Spotkanie z okazji 5 urodzin Stowarzyszenia Ekspertki Razem

17 Listopada 2023, 17:30 (Piątek)

Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba

Droga Ekspertko,

Jesteśmy już RAZEM pięć lat!!!

Zapraszamy Cię do wspólnej celebracji 17-go listopada 2023 r.

w Teatrze Wielkim w Warszawie (!).

Plan spotkania:

17.30 powitalny kieliszek wina/prosecco, poczęstunek i networking

18.00 życzenia urodzinowe

19.00 spektakl baletowy BAJADERA

https://teatrwielki.pl/repertuar/kalendarium/2023-2024/bajadera/termin/2023-11-17_19-00/

networking w przerwach spektaklu


  • Udział w wydarzeniu potwierdzamy wpłatą 190zł - w tej kwocie bilet na spektakl i poczęstunek
  • Piękne wnętrza i okrągła rocznica wymagają szczególnej oprawy i uwiecznienia na zdjęciach - strój wieczorowy mile widziany :-)


WAŻNE -  rejestracja na wydarzenie do 31.10.2023 r.


Regulamin i zasady udziału w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach  realizowanych przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem.

Zakup biletu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zasad udziału w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach realizowanych przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem.

Informacje ogólne

Regulamin dotyczy zasad udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000749008, NIP 5252763355.

1. Zgłoszenie uczestnictwa

a) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać, korzystając z portalu evenea.pl.

b) Po zarejestrowaniu uczestnik spotkania otrzyma bilet. Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona. W przypadku wyczerpania listy wolnych miejsc na portalu evenea pojawi się na ten temat stosowna informacja.

c) Bilety są nieodpłatne.

2. Rezygnacja z uczestnictwa

a) Jeżeli uczestnik lub inna osoba zgłaszająca uczestnika jest konsumentem, ma prawo - zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów - do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy, tj. przesłania rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, nie później jednak niż do dnia 20 września 2021 r.

b) Rezygnację z uczestnictwa, równoznaczną z odstąpieniem od umowy, należy zgłosić mailowo.

3. Odwołanie spotkania lub zmiana terminu

a) Stowarzyszenie Ekspertki Razem zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

b) W przypadku odwołania spotkania wszyscy uczestnicy zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni.

c) W przypadku zmiany terminu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają wiadomość z prośbą o informację dotyczącą udziału w szkoleniu w nowym terminie lub rezygnacji.

4. Ochrona danych osobowych

a) Organizator informuje, iż przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

b) Dane osobowe podane przez uczestnika traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji na potrzeby realizacji spotkania. Dokonując zgłoszenia na spotkanie, uczestnik jednocześnie potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji spotkania.

c) Zasady przetwarzania danych są opisane szczegółowo na stronie http://www.ekspertkirazem.pl/doc/Polityka%20prywatnosci.pdf

d) Dane osobowe uczestników mogą zostać przekazane przez Organizatora Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie
i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy na jego żądanie.

5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Uczestnik spotkania wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych szkolenia/warsztatu/spotkania, na stronie internetowej www.ekspertkirazem.pl, na portalach społecznościowych, na których posiada swoje konto Stowarzyszenie Ekspertki Razem, za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o szkoleniu. 

6. Prawa autorskie

Wszystkie spotkania realizowane przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osom trzecim jest zabronione.

7.Zasady bezpieczeństwa

a) Każdy z uczestników ma obowiązek zachowania wszelkie wymogi sanitarne obowiązujące w miejscu spotkania. 

Zobacz również:

inne wydarzenia Warszawa