SAPR - 3PR | Strategia komunikacji

13 Maja 2022, 14:00 (Piątek)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SAPR - 3PR | Strategia komunikacji
już niedostępne 613,77 zł -

Jak komunikować markę światu?

Jako PR-owcy staramy się zarządzać komunikacją. Wywołujemy zmiany w świadomości naszych odbiorców: budujemy lub zmieniamy wyobrażenia o zjawiskach, ludziach, procesach i produktach. Te zmiany to nasza góra, na którą chcemy wejść. Strategia ją jednoznacznie opisuje oraz prezentuje ogólny plan jej zdobycia. Dobra strategia czyni PR konkretnym i przejrzystym obszarem działalności organizacji. Pozwala szybko ocenić, które koncepcje są uzasadnione w kontekście osiągania celów biznesowych, a które są zwykłym wodotryskiem, który wyłącznie angażuje nasze zasoby i nie zbliża nas do osiągnięcia celu.

Działanie bez strategicznego namysłu jest jak organizowanie wyprawy wspinaczkowej bez wskazania jej uczestnikom szczytu, który powinni zdobyć. Niewykluczone, że zupełnym przypadkiem trafią na właściwą górę, ale zaangażowane zasoby i ryzyka związane z takim podejściem będą wielokrotnie większe niż wtedy, gdy misję rozpoczną wyposażeni w informację o celu, dobrą mapę i działający kompas (oraz numer alarmowy do TOPRu).

Cele szkolenia:

W trakcie zajęć zajmiemy się fundamentalnymi kwestiami związanymi ze strategią komunikacji. Zastanowimy się, w jaki sposób komunikacja pomaga osiągać cele biznesowe organizacji, a także omówimy najważniejsze elementy planu komunikacji.

Poznanie:

 • jakie funkcje pełni komunikacja
 • jakie są korzyści, które prawidłowa komunikacja może przynieść organizacji,
 • czym różni się strategia od taktyki i jak określić cele komunikacji tak, by wspierały cele biznesowe
 • na czym polega różnica pomiędzy strategicznymi i taktycznymi adresatami
 • jak jest skonstruowany plan komunikacji
 • co to jest message house i co to są kluczowe przekazy komunikacyjne
 • jak definiować cele komunikacyjne i jakimi miernikami je mierzyć

Nauczenie się:

 • przeanalizować brief pod kątem celów biznesowych
 • opracować adekwatne do nich cele komunikacyjne i opisać je zgodnie z koncepcją S.M.A.R.T.
 • prawidłowo zdefiniować grupy strategiczne i taktyczne komunikacji
 • przeanalizować wybrać adekwatne do zadania mierniki komunikacji

Przebieg szkolenia:

Cz. I: Fundamenty strategii komunikacji

 • Jakie funkcje pełni komunikacja
 • Co składa się na "dobry wizerunek"
 • Konstrukcja planu komunikacji
 • Cele biznesowe a cele komunikacyjne
 • Goals vs. Objectives
 • Strategiczni i taktyczni adresaci komunikacji
 • Techniki formułowania przekazów strategicznych: analiza czynników wpływających na decyzję, message house
 • Key Performance Indicators (KPI) - czyli jak badać, czy zmierzamy w dobrym kierunku

Cz. II: Ćwiczenie warsztatowe

Rozwiążemy krótki case study, na bazie którego opracujemy kluczowe elementy strategii: cele biznesowe i komunikacyjne, strategicznych adresatów komunikacji i główne przekazy.


O prowadzącym:

Paweł Soproniuk - prezes Neuron Agencji Public Relations. Jest partnerem i dyrektorem zarządzającym w Neuron Agencji Public Relations. Komunikacją zajmuje się nieprzerwanie od 2002 roku.

Zrealizował i nadzorował dziesiątki projektów z zakresu komunikacji kryzysowej, wewnętrznej i zewnętrznej dla największych polskich firm i międzynarodowych organizacji, m.in. dla PGNiG, PKO Banku Polskiego, polskiego oddziału British Council i wielu innych.

Od wielu lat należy do grona ekspertów jednego z think-tanków. Pracuje także dla Komisji Europejskiej w programie z obszaru przemysłów kreatywnych.Prowadzi zajęcia "PR w zarządzaniu projektami" na kierunku Zarządzanie Projektami na Politechnice Warszawskiej. Opracowuje i realizuje strategiczne warsztaty dla samorządów i biznesu.

Najważniejsze informacje:

 • Program składa się z 6 bloków tematycznych.
 • Każde szkolenie trwa 3 godziny.
 • Z powodu pandemii, szkolenia będą odbywać się online.
 • Uczestnicy otrzymują Certyfikat SAPR ukończenia kursu / szkolenia.
 • Cena za udział w 1 szkoleniu: 499 zł netto/os.
 • Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 15 osób. Warunkiem rozpoczęcia Kursu jest skompletowanie grupy złożonej minimum z 5 osób. W przypadku braku głoszenia się minimalnej, wymaganej liczby Uczestników, Organizator w porozumieniu z Uczestnikami, ustali zmianę terminu Kursu.
 • Jeśli liczba zainteresowanych szkoleniem przekroczy liczbę dostępnych miejsc - prosimy o kontakt w sprawie możliwej organizacji dodatkowego terminu.
 • Aby zgłosić swój udział w 3PR, należy przesłać do Organizatora wypełniony on-line formularz minimum na 7 dni przed terminem szkolenia.
 • Szczegółowe zasady udziału w szkoleniach opisuje regulamin: https://sapr.com.pl/projekty/szkola-SAPR.

Zobacz również:

szkolenia