Azure DevOps oraz programy wsparcia technicznego Microsoft

25 Maja 2021, 14:00-16:00 (Wtorek)

spotkanie online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja dla firm członkowskich SoDA
Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  Rejestracja
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Zaprszamy na webinar "Azure DevOps oraz programy wsparcia technicznego Microsoft". 

Agenda:
Joanna Lamch:
Co to jest DevOps i co może Ci dać?
Jakie narzędzia daje Azure DevOps?
Jakie usługi w Azure pomogą Ci w DevOps?
Maciej Sobianek:
Podczas spotkania opowie o standardowym suporcie, Advanced, Premier (jako zajawka) oraz szerzej o programie PTC.

Rejestrując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu przez SoDA (Organizacja Pracodawców Usług IT) oraz Chmurowisko sp. z o.o. w celu organizacji przez te podmioty warsztatów.

Klauzula informacyjna:

  1. administratorem danych osobowych są SoDA (Organizacja Pracodawców Usług IT) Zabłocie 43a, 30-701 Kraków oraz Chmurowisko sp. Z o.o. ul. Teligi 5/8, 02-777 Warszawa;
  2. inspektorem ochrony danych odpowiedzialnym za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych jest: dla SoDA (Zabłocie 43a, 30-701 Kraków), dla Chmurowisko sp. Z o.o. (ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 Warszawa);
  3. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  4. osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  5. podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
  6. osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
  7. odbiorcą danych osobowych będzie podmiot zaangażowany przez administratorów danych osobowych do przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych;
  8. dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo, jednak nie później niż do czasu wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  9. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie warunkiem zgłoszenia na warsztaty edukacyjne, a jej wycofanie skutkować może wykluczeniem z warsztatów lub niedopuszczeniem do nich.


Zobacz również:

szkolenia