Pośrednik nieruchomości - zagadnienia prawne

7 Grudnia 2019, 09:00-13:30 (sobota)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Bilet partnerski - biura nieruchomości posiadające wizytówkę na askdom.pl lub stowarzyszeni w Polskim Klastrze Nieruchomości PKN + ASK - Pośrednik nieruchomości - obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zgodne z RODO + Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomości w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Bilet partnerski - biura nieruchomości posiadające wizytówkę na askdom.pl lub stowarzyszeni w Polskim Klastrze Nieruchomości

Wyprzedane 75,00 zł Wyprzedane
Bilet partnerski - biura nieruchomości posiadające wizytówkę na askdom.pl lub stowarzyszeni w Polskim Klastrze Nieruchomości PKN + ASK - Pośrednik nieruchomości - obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zgodne z RODO

Bilet partnerski - biura nieruchomości posiadające wizytówkę na askdom.pl lub stowarzyszeni w Polskim Klastrze Nieruchomości

Wyprzedane 50,00 zł Wyprzedane
Bilet partnerski - biura nieruchomości posiadające wizytówkę na askdom.pl lub stowarzyszeni w Polskim Klastrze Nieruchomości PKN + ASK - Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomości w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Bilet partnerski - biura nieruchomości posiadające wizytówkę na askdom.pl lub stowarzyszeni w Polskim Klastrze Nieruchomości

Wyprzedane 50,00 zł Wyprzedane
Bilet standard Pośrednik nieruchomości - obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zgodne z RODO + Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomości w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Bilet standard

Wyprzedane 150,00 zł Wyprzedane
Bilet standard Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomości w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Bilet standard

Wyprzedane 100,00 zł Wyprzedane
Bilet standard Pośrednik nieruchomości - obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zgodne z RODO

Bilet standard

Wyprzedane 100,00 zł Wyprzedane

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ustawy RODO oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie podzielone jest na dwie części, zakres poniżej.


I. Pośrednik nieruchomości - obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zgodne z RODO

1. Dane osobowe - co to jest? Dlaczego je chronimy?

2. RODO - podstawowe definicje i obowiązki.

3. Zasady ochrony danych osobowych oraz zasada rozliczalności

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

5. Procesy przetwarzania danych osobowych w działalności pośredników w obrocie nieruchomościami. 

6. Naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych i obowiązki pośredników w obrocie nieruchomościami. 

7. Zawieranie i wykonywanie umów przez pośredników w obrocie nieruchomościami i obowiązki z tym związane w zakresie ochrony danych osobowych. 

8. Współpraca i zatrudnienie a obowiązki pośredników w obrocie nieruchomościami w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Podstawowe dokumenty w zakresie ochrony danych osobowych - czyli czego nie uniknie pośrednik w obrocie nieruchomościami.

!- przykładowy wzór klauzuli informacyjnej dla KlientaII. Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomości w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Odbycie szkolenia stanowi wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1. Polskie, unijne i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Pranie pieniędzy - podstawowe definicje i obowiązki, typowe sposoby prania pieniędzy.

3. Pranie pieniędzy - na przykładzie obrotu nieruchomościami. 

4. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana:

a) procedury wewnętrzne,

b) wyznaczenie osób odpowiedzialnych,

c) sporządzenie i aktualizacji oceny ryzyka

d) obowiązek szkoleniowy

e) jak "głęboko" weryfikować Klienta, beneficjenta rzeczywistego, osobę działającą w imieniu klienta, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP)?

f) Ochrona danych osobowych,

g) Przekazywanie informacji, dokumentów, zawiadomienia i raportowanie do GIIF

5. Pośrednik w obrocie nieruchomościami a środki bezpieczeństwa finansowego:

a) Identyfikacja,

b) ocena i monitorowanie i analiza transakcji państwa trzecie wysokiego ryzyka i listy sankcyjne

Odpowiedzialność, pośredników w obrocie nieruchomości.

Jakie dokumenty powinien posiadać pośrednik w obrocie nieruchomości? 

- omówienie dokumentów

- przykładowy wzór procedury wewnętrznej


O trenerze: Justyna Kułakowska (http://itprawo.pl/)

Jestem radcą prawnym, który szuka rozwiązania prawnego dopasowanego do potrzeb biznesu przedsiębiorcy. Wysłuchuję potrzeb Klienta, analizuję prawne aspekty tej potrzeby i jasno określam możliwości prawne, bo wiem, że biznes oczekuje konkretnego rezultatu. Tam gdzie prawo nie daje jasnej ścieżki działania, tam szukam rozwiązania z najbardziej zminimalizowanym ryzykiem.

Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, prawa nowoczesnych technologii (IT), własności przemysłowej i prawa kontraktów (umów).

Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobywam od 2007 r. Od 2013 r. jestem radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez OIRP w Białymstoku.

Co mnie wyróżnia? Ciągłe doskonalenie zawodowe ukierunkowane na potrzeby biznesu. Moi Klienci doceniają rolę nowych technologii, Internetu w swoim biznesie, dlatego w ślad za ich potrzebami podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe:

- jestem absolwentką studiów podyplomowych Prawo Nowych Technologii na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,
- aktualnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.

Ukończyłam również certyfikowane szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i negocjacji handlowych. Regularne podnoszenie wiedzy w obrębie dziedzin, w których się specjalizuję zapewnia ciągły dostęp do świeżych rozwiązań prawnych stosowanych w największych kancelariach prawnych w Polsce.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Białystok