Pierwsza pomoc przedmedyczna (szkolenie online)

13 Sierpnia 2020, 09:00-11:30 (Czwartek)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet normalny
już niedostępne 59,00 zł -

Zgodnie z ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040):

Art. 207(1) . § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
 2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;
 3. pracownikach wyznaczonych do:
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Czy wiesz, że masz obowiązek udzielać pierwszej pomocy?

Zgodnie z art.162 Kodeksu Karnego, § 1 "Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu - podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat."

W artykule tym nie znajdziemy informacji, że pomocy tej ma udzielać lekarz, pielęgniarka czy ratownik medyczny. Ratownikiem w rozumieniu tego przepisu staje się każda osoba, bez względu na to czy posiada wiedzę, doświadczenie czy umiejętności. Takim ratownikiem możesz stać się Ty!

Czy to oznacza, że ratownik ma obowiązek narażać swoje życie i zdrowie?

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym w art.5 zawiera przywileje, jakie nabywa ratownik. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca czynności ratunkowe korzysta z ochrony.

 • Gdzie możesz dowiedzieć się jakie masz obowiązki a jakie przywileje?
 • Skąd masz czerpać wiedzę o tym jak właściwie postępować podczas udzielania pierwszej pomocy?
 • Jak wykonywać zabiegi ratujące życie, szczególnie w czasach pandemii koronawirusa?

Te i wiele innych informacji uzyskasz podczas naszego szkolenia.

Zakres szkolenia (część teoretyczna)

 • Wybrane aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy. Prawa i obowiązki ratownika.
 • Zasady postępowania na miejscu zdarzenia, organizacja pierwszej pomocy w tym bezpieczeństwo własne ratownika, poszkodowanego i świadków. Środki ochrony zapobiegające zakażenia koronawirusem
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną
 • Postępowanie w NZK (Nagłym Zatrzymaniu Krążenia). Resuscytacja osób dorosłych rozszerzone o najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji o prowadzenie RKO w stanach epidemii koronawirusa u osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego z wykorzystaniem AED
 • Zasady postępowania przy urazach elektrycznych, termicznych (oparzenia)
 • Zasady postępowania przy zadławieniach, zachłyśnięciach
 • Urazy mechaniczne - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, opatrywanie ran
 • Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia (m.in. atak serca mięśniowego, omdlenia, udar, padaczka, itp.)

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony wydaniem zaświadczenia.

Prowadząca - KATARZYNA KOBER - Główny Specjalista ds. BHP, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy


Osoba zajmująca się tematyką dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy od ponad 11 lat. W 2018r rozszerzyła swoje uprawnienia zgodnie z zainteresowaniami i ukończyła kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskała tytuł ratownika. Prowadziła szereg szkoleń z pierwszej pomocy dla zróżnicowanej kadry pracowników, zarówno dla kadry zarządzającej, pracowników administracyjno-biurowych i wielu innych. Prowadzi zajęcia z pasją a jej misją jest to by KAŻDY NAUCZYŁ SIĘ RATOWAĆ I NIE BAŁ SIĘ POMAGAĆ.

Co inni o nas mówią?

16.08.2020 godz. 09:00

Czekamy na Was!

Zobacz również:

szkolenia