To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Kurs jednodniowy: Analiza pyłkowa miodu pszczelego

dostępnych: 1

już niedostępne -!UWAGA! ZMIANA TERMINU

INFORUJEMY, ŻE JESTEŚMY ZMUSZENU ZMIENIĆ TERMIN SZKOLENIA "ANALIZA PYŁKOWA MIODU". PROPONOWANY TERMIN TO 10 WRZEŚNIA (SOBOTA). MIEJSCE ORAZ GODZINA ROZPOCZĘCIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. 

ZA ZMIANĘ BARDZO PRZEPRASZAMY. 


ADRES SZKOLENIA: Śląski Ogród Botaniczny, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków

KOSZT: 400,00 zł brutto


O KURSIE:

Analiza pyłkowa miodu to metoda badawcza, która pozwala na określenie gatunku miodu, jego pochodzenia oraz wskazania możliwości jego zafałszowania. Zajęcia są zaplanowane w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł nauczyć się przygotowywać preparaty mikroskopowe i samodzielnie analizować je zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r.

DLA KOGO?

Przygotowany przez nas kurs jest dla każdego początkującego jak i zaawansowanego pszczelarza, a także dla osób związanych ze sprzedażą miodu. Nie jest wymagana umiejętność obsługi mikroskopu świetlnego. Zaplanowany jest krótki wstęp do mikroskopowania w celu nauki i/lub przypomnienia zasad pracy z mikroskopem.

KORZYŚCI:

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę na temat określenia gatunku miodu wytwarzanego we własnej pasiece, jego pochodzenia oraz wykrywania "prawdziwości" miodu. Prowadzący pokażą jak niewielkim nakładem finansowym wykonać analizę pyłkową miodów w zaciszu własnej pracowni pszczelarskiej. Każdy Uczestnik otrzyma protokół zawierający opis jak krok po kroku wykonać samodzielnie analizę pyłkową miodu.

PROGRAM:

Zajęcia teoretyczne:

Podstawy analizy pyłkowej miodu

Zajęcia praktyczne:

  • Wstęp do mikroskopowania
  • Analiza pyłkowa przykładowych miodów zgodnie z rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu Dz.U. 2009 nr 17 poz. 94 z późniejszymi zmianami: przygotowanie próbek i preparatów, analiza mikroskopowa, sporządzanie dokumentacji

PROWADZĄCY:

dr Agata Nicewicz - adiunkt w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska (Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach). Autorka 12 prac naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych i 2 rozdziałów w monografii. Redaktor monografii z materiałami z 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (Cieszyn 2020). Recenzent naukowy manuskryptów o tematyce pszczelarskiej w czasopiśmie "Microbial Ecology". Współautor artykułów popularnonaukowych w czasopiśmie "Pasieka". Autorka 27 wystąpień na konferencjach krajowych i 14 zagranicznych. Organizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców - ARTHROPOD w latach 2012-2018, IV Krajowej Konferencji Arachnologicznej, 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej oraz Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego, konferencji "Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim" dla władz samorządowych.

Od kilku lat prowadzi badania nad kondycją rodzin z pasiek miejskich oraz właściwości prozdrowotnych miodów z miast. Współpracuje ze Śląskim Związkiem Pszczelarzy w Katowicach, firmą Pszczelarium. Od kilku lat pełni rolę konsultanta dla GPP Business Park Katowice. Zajmuje się edukacją przyrodniczą, prowadząc zajęcia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, w ramach projektów edukacyjnych "Nie żądlę - zapylam" i "EKOtropy" współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach czy PIWONIA i MAK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mgr Łukasz Nicewicz - pszczelarz z 20-letnicm doświadczeniem. Doktorant w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Autor 12 prac naukowych i 2 rozdziałów w monografii. Redaktor monografii z materiałami z 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Cieszyn 2020. Recenzent naukowy manuskryptów w czasopiśmie Journal of Apicultural Research. Autor 18 wystąpień na konferencjach krajowych i 7 na konferencjach międzynarodowych. Organizator 18 Międzynarodowego Kongresu Arachnologicznego, międzynarodowej konferencji Biodiversity conservation on farmlands at the crossroads, VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców - ARTHROPOD, 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej oraz Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego, konferencji "Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim" dla władz samorządowych. Konsultant naukowy dla Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach oraz dla Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla w Rybniku. Od kilku lat zajmuje się naukowo pszczelarstwem miejskim - kondycją rodzin pszczelich i bezpieczeństwem produktów pszczelich. Zajmuje się edukacją przyrodniczą, prowadząc zajęcia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, w ramach projektów edukacyjnych "Nie żądlę - zapylam" i "EKOtropy" współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach czy PIWONIA i MAK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W sytuacji gdy na szkolenie zapisze się mniej niż 10 osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zaproponowania innego terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Rezygnacja z kursu i zwrot całości wpłaconej kwoty są możliwe przed datą rozpoczęcia kursu. W przypadku nieobecności w dniu kursu opłata nie podlega zwrotowi.

STRONA WYDARZENIA

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Radzionków