Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet normalny
4 Marca 2021, 07:00 119,00 zł

Jako firma BHP Consulting, jesteśmy zespołem pasjonatów-specjalistów, a bezpieczeństwo i higiena pracy oraz wszystko z tym związane jest czymś co kochamy i realizujemy z wielką pasją i zaangażowaniem.

Organizowane przez nas szkolenie tematyczne online w formie webinaru na żywo z zakresu organizacji i wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych bądź ograniczonych ma na celu zwiększyć świadomość i bezpieczeństwo pracowników i pracodawców, wyeliminować bądź ograniczyć potencjalne zagrożenia podczas wykonywania tych prac.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. poz. 437),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.).

Dla kogo jest dedykowane to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • pracodawców, osób kierujących pracownikami organizujących pracę w przestrzeniach zamkniętych,
 • pracowników wykonujących pracę w przestrzeniach zamkniętych,
 • pracowników służby bhp, oraz innych osób kontrolujących sposób organizacji i bezpieczeństwo wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnik szkolenia:

 • zdobędzie niezbędną wiedzę, która pozwoli zorganizować pracę w przestrzeniach ograniczonych bądź zamkniętych w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawnymi,
 • pozna zagrożenia związane z pracą w tych przestrzeniach oraz sposoby ich eliminacji,
 • dowie się jakie zastosować środki bezpieczeństwa i w jaki sposób je wdrożyć.
Program szkolenia

Część merytoryczna obejmuje m.in.:

 • Podstawy prawne i definicję przestrzeni zamkniętych.
 • Obowiązki osób kierujących pracownikami i pracowników. 
 • Wymagania związane z pracą w przestrzeniach zamkniętych.
 • Zagrożenia związane z pracą w przestrzeniach zamkniętych.
 • Środki techniczne i środki ochrony indywidualnej oraz ich kontrola.

Koszt

Koszt szkolenia to: 119 zł za osobę.

Termin szkolenia

4 marca godzina 9:00.

Czas trwania

3 godziny lekcyjne (po 45 minut). 

Co inni mówią o nas?

Dodatkowe informacje organizacyjne:

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakup biletu, co najmniej 2h przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Szkolenia płatne prowadzone są w małych grupach - max. 15 osób, dlatego w przypadku braku informacji na temat rezygnacji z uczestnictwa na co najmniej 48h przed rozpoczęciem szkolenia koszty zakupu biletu nie będą zwracane.
 • Warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie komputera, laptopa, czy telefonu z dostępem do internetu.
 • Po dokonaniu zapisu informacje dotyczące szkolenia oraz link do pokoju szkoleniowego zostanie przesłany na maila wskazanego przez uczestnika podczas rejestracji.
 • W przypadku braku otrzymania maila potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu prosimy o powiadomienie organizatora szkolenia najpóźniej na 1h przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Szkolenie odbędzie się, gdy zbierze się grupa min. 3 osoby.
 • W przypadku, gdy nie zbierze się wymagana ilość osób, szkolenie odbędzie się w późniejszym terminie, dostosowanym do możliwości uczestników.
 • Uczestnictwo w szkoleniu będzie potwierdzone wydaniem stosownego zaświadczenia.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Zobacz również:

inne