To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Szkolenie on-line dla nauczycieli, przedstawicieli szkolnych kół wolontariatu
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza na szkolenie na temat wolontariatu szkolnego. Szkolenie odbędzie się 04 października (środa) 2023 roku, na platformie Zoom, startujemy o godz. 16:00. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • model szkolnego koła wolontariatu (SKW) - podstawowe założenia,
  • aspekty prawne organizacji wolontariatu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: porozumienie wolontarystyczne, ubezpieczenie wolontariuszy, prawa i obowiązki szkoły jako korzystającego,
  • czym się charakteryzuje SKW, najważniejsze działania, o których należy pamiętać,
  • motywacja wolontariuszy i ich nagradzanie,
  • jak zorganizować akcję wolontariacką metodą projektu,
  • Korpus Solidarności - prezentacja programu, zasady certyfikacji.

Adresaci szkolenia:

  • nauczyciele, pedagodzy szkół, przedstawiciele szkolnych klubów wolontariatu z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Warunek uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja reprezentowanej placówki - szkoły/koła wolontariatu w Systemie Obsługi Wolontariatu. Rejestracji należy dokonać przed dniem szkolenia. Link do rejestracji: https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register

BIO prowadzącej szkolenie:

Kamila Porwoł - pracownik Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, rozpoczynała jako wolontariuszka, a następnie praktykantka. Z zawodu nauczyciel języka polskiego. Obecnie animatorka społeczności lokalnej, trenerka pracy oraz Programu Korpus Solidarności.

Kontakt do organizatorów:
Anna Bulenda, e-mail: [email protected], tel. 32 7395512

************************

Wolontariat w szkole
data:
04 października 2023 r. | godz.: 16:00-19:00
miejsce: szkolenie on-line, platforma Zoom, link do szkolenia zostanie przekazany uczestnikom przed szkoleniem

Spotkanie jest finansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków "Korpus Solidarności - Programu Rozwoju i Wspierania Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030"

Zobacz również:

szkolenia