To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Pokaz spektaklu "Złe drogi"/Akademicki teatr Nad Lewym Brzegu Dniepru (Kijów, Ukraina)
już niedostępne -

PL
Akademicki Teatr Dramatu i Komedii Nad Lewym Brzegu Dniepru (Kijów, Ukraina)

Teatr założono w 1979 roku. Założyciel teatru - Edward Mytnyćkyj. Teatr dramatu i komedii Na lewym brzegiem Dniepru występował w Gruzji, Białorusi, Łotwie, Litwie, Niemczech, Polsce. W pierwsze 15 lat istnienia teatr wystawiał spektakle, które przedstawiały aktualne problemy społeczne. W 1990-ych latach teatr zmienił kierunek i zaczął akcentować swoją uwagę na klasycznych utworach. Na początku 2019 roku wybrano kierowników teatru - Stasa Żyrkowa i Tamarę Trunovą. Nowy zespół rozpoczął proces reformacji i odnowy. Repertuar opiera się na przedstawieniach klasycznej dramaturgii oraz sztukach współczesnych, oryginalnych, opartych na aktualnych tekstach. Teatr aktywnie zaprasza i wspiera młodych reżyserów, utalentowanych aktorów, managerów i dramaturgów.

Spektakl "Zle drogi"
Reżyser - Tamara Trunova

Wojna na wschodzie Ukrainy - to nie tylko wybuchy, ostrzały i imiona poległych. Za jej kurtyną po obu bokach frontu trwa życia (nie)zwyczajnych ludzi, których zjednoczyły rozbite drogi Donbasu. "Złe drogi" - to sześć historii o stosunkach kobiet i mężczyzn, zniekształconych wojną, o ranami, które nigdy nie będą się goiły. Młoda kobieta wyrusza na wschód Ukrainy w poszukiwaniu dokumentalnego materiału o wojnie, lecz tam, w szarej strefie pogranicza staje się zakładniczką swoich i cudzych historii. Przeżywa je jak gdyby w odbiciu, gdzie już nie ma dobra i zła, gdzie ofiara i kat zmieniają się rolami, a miłość staje się przejściową i nieosiągalną.
Czas trwania: 180 minSpektakl grany w j. ukraińskimNapisy w j. polskim
Spektakl odbędzie się przy wsparciu Ukraińskiego Instytutu

UA
Академічний театр драми і комедії На лівому березі Дніпра (Київ, Україна)

Театр засновано у 1979 році. Засновник театру - Едуард Митницький. Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра виступав у Грузії, Білорусі, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі. В перші 15 років існування театр втілював у виставах актуальну, злободенну драму, в 1990-х роках театр змінив напрям та почав акцентувати свою увагу на класичних творах. На початку 2019 року керівниками театру було обрано Стаса Жиркова та Тамару Трунову. Нова команда розпочала процес реформації та оновлення. Залишивши в репертуарі вистави за класичною драматургією, театр невпинно збагачується виставами за оригінальними, актуальними текстами на гостро-соціальні теми. Театр активно запрошує та підтримує молодих режисерів, збагачує потужну трупу талановитими акторами, залучає найкращих арт менеджерів та драматургів.

Вистава «Погані дороги»
Режисер - Тамара Трунова

Війна на сході України — це не лише вибухи, обстріли та імена загиблих. За її лаштунками, по обидва боки фронту триває життя (не)звичайних людей, яких поєднали розбиті дороги Донбасу. «Погані дороги» — це шість історій про стосунки жінок та чоловіків, загострені і спотворені війною, та про переломи, які ніколи не загояться. Молода жінка вирушає на схід України у пошуках документального матеріалу про війну, але там, у сірій зоні прикордоння стає заручницею і своїх, і чужих історій. Вона проживає їх немовби в задзеркаллі, де вже немає добра і зла, де жертва і кат міняються ролями, а любов стає минущою і невловимою.

Тривалість: 180 хв.
Вистава українською мовою
Субтитри польською мовою
Вистава відбудеться за підтримки Українського Інституту

Zobacz również:

kultura i sztuka wydarzenia Krakow