To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Członkowie EF / EF-Mitglieder
już niedostępne bezpłatny -
  Osoby spoza EF / nicht EF-Mitglieder
już niedostępne 61,50 zł -

Szanowni Członkowie oraz Goście Stowarzyszenia,

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM serdecznie zaprasza na spotkanie na temat:

Czarodziej z Wrocławia - droga Wrocławia do europejskiej metropolii

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 września 2021 r. o godz. 18.00 w siedzibie partnera EUROPA FORUM:

Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia

Pl. Wolności 4 (Forum Maxa Borna)

50-071 Wrocław

Parking za budynkiem opery lub parking podziemny NFM.

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku. PROGRAM

Pod koniec sierpnia jedna z firm członkowskich Europa Forum - wydawnictwo Senfkorn Verlag z Görlitz wydała pięknie ilustrowaną książkę - wywiad z panem dr Rafałem Dutkiewiczem "Der Zauberer von Breslau".

To za czasów prezydentury Rafała Dutkiewicza w latach 2002 do 2018 nastąpił znaczący rozwój Wrocławia do rangi prężnej europejskiej metropolii, rozpoznawalnej jako centrum gospodarki i kultury nie tylko w Polsce lecz także w całej Europie. Za swoją działalność oraz wybitne zasługi na rzecz integracji europejskiej i porozumienia między narodami Polski i Niemiec pan Rafał Dutkiewicz został uhonorowany w Niemczech m.in. nagrodą Ericha-Kästnera oraz Niemiecką Nagroda Narodową.

W rozmowie z Małgorzatą Urlich-Kornacką dr Rafał Dutkiewicz opowie o książce, która jest zapisem wspomnień i opowieści z okresu dzieciństwa, dojrzewania, działania w strukturach "Solidarności", pobytu w Niemczech a także z okresu prezydentury: o ważnych wydarzeniach, wzruszających spotkaniach oraz niełatwych wyzwaniach.

Przed prezentacją książki oddamy głos naszemu pierwszemu prelegentowi, panu Arturowi Ulrichowi, Dyrektorowi Eksportu Viessmann na Europę Wschodnią, który przedstawi dynamiczny rozwój i osiągnięcia firmy Viessmann Sp. z o.o., obecnej na rynku polskim od prawie 30 lat. Należąca do grupy Viessmann spółka z siedzibą we Wrocławiu i zakładem produkcyjnym w LSSE w Legnicy, jest od wielu lat niezwykle innowacyjnym liderem w branży systemów grzewczych. A postępowi i nowoczesności technologicznej towarzyszy zawsze dbałość o środowisko naturalne.


Ostatnim punktem programu będzie rozmowa, w której obu naszych gości zapytamy o to, gdzie dwie realizowane w podobnym czasie wizje: skutecznego i nakierowanego na pozyskanie inwestorów zarządzania miastem oraz wprowadzenia na rynek marki Viessmann, budowy zakładu produkcyjnego i rozbudowy sieci zbytu spotkały się ze sobą. Jak podejmowane przez miasto decyzje i realizowane inwestycje realnie wpłynęły na zlokalizowane we Wrocławiu i okolicach firmy?

Dla uczestników spotkania wydawnictwo Senfkorn przewidziało możliwość zakupu książki "Der Zauberer von Breslau" z osobistą dedykacją pana Rafała Dutkiewicza.

Ze względów organizacyjnych płatność za książki będzie możliwa tylko za odliczoną kwotę w gotówce.


"Der Zauberer von Breslau" - 20 EUR lub 80 PLN

Przewodnik po Dolnym Śląsku -10 EUR lub 40 PLN

Przewodnik po Wrocławiu - 3 EUR lub 12 PLN


Po spotkaniu zapraszamy Państwa serdecznie na wspólne rozmowy kuluarowe w restauracji Forum kulinarne.

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników, uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 21 września 2021.

Link do rejestracji:

Prosimy o zrozumienie, że do udziału w spotkaniu zachęcamy głównie osoby posiadające zaświadczenie o szczepieniu, statusie ozdrowieńca lub aktualny negatywny wynik testu.

***

Ważna informacja

Wejście na teren, na którym odbywa się wydarzenie jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na bezpłatną publikację (strona internetowa, social media, newsletter) i rozpowszechnianie oraz/lub czasowo nieograniczone przechowywanie i udostępnianie zdjęć wykonanych podczas wydarzenia w ramach działań promocyjnych Europa Forum.

Jeśli w indywidualnych przypadkach uczestnik spotkania nie wyraża zgody na publikację jego wizerunku, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu organizatorowi wydarzenia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrte Mitglieder und Gäste des Vereins EUROPA FORUM,

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsch-Polnische Wirtschaftskreis EUROPA FORUM lädt Sie sehr herzlich zum EF-Monatstreffen im Juni ein, welches wir dem Thema widmen:

Der Zauberer von Breslau - auf dem Weg zu einer europäischen Metropole

Das Treffen findet statt:

am Donnerstag, den 23. September 2021 um 18:00 Uhr in den Räumlichkeiten von:

Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen

Pl. Wolności 4 (Max Born Forum)

50-071 Wrocław

Parkmöglichkeiten (hinter der Oper oder in der NFM-Parkgarage)

Das genaue Programm finden Sie im Anhang. PROGRAMM

Im August ist im Senfkorn Verlag aus Görlitz (der ein EF-Mitglied ist) ein reich bebildertes Interviewbuch mit Dr. Rafał Dutkiewicz erschienen.

In den Jahren seiner Amtszeit als Stadtpräsident von Wrocław (2002-2018) erlebte die niederschlesische Hauptstadt einen atemberaubenden wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung zu einer der blühendsten Metropolen nicht nur Polens, sondern ganz Europas. Seine historischen Verdienste um Wrocław, um die europäische Integration und die deutsch-polnische Verständigung wurden in Deutschland u.a. mit dem Erich-Kästner-Preis und dem Deutschen Nationalpreis gewürdigt.

Im Gespräch mit Małgorzata Urlich-Kornacka erzählt Dr. Rafał Dutkiewicz über sein Buch, das eine Sammlung von Geschichten und Erinnerungen an seine Kindheit, seinen Werdegang, den abenteuerlichen Einsatz in der Solidarność-Bewegung und seine Amtszeit als Stadtpräsident mit den schönsten Momenten, bewegenden Begegnungen aber auch schwierigsten Herausforderungen ist.

Vor der Buchdarstellung werden wir aber unserem zweiten Redner, Herrn Artur Ulrich, dem Executive Vice-President Sales Eastern Hemisphere bei VIESSMANN das Wort erteilen, der uns die erfolgreiche Entwicklung seines Unternehmens in den vergangenen fast 30 Jahren schildert.

Das zur Viessmann-Gruppe gehörende Unternehmen mit dem Sitz in Wrocław und dem Produktionsbetrieb in Legnica (LSSE) ist seit mehreren Jahren führend im Bereich der Heizsysteme. Darüber hinaus gehen die Innovation und der aktive Umweltschutz bei Viessmann Hand in Hand.

Zum Schluss laden wir unsere zwei Gäste zu einem Gespräch ein, in dem wir versuchen zu erfahren, wo die, fast gleichzeitig umgesetzten Visionen: des erfolgreichen und auf die Gewinnung von Investoren fokussierten Stadtmanagements und der Markterschließung in Polen für die Marke Viessmann samt Bau eines Produktionsbetriebes und Aufbau der Vertriebsstruktur ihre Schnittstellen hatten. In wieweit haben die eingeleiteten städtischen Initiativen die Geschäftsführer in Breslau und Umgebung tatsächlich unterstützt.

Während der Veranstaltung kann das Buch "Der Zauberer von Breslau" (mit Signatur des Autors) erworben werden.

Bitte beachten Sie, dass aus organisatorischen Gründen nur die Barzahlung (passender Betrag) möglich ist.

"Der Zauberer von Breslau" - 20 EUR oder 80 PLN

Reiseführer Niederschlesien - 10 EUR oder 40 PLN

Reiseführer Breslau - 3 EUR oder 12 PLN

Im Anschluss an unser Treffen laden wir Sie gerne zu einem Get-together im Restaurant Forum kulinarne ein.

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, somit erbitten wir Ihre verbindliche Anmeldung bis spätestens, 21.09.2021.


Bitte beachten Sie, dass wir unsere Einladung in erster Linie an Geimpfte, Genesene oder aktuell negativ Getestete richten können.

Wichtiger Hinweis

Mit dem Betreten der Veranstaltungsräume erfolgt die Einwilligung des Teilnehmers zur unentgeltlichen Veröffentlichung (Homepage, Social-Media-Kanäle, Newsletter) und Verbreitung und/oder zeitlich uneingeschränkten Speicherung und Zugänglichmachung der während der Veranstaltung aufgenommenen Bilder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Europa Forums.

Sollte der Teilnehmer im Einzelfall nicht mit der Veröffentlichung seiner Person einverstanden sein, bitten wir um die unmittelbare Mitteilung bei den Verantwortlichen der Veranstaltungen.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Wrocław