonań.
 • Wykorzystanie teorii komunikacji von Thuna w projektowaniu komunikacji z wybraną grupą odbiorców.

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

(w tym 10 godzin stacjonarnie, 8 godzin online na żywo, 6 godzin e-learning oraz praca nad studium przypadku)

Inwestycja: 590 zł (Przy zgłoszeniach kilku osób - zniżki. Szczegóły na stronie http://instytutinspira.pl/szkolenia-otwarte)

Terminy:

*** Lublin: 09-10.2020

*** Rzeszów: 14-15.11.2020

*** Warszawa: 05-06.12.2020

Trener:

Magdalena Rozmus - psycholog, pedagog, coach, trener.

Swoją pasję związaną z pracą z ludźmi, edukacją, psychoedukacją, rozwojem osobistym realizuje głównie poprzez szkolenia, warsztaty, indywidualne doradztwo, coaching. W swojej pracy stosuje głównie narzędzia aktywizujące, kształtujące kreatywne i twórcze myślenie.

Wspiera osoby indywidualne i organizacje w zakresie efektywnego wykorzystywania swojego potencjału, kształtowania umiejętności psychospołecznych, zarządzania procesem rozwojowym i edukacyjnym. Na sali szkoleniowej jako trener kompetencji psychospołecznych i zawodowych spędziłam ponad 3000 godzin oraz drugie tyle w pracy indywidualnej z zakresu doradztwa psychologicznego, psychoedukacji, job-coachingu.

Zobacz również:

szkolenia Coaching Psychologia Szkolenie pracowników Terapia Terapia poznawczo-behawioralna wydarzenia Lublin