To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Szkolenie stacjonarne: Inwestycje VC z udziałem inwestorów publicznych - ASI vs. FIZAN
już niedostępne -

Szkolenie stacjonarne: Inwestycje VC z udziałem inwestorów publicznych - ASI vs. FIZAN


DATA SZKOLENIA: 19.10.2021 r.

ADRES SZKOLENIA: Rawa Ink Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Teatralna 17a, 40-003 Katowice


ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Modele funkcjonowania VC z udziałem inwestorów publicznych.
 2. Inwestorzy i podmiot zarządzający Funduszem.
 3. Źródła finasowania Funduszy.
 4. Przygotowywanie strategii i polityki inwestycyjnej Funduszy.
 5. Wybór struktury prawnej funduszu VC w Polsce - ASI vs. FIZAN.
 6. Zarządzanie i prowadzenie działalności operacyjnej ASI vs. FiZAN.
 7. Wymogi prawne i procedura rejestracji Funduszy w KNF.
 8. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.
 9. Koszty funkcjonowania Funduszy.

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

 • 9:00 - 10.30 zajęcia
 • 10:30 - 10.45 przerwa kawowa
 • 10:45 - 12.15 zajęcia
 • 12:15 - 13:00 przerwa lunchowa
 • 13:00 - 14.30 zajęcia

PROWADZĄCY

Rober Bieleń - Linkedin

Jarosław Rudy - Linkedin

KOSZT SZKOLENIA:

W pakiecie:

 • udział w szkoleniu
 • catering (lunch + przerwy kawowe)
 • materiały szkoleniowe

Cena: 690 zł + VAT (23%)

WARUNKI TECHNICZNE:

W związku z obecnie panującą epidemią SARS-CoV-2, szkolenie odbędzie się zgodnie z zastosowaniem procedur dotyczących przeciwdziałaniu zarażeniu SARS-CoV-2, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest:

 • złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie  jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 • obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia;
 • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez czas trwania szkolenia zarówno na sali szkoleniowej, jak i poza nią. Zdjęcie osłony nosa i ust jest możliwe na czas spożywania posiłków i napojów;
 • korzystanie tylko z udostępnionych miejsc siedzących zaaranżowanych w sposób zapewniający zachowanie wymaganych odstępów pomiędzy uczestnikami.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Katowice