To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii
już niedostępne -

Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii. Rozwiązania dostępne na rynku.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium "Narzędzia teleinformatyczne wspierające rozwój klastrów energii. Rozwiązania dostępne na rynku", które odbędzie się 24 października b.r. w  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, budynek B1, sala 120.

W ramach seminarium zostaną zaprezentowane wybrane rozwiązania teleinformatyczne wspierające zarządzanie klastrami oraz monitorowanie otoczenia klastra. Zebrani będą mogli ocenić, na ile proponowane rozwiązania odpowiadają na potrzeby klastrów i innych inicjatyw energetyki rozproszonej (sformułowane podczas pierwszej części seminarium, która odbyła się 10 października br.). 

W szczególności organizatorzy przewidują dyskusję i wymianę doświadczeń w obszarze dostępności, bezpieczeństwa i efektywności rozwiązań ICT mających wspomagać zarządzanie klastrami, technologii teleinformatycznych wykorzystywanych do ich budowy, wymagań stawianym narzędziom informatycznym przeznaczonym dla różnych grup użytkowników, a także potrzeb tworzenia nowych, dedykowanych funkcjonalności. 

Wydarzenie jest piątym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii(lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Program seminarium

10:30-10:40   Otwarcie seminarium, informacje o projekcie KlastER, dr Sławomir Kopeć, AGH

10:40-11:00   Przedstawienie potrzeb i oczekiwań klastrów energii w obszarze tworzenia nowych rozwiązań teleinformatycznych wspierających ich rozwój na podstawie przeprowadzonych 10 października warsztatów

  Robert Masiąg, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

  Ryszard Cetnarski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

11:00-11:15   Wystąpienie przedstawiciela Izby Gospodarczej 

  Stefan Kamiński, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

11:15-11:45   Przerwa

11:45-14:00   Rozwiązania teleinformatyczne wspierające klastry energii i energetykę rozproszoną

  Prowadzący: prof. Tomasz Szmuc, AGH

  a)  besmart.energy - platforma AI do zarządzania klastrami energii, Paweł Pisarczyk, Atende Software

  b) Wstęp do efektywnych energetycznie osiedli, Robert Orlewski, Bartosz Sroka, S-LABS

  c) Optymalizacja w procesie planowania inwestycji i rozwoju klastra energii - Narzędzia NCBJ, Ryszard Cetnarski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

  d) Narzędzia zarządzania i monitorowania produkcji na przykładzie biogazowni i kogeneracji, Piotr Zieliński, WASKO

  e) Platforma Systemowa zenon Energy Edition - System na miarę potrzeb Energetyki!, Krzysztof Brożek, COPA-DATA

14:00-14:30   Dyskusja i podsumowanie

14:30-15:00   LunchZobacz również:

szkolenia wydarzenia Kraków