To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Cena biletu zawiera:
- udział w szkoleniu,
- możliwość zadawania pytań prowadzącemu,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Bilet normalny

Cena biletu zawiera:
- udział w szkoleniu,
- możliwość zadawania pytań prowadzącemu,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

już niedostępne 79,00 zł -
Cena biletu zawiera:
- udział w szkoleniu,
- możliwość zadawania pytań prowadzącemu,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
- prezentacja POWER POINT - Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru (wersja edytowalna).
Bilet premium

Cena biletu zawiera:
- udział w szkoleniu,
- możliwość zadawania pytań prowadzącemu,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
- prezentacja POWER POINT - Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru (wersja edytowalna).

już niedostępne 199,00 zł -
Cena biletu zawiera:
- udział w szkoleniu,
- możliwość zadawania pytań prowadzącemu,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
- prezentacja POWER POINT - Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru,
- instrukcja postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej (wersja edytowalna),
- instrukcja BHP dotycząca zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (wersja edytowalna).
Bilet VIP

Cena biletu zawiera:
- udział w szkoleniu,
- możliwość zadawania pytań prowadzącemu,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
- prezentacja POWER POINT - Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru,
- instrukcja postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej (wersja edytowalna),
- instrukcja BHP dotycząca zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (wersja edytowalna).

już niedostępne 285,00 zł -

Zgodnie z ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040):

Art. 207(1) . § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
 2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;
 3. pracownikach wyznaczonych do:
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Dla kogo zatem dedykowane jest to szkolenie?

 • Dla osób, które zostały wyznaczone do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • Dla, każdej innej osoby, która interesuje się powyższą tematyką i chce zaktualizować swoją wiedzę.

To NIE JEST SZKOLENIE, na którym:

 • Wykładowcą jest teoretyk,
 • Zakres szkolenia jest chaotycznym zlepkiem informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • Będziesz długo czekał, zanim doczekasz się konkretnej wiedzy,
 • Masz wrażenie, że przekazywane treści odbiegają od realiów i nie da się ich zastosować w praktyce.

To JEST SZKOLENIE, na którym wykładowca to praktyk, dla którego zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w codziennej pracy to chleb powszedni.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

1.

Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony ppoż., wytyczne i zarządzenia, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

2.

Zagrożenia pożarowe w obiektach, przyczyny powstawania pożarów i innych zagrożeń

3.

Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarów

4.

Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

5.

Zasady organizacji i przeprowadzania ewakuacji

6.

Podręczny sprzęt gaśniczy - zakres jego stosowania i sposoby użycia

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony wydaniem zaświadczenia!

Prowadzący - Tomasz Kosznik - specjalista ds. BHP i PPOŻ., strażak z wieloletnim doświadczeniem, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie:

Na co dzień m.in.:

 • dowodzi akcjami ratowniczo-gaśniczymi
 • zna przepisy ochrony ppoż.
 • przeprowadza szkolenia zawodowe
 • nadzoruje nad członkami zastępu w zakresie BHP

Co inni o nas mówią?

Dodatkowe informacje organizacyjne:

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakup biletu, co najmniej 2h przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Szkolenia płatne prowadzone są w małych grupach - max. 15 osób, dlatego w przypadku braku informacji na temat rezygnacji z uczestnictwa na co najmniej 48h przed rozpoczęciem szkolenia koszty zakupu biletu nie będą zwracane.
 • Warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie komputera, laptopa czy telefonu z dostępem do internetu.
 • Po dokonaniu zapisu informacje dotyczące szkolenia oraz link do pokoju szkoleniowego zostanie przesłany na maila wskazanego przez uczestnika podczas rejestracji.
 • W przypadku braku otrzymania maila potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu prosimy o powiadomienie organizatora szkolenia najpóźniej na 1h przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Szkolenie odbędzie się, gdy zbierze się grupa min. 3 osoby.
 • W przypadku, gdy nie zbierze się wymagana ilość osób, szkolenie odbędzie się w późniejszym terminie, dostosowanym do możliwości uczestników.
 • Uczestnictwo w szkoleniu będzie potwierdzone wydaniem stosownego zaświadczenia.


15.04.2021 godz. 18:00

Czekamy na Was!

Zobacz również:

szkolenia