Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet
3 Listopada 2020, 08:00 1 045,50 zł

                  


To szkolenie jest 4-5 godzinnym seminarium podzielonym na część teoretyczną i praktyczną. Na początku uczestnicy poznają regulacje dotyczące EcoDesign, a następnie razem z prowadzącym omawiają produkty znajdujące się w zakresie EcoDesign. W drugiej praktycznej części szkolenia zostaną omówione konkretne grupy produktów podlegających wymaganiom ekoprojektu.

Dla kogo zatem dedykowane jest to szkolenie?

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów.

To NIE JEST SZKOLENIE, na którym:

 • Wykładowcą jest teoretyk,
 • Zakres szkolenia jest chaotycznym zlepkiem informacji,
 • Będziesz długo czekał, zanim doczekasz się konkretnej wiedzy,
 • Masz wrażenie, że przekazywane treści odbiegają od realiów i nie da się ich zastosować w praktyce.

To JEST SZKOLENIE, na którym:

 • pozyskasz wiedzę dotyczącą EcoDesign oraz regulacje prawne,
 • podzielimy się doświadczeniem i własnymi wnioskami, które mogą się przydać w procesie tworzenia produktu zgodnego z wymaganiami EcoDesign,
 • wykładowca to praktyk, któremu będziesz mógł zadać pytania w odniesieniu do swojego produktu,
 • mała grupa szkoleniowa gwarantuje lepszy kontakt z prowadzącym.


Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

A. Część teoretyczna

1. Ogólne informacje na temat wymagań EcoDesign:

  • Ekoprojekt, czyli co?
  • Lista wymagań.
  • ErP 2009/125/EC versus EuP 2005/32/EC,
  • Zakres dyrektywy ErP,
  • Zakres dyrektywy LErP oraz rozporządzenia FEL,
  • Zależności pomiędzy ErP i LErP / FEL,
  • Definicje ErP i LErP / FEL.
  • EMAS, czyli co?
  • Pakiet towarowy.
  • Dyrektywy nowego podejścia.
  • Wymagania środowiskowe.

2. Ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu.

3. Dokumentacje techniczna wg. ErP i LErP / FEL.

4. Etykieta i karta produktu.

5. Etykieta w Internecie.

6. Rewolucja: LErP zastąpiony przez FEL 2017/1369.

7. Case study.

B. Część praktyczna - Omówienie środków wykonawczych i aktów delegowanych dla wybranych grup produktów:

 1. Urządzenie w trybie czuwania wg. 1275/2008, 801/2013 - jako przykład wymagań,
 2. Domowe urządzenie chłodnicze wg. 643/2009 oraz 1060/2010 - jako przykład wymagań,
 3. Profesjonalne szafy chłodnicze wg. 2015/1095 oraz 2015/1094 - jako przykład wymagań,

inne grupy produktów wskazane przez Klienta.

Prowadzący - Piotr R. Gajos Inżynier ds. oceny zgodności produktów (ang. Product Compliance Engineer)
 • Specjalista zajmujący się oceną zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE.
 • Założyciel gdyńskiego biura riskCE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w PPNT w Gdyni.
 • Rzeczoznawca zapisany na listę przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz wymagań EcoDesign.
 • Ekspert przy Ministerstwie Rozwoju współpracujący przy opiniowaniu wymagań dotyczących maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej.
 • Członek KT nr. 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią oraz KT nr. 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Co inni mówią o nas?

Dodatkowe informacje organizacyjne:

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakup biletu, co najmniej 2h przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Szkolenia płatne prowadzone są w małych grupach - max. 15 osób, dlatego w przypadku braku informacji na temat rezygnacji z uczestnictwa na co najmniej 48h przed rozpoczęciem szkolenia koszty zakupu biletu nie będą zwracane,
 • Warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie komputera, laptopa, czy telefonu z dostępem do internetu,
 • Po dokonaniu zapisu informacje dotyczące szkolenia oraz link do pokoju szkoleniowego zostanie przesłany na maila wskazanego przez uczestnika podczas rejestracji,
 • W przypadku braku otrzymania maila potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu prosimy o powiadomienie organizatora szkolenia najpóźniej na 1h przed rozpoczęciem szkolenia.

Więcej informacji na nasz temat znajdziesz:

BHP Consulting Agnieszka Brykała:

riskCE sp. z o.o. sp. k.:

Zobacz również:

szkolenia