Oznakowanie CE - unijne Dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia

20 Października 2020, 09:00-13:00 (Wtorek)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet
już niedostępne 1 045,50 zł -

             


Głównym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat unijnych dyrektyw dotyczących produktów. Szkolenie oparte jest głównie o dyrektywy MD 2006/42/EC, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE, NEE 2000/14/EC oraz RoHS II 2011/65/UE i WEEE II 2012/19/UE, czyli dyrektywy dotyczące podstawowych maszyn, urządzeń i aparatury. Szkolenie składa się z dwóch części. W pierwszej części szkolenia zostanie omówiony europejski system nowego podejścia, obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za produkt, wybrane dyrektywy, moduły oceny zgodności oraz system nadzoru rynku. Natomiast w drugiej części zostanie omówiona procedura oceny zgodności produktu.

Dla kogo zatem dedykowane jest to szkolenie?

"Dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia" to hasło, które ma ogromne znaczenie dla PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW i DYSTRYBUTORÓW, wymuszając wprowadzenie zupełnie nowych standardów. Ze związanymi z nim wymaganiami musi zapoznać się każde przedsiębiorstwo produkcyjne, któremu zależy na prowadzeniu działalności na dużą skalę.

To NIE JEST SZKOLENIE, na którym:

 • Wykładowcą jest teoretyk,
 • Zakres szkolenia jest chaotycznym zlepkiem informacji,
 • Będziesz długo czekał, zanim doczekasz się konkretnej wiedzy,
 • Masz wrażenie, że przekazywane treści odbiegają od realiów i nie da się ich zastosować w praktyce.
To JEST SZKOLENIE, na którym: 
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą oznakowania CE i przebiegu procesu oceny zgodności produktu,
 • dowiesz się na co zwrócić szczególną uwagę ubiegając się o certyfikację produktu,
 • wykładowca to praktyk, który przekaże Ci praktyczną wiedzę opartą na przykładach dotyczącą określenia przeznaczenia zastosowania i norm obejmujących Twój produkt,
 • będziesz miał komfort zadawania pytań i kontaktu z wykładowcą, ze względu na małe grupy szkoleniowe (max 15 osób). 


Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
A. Część teoretyczna
 1. Ogólne informacje na temat aktów prawnych dotyczących oznakowania CE.
  • Dyrektywy horyzontalne.
  • Pakiet towarowy.
  • Dyrektywy nowego podejścia.
  • Wymagania środowiskowe.

    2. Różnice w obowiązkach producent, importera, upoważnionego przedstawiciela i dystrybutora.

    3. Ile jest dyrektywy nowego podejścia? Czego one dotyczą? Po co zostały stworzone?
  • Jak przypisać produkt do dyrektyw?
  • Jakie mogą być przypisania produktu do konkretnych dyrektyw?
  • W zakresie ilu dyrektyw może się mieści jeden produkt?
    4. Moduły oceny zgodności.
    5. Normy zharmonizowane.
    6. Dokumentacja techniczna.
  • Co to jest dokumentacja techniczna?
  • Co to są dowody zgodności?
  • Jaka dokumentacja jest wystarczająca dla inspektorów nadzoru rynku?
    7. Polski system nadzoru rynku i ich uprawnienia.
    8. System RAPEX versus system HERMES.
B. Część praktyczna - procedura oceny zgodności według dyrektyw MD, LVD, EMC, RED, RoHS, WEEE.
 1. Omówienie poszczególnych kroków procedury oceny zgodności.
 2. Weryfikacja zgodności trzech różnych produktów.
 3. Dobór norm zharmonizowanych.
 4. Ocena ryzyka wg EN 12100:2010.
 5. Praktyczne informacje na temat badań i certyfikacji.
 6. Jak przygotować deklaracje zgodności, tabliczkę znamionową i instrukcję obsługi.
 7. Podsumowanie, wnioski i dyskusja - jaki jest cel Nowego Podejścia, jak dyrektywy wpływają na proces powstawania produktu?

Prowadzący - Piotr R. Gajos Inżynier ds. oceny zgodności produktów (ang. Product Compliance Engineer)


 • Specjalista zajmujący się oceną zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE.
 • Założyciel gdyńskiego biura riskCE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w PPNT w Gdyni.
 • Rzeczoznawca zapisany na listę przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz wymagań EcoDesign.
 • Ekspert przy Ministerstwie Rozwoju współpracujący przy opiniowaniu wymagań dotyczących maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej.  
 • Członek KT nr. 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią oraz KT nr. 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Co inni mówią o nas?
Dodatkowe informacje organizacyjne:

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakup biletu, co najmniej 2h przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Szkolenia płatne prowadzone są w małych grupach - max. 15 osób, dlatego w przypadku braku informacji na temat rezygnacji z uczestnictwa na co najmniej 48h przed rozpoczęciem szkolenia koszty zakupu biletu nie będą zwracane,
 • Warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie komputera, laptopa, czy telefonu z dostępem do internetu,
 • Po dokonaniu zapisu informacje dotyczące szkolenia oraz link do pokoju szkoleniowego zostanie przesłany na maila wskazanego przez uczestnika podczas rejestracji,
 • W przypadku braku otrzymania maila potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu prosimy o powiadomienie organizatora szkolenia najpóźniej na 1h przed rozpoczęciem szkolenia.

Więcej informacji na nasz temat znajdziesz:

BHP Consulting Agnieszka Brykała:

riskCE sp. z o.o. sp. k.:

Zobacz również:

szkolenia