To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Normalny
już niedostępne -

Wykład z dyskusją - "Innowacyjność - Potrzeba? Moda? Konieczność?"- Prof. ndzw. dr hab. Barbara Piontek, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .

Wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - partnera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w realizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.


Prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek - zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o., ekonomista, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, od wielu lat pełni rolę strategicznego doradcy firm z sektora dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jest analitykiem rynkowym i specjalistą ds. wdrożeń nowych technologii, wynalazków i rozwiązań, a także cenionym ekspertem z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym i samorządowym), zarządzania i rozwoju branż strategicznych, jak również budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki. Tworzyła m.in. strategie rozwoju dla miast, biznesplany dla inwestycji strategicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stopnie naukowe uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest członkiem m.in. Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, a także Komitetu Sterującego "Program dla Śląska", przy Wojewodzie Śląskim oraz Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska przy KPRM.

Projekt "Start-UP. Pomysły na przedsiębiorczość" jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków