Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) RADOM

20 listopada 2015, 09:00 (piątek) - 19 listopada 2015, 14:30 (czwartek)

Radom

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Bilet
już niedostępne -

Region i tytuł

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe VET 2015
"Erasmus+ daje możliwości i zmienia życie na plus"

województwo mazowieckie- Radom

Czas i miejsce

20 LISTOPADA 2015r.
godź.: 9:00- 14:30
Radom

Grupa docelowa

Osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych
grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.
Nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie). Uczniowie szkół zawodowych i technicznych;osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;absolwenci - tzw. "recent graduates". Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+.W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Cel szkolenia

ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe VET 2015
Celem spotkania informacyjnego jest zaznajomienie potencjalnych beneficjentów z założeniami programu Erasmus+ VET.

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie. 

9.00 - 09.30 Rejestracja uczestników

09.30 - 09.45 Powitanie

09.45 - 11.30 Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF

11.30 - 11.45 Przerwa

11.45 - 12.45 Prezentacja sektora VET

12.45 - 13.00 Przerwa

13.00 - 13.30 Zasady finansowania i realizacji projektów VET

13.30 - 14.00 Dobre praktyki VET

14.00 - 14.30 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Po zakończeniu spotkania informacyjnego udzielane będą konsultacje indywidualne.

Korzyści dla uczestników:
- wiedza odnośnie zmian w programie
- możliwość konsultacji osobistych
- panel praktyczny z konsultantem akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe
- praktyczne wskazówki odnośnie procedur oraz wymogów programu

Prowadząca:
- Patricia Mitro - Fundacja Prawnikon w Rzeszowie - konsultantka Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Co pokrywa organizator/ co uczestnik

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia napoje, ciasteczka.
Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Deadline nadsyłania zgłoszeń i informacji o zakwalifikowaniu

19 Listopada 2015r.

Link do strony z zamieszczoną aplikacją i ew. innymi dokumentami

Aplikować należy mailowo: prawnikon@op.pl

Instytucja organizująca i dane kontaktowe (mail, telefon)

Fundacja Prawnikon

Patricia Mitro
prawnikon@op.pl

Tel. 534-478-017

Zobacz również:

szkolenia Firma wydarzenia Radom