To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Seminarium 12
już niedostępne -

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce", które odbędzie się 25 czerwca 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule "hybrydowej": prelegenci będą obecni fizycznie w Centrum Informatyki AGH, natomiast uczestnicy dołączą do spotkania zdalnie.

Kolejne seminarium organizowane w ramach projektu KlastER będzie poświęcone analizie propozycji legislacyjnych mających ułatwić rozwój energetyki rozproszonej, a w szczególności wspólnot energetycznych (klastry, spółdzielnie, prosumenci wirtualni) w Polsce. W pierwszej części spotkania zostaną przedstawione propozycje planowanych do wprowadzenia w najbliższym czasie rozwiązań. Do zaprezentowanych propozycji odniosą się następnie w dyskusji panelowej praktycy - przedstawiciele inicjatyw energetycznych. Na zakończenie zaplanowano dyskusje otwartą.


Szczegółowy program seminarium

11:00 - 11:10     Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium

                          Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

11:10 - 11:30     Planowane regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce

                          Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

11:30- 11:40      Propozycje zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii

                          Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu

11:40 - 11:50     Propozycje Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej

                          Przemysław Hofman, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju

11:50 - 12:00     Propozycje w obszarze "Lokalny wymiar energii" Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i korzyści dla Polskiej Gospodarki

                           Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

12:00 - 12:30     Jakich regulacji prawnych potrzebują klastry i inne wspólnoty energetyczne? - dyskusja panelowa

                           Piotr Budzisz, Przewodniczący Rady Koordynatorów Klastrów Energii, Sieć Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej

                           Albert Gryszczuk, Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii

                           Radosław Wroński, Krakowska Elektrownia Społeczna

                           Moderator: Sławomir Kopeć, AGH

12:30 - 12:55      Dyskusja otwarta

12:55 - 13:00      Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań


Kwestie organizacyjne:

Katarzyna Faryj 

nr tel.: +48 12 888 55 29

adres e-mail:          


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Kraków