MAM TO! - KONKURS TANECZNY

2 Marca 2020, 10:00 (Poniedziałek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Konkurs taneczny - formularz zgłoszeniowy
już niedostępne -

Festiwal MAM to! - w ramach, którego odbywają się:

Konkurs taneczny dla dzieci z mokotowskich przedszkoli

oraz

Konkurs taneczny dla uczniów mokotowskich szkół podstawowych

- są wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.

Dzięki Festiwalowi MAM to!:

 • młodzi artyści z mokotowskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przygotowywani przez nauczycieli, instruktorów, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,
 • opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć, jak wygląda edukacja artystyczna
  w innych mokotowskich szkołach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,
 • rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,
 • instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,
 • wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.
 • Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy.
 • Organizator konkursów: Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Odbiorcy: Konkurs dla przedszkolnych zespołów tanecznych - przedszkolne zespoły dziecięce, Konkurs dla szkolnych zespołów tanecznych w trzech grupach wiekowych -grupa I - klasy 1-3 (szkoła podstawowa), grupa II - klasy 4-6 (szkoła podstawowa), grupa III - wszystkie klasy gimnazjalne i liceum.

O przynależności zespołu do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu (2/3).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest przesłanie do Organizatora wypełnionej karty zgłoszenia udziału w konkursach w terminie do 24 lutego br. (biuro@dorozkarnia.pl )

Zasady:

Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wszystkie grupy i zespoły taneczno-ruchowe działające w placówkach oświatowych dzielnicy Mokotów.

 • Prezentacje będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach:
 1. taniec ludowy,
 2. taniec nowoczesny - dopuszczalne są różne formy, gatunki i techniki tańca, np. rap, hip-hop funky, modern, formacje disco, inscenizacje piosenek, widowiska ruchowo-taneczne.
 • Uczestnicy występują z własnym instrumentalnym akompaniamentem, (Organizator zapewnia jedynie elektroniczny fortepian) lub podkładem muzycznym (wyłącznie płyta CD - opisana!).
 • Uczestnicy prezentują maksymalnie dwa programy, czas jednego występu do 4 minut.
 • Na każdą prezentację należy przysłać oddzielne zgłoszenie.
 • Zespół zobowiązany jest do stawienia się na godzinę przed planowaną prezentacją.
 • Organizatorzy dysponują powierzchnią do prezentacji 5x8 m, zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz podłogę baletową.
 • Jury oceniać będzie według następujących kryteriów: oryginalność pomysłu, układ choreograficzny, kompozycja taneczna, technika i harmonia ruchu, pomysłowość kostiumu, wdzięk i elegancję wykonania, adekwatność kostiumu, muzyki i choreografii do kategorii wiekowej.
 • Jury ma prawo do dyskwalifikacji zespołów, które zaprezentują nieodpowiednie dla swojego wieku: kostium, ruch bądź muzykę.
 • Wszelkie decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 • Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wypełnij kartę zgłoszenia

Przebieg:

Data i miejsce konkursu: 2 marca 2019 r. w godz.10:00 - 15:00, DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska nr 28

Program:

godz. 10:00 - 11:30, Prezentacje taneczne zespołów przedszkolnych,

godz. 11:30, Obrady jury.

godz. 11:50, Ogłoszenie wyników konkursu,

godz. 12:00 - 14:30, Prezentacje taneczne zespołów szkolnych

godz. 14:30 obrady jury

godz. 14:50 Ogłoszenie wyników konkursu

Koordynator: Krzysztof Wilkowski, kontakt - krzysztof.wilkowski@dorozkarnia.pl

tel. 22 841 72 17

Laureaci pierwszych miejsc mają możliwość wystąpienia w Koncercie Galowym, który odbędzie się 6 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 dla przedszkoli, o godz. 12:00 dla szkół w Służewskim Domu Kultury.

Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

 1. Organizacji działań konkursowych;
 2. Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz
  w publikacjach pokonkursowych"

Słownik/Informacja:

 • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest - szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna - mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów
 • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

*Placówka Oświatowa - są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów konkursu).

Oficjalny Profil FB Festiwalu: https://www.facebook.com/mamtofestiwal/

Zobacz również:

kultura i sztuka wydarzenia Warszawa