MARCUS Ekonomia behawioralna

11 Kwietnia 2024, 09:00-17:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  BILET NA SZKOLENIE MARCUS Ekonomia behawioralna
2 Kwietnia 2024, 17:00 1 200,00 zł

MARCUS Ekonomia behawioralna

OPIS SZKOLENIA NA HEADER

Jak wykorzystać założenia ekonomii behawioralnej w zwiększeniu perswazyjności komunikacji promocyjnej

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej ekonomii behawioralnej i możliwości wykorzystania jej założeń w działaniach marketingowych. Szkolenie obejmuje

następujące obszary:

 • 1.Teoria naukowa w praktyce marketingowej - w jaki sposób przetwarzamy informacje podczas dokonywania zakupów offline/online.
 • 2.Czy na pewno zawsze podejmujemy decyzje o zakupie racjonalnie? Jakie błędy poznawcze i heurystyki charakteryzują nasze myślenie podczas podejmowania decyzji zakupowych.
 • 3.W jaki sposób teorie naukowe ekonomii behawioralnej możemy wykorzystać w codziennej pracy marketingowej - przykłady zastosowania założeń EB w komunikacji, które pozytywnie wpłynęły na wyniki sprzedażowe.
 • 4.Dobre i złe przykłady reklam i kampanii wykorzystujące (lub stojące w kontrze) do założeń ekonomii behawioralnej.
 • 5.Struktura procesu i wytyczne w jaki sposób projektować reklamy / promocje / programy konsumenckie, w zgodzie z założeniami ekonomii behawioralnej.

ADRESACI SZKOLENIA

Dla kogo:

 • §Specjaliści i managerowie: pracownicy działów marketingu i sprzedaży
 • §Właściciele marek i firm zainteresowani zwiększeniem skuteczności swoich działań komunikacyjnych
 • §Osoby zainteresowane rozwinięciem wiedzy na temat komunikacji marketingowej

AGENDA SZKOLENIA (program)

Moduł 1

Wprowadzenie do teorii ekonomii behawioralnej, z którego dowiemy się m.in jakie są dwa systemy myślenia i który system wykorzystujemy podczas podejmowania decyzji zakupowych. Żeby lepiej przyswoić i zapamiętać teorię - każde z zagadnień będziemy testować i ćwiczyć na sobie.

Moduł 2

W którym zaznajomimy się z najczęściej wykorzystywanymi heurystykami i błędami poznawczymi, które nieświadomie wykorzystujemy w codziennym życiu. Część wiedzowa będzie poparta konkretnymi przykładami i case studies komunikacji promocyjnej z różnych branż.

Moduł 3

Gdzie poznamy dowody na to, że ekonomia behawioralna "sprzedaje" - zapoznamy się z kampaniami i reklamami marek, które z powodzeniem stosują w swojej komunikacji reguły ekonomii behawioralnej. Przeanalizujemy także przykłady komunikacji reklamowej, które stoją do niej w kontrze.

Moduł 4

Część warsztatowa - w tej części warsztatu wcielimy się w naukowców i dział kreatywny tworząc własne rozwiązanie marketingowe oparte o EB. Na roboczym case study poćwiczymy definiowanie celów marketingowych zgodnych z założeniami ekonomii behawioralnej oraz wykorzystamy zdobytą wiedzę do stworzenia rozwiązania marketingowego oraz promującej go reklamy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

 • poszerzysz swoją wiedzę na temat ekonomii behawioralnej i jej praktycznego wykorzystania w działaniach marketingowych;
 • dowiesz się, jak przetwarzamy informacje podczas dokonywania zakupów offline/online;

 • poznasz dobre i złe przykłady reklam i kampanii opierających się (lub stojących w kontrze) na założeniach ekonomii behawioralnej;
 • nauczysz się projektować reklamy, promocje i programy konsumenckie z wykorzystaniem założeń ekonomii behawioralnej.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Warszawa