To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Kup wydaną przez Fundację im. Janusza Kurtyki w USA książkę "Encounter witha Katyn" Profesora Tadeusza Wolszy i zdobądź wejście na Uroczystość Wręczenia Nagrody im. Janusza Kurtyki połączoną z dyskusją panelową pt. "Polska: wojna i granice w XX w.", która odbędzie się 3 października 2019 o godz. 14:00 w Pałacu Belwederskim w Warszawie.

Warunkiem uzyskania wejściówki jest pozytywna weryfikacja formularza zgłoszeniowego. Książka będzie do odbioru podczas uroczystości a wejście odbywać się będzie na imię i nazwisko na podstawie listy pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń.
Książka "Encounter with Katyn" prof. Tadeusza Wolszy z biletem na Uroczystość Wręczenia Nagrody im. Janusza Kurtyki

Kup wydaną przez Fundację im. Janusza Kurtyki w USA książkę "Encounter witha Katyn" Profesora Tadeusza Wolszy i zdobądź wejście na Uroczystość Wręczenia Nagrody im. Janusza Kurtyki połączoną z dyskusją panelową pt. "Polska: wojna i granice w XX w.", która odbędzie się 3 października 2019 o godz. 14:00 w Pałacu Belwederskim w Warszawie.

Warunkiem uzyskania wejściówki jest pozytywna weryfikacja formularza zgłoszeniowego. Książka będzie do odbioru podczas uroczystości a wejście odbywać się będzie na imię i nazwisko na podstawie listy pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń.

dostępnych: 15

już niedostępne 89,99 zł -

W dniu 3 października 2019 r. o godz. 14:00 w Pałacu Belwederskim przy ul. Belwederskiej 54/56 w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. Janusza Kurtyki Dr. Damianowi K. Markowskiemu za książkę pt. "Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918". Uroczystość połączona będzie z krótkim programem artystycznym oraz dyskusją panelową.

Kup książkę prof. Tadeusza Wolszy pt. "Encounter with Katyn" i zdobądź ściśle limitowaną wejściówkę na wydarzenie!

O godz. 14.00 nastąpi uroczyste otwarcie wydarzenia, podczas którego zostanie podsumowana tegoroczna Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki oraz wręczona Nagroda.

Po części oficjalnej zgromadzona publiczność wysłucha koncertu zespołu "PASSIONART", zatytułowanego Gen Wolności. Na dwudziestominutowy program złoży się wiązanka utworów patriotycznych wykonywanych między innymi przez pianistę, gitarzystów, solistów i kwartet smyczkowy.

Na godzinę 15:30 zaplanowane są panele dyskusyjne pt. "Wokół relacji polsko-ukraińskich. Historia i narracje."

Panel I: "Dzieci jednego miasta? Wokół Bitwy o Lwów 1918",

Zaproszeni paneliści:

Prof. Mykoła Łytwyn
Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

Prof. Jan Pisuliński
Uniwersytet Rzeszowski

Dr Damian K. Markowski
Laureat Nagrody im. Janusza Kurtyki, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. Grzegorz Hryciuk
Uniwersytet Wrocławski

Dyskusję moderować będzie Dr Paweł Libera (Instytut Pamięci Narodowej)

Panel II "Rozdroża pamięci. Współczesne relacje polsko-ukraińskie a sporne problemy historyczne".

Zaproszeni paneliści:

Prof. Grzegorz Motyka
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. Jarosław Syrnyk
Instytut Pamięci Narodowej

Dr Łukasz Adamski
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa

Dr Andrii Rukkas
Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Dr Dominika Siemińska
Instytut Pamięci Narodowej

Dyskusję poprowadzi Dr Łukasz Jasina (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

Formą Nagrody w tegorocznej edycji jest przetłumaczenie zwycięskiej publikacji na języki angielski i niemiecki oraz wydanie obcojęzycznych wersji za granicą. Sam Konkurs jest jedną z najważniejszych płaszczyzn misji i działalności Fundacji, której celem jest promocja polskiej historii poza granicami kraju.

Dofinansowanie

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, w tym wieńcząca go uroczystość Polska: wojna i granice w XX w., stanowi część projektu pt. "Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocje najlepszych pozycji w latach 2019-2020, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIALOG".

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki w 2019 r. został objęty Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Panele dyskusyjne wchodzące w program uroczystości stanowią część projektu pt. "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".

Patroni medialni III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki:

Dzieje.pl
TVP Historia
Historykon.pl
Tygodnik "Do Rzeczy"
Polska zbrojna. Historia
wSieci Historii

Patroni medialni cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?":

Rzeczpospolita
Uważam Rze Historia"
Tygodnik "Do Rzeczy"
Historykon.pl
Blogpress.pl.

Więcej informacji:

http://fundacjakurtyki.pl/dzialalnosc-fundacji/23-nagroda-edycja-2019/188-polska-wojna-i-granice-w-xx-w

Zobacz również:

konferencje Debata Dyskusja Koncert wydarzenia Warszawa