Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (prawo holdingowe)

13 Października 2022, 09:00-17:00 (Czwartek)

Online,

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Promocyjny
już niedostępne 1 230,00 zł -

Nowelizacja KSH - jak na nowo ułożyć relacje w grupie spółek (także z elementem międzynarodowym)? Czy członkowie zarządów i rad nadzorczych mogą spać spokojnie?

Już 13 października 2022 r. wchodzi w życie jedna z największych nowelizacji Kodeksu spółek handlowych od momentu wprowadzenia tego aktu prawnego do polskiego ustawodawstwa w 2000 r. Daleko idące zmiany wynikające z tej nowelizacji dotyczyć będą w szczególności podmiotów, które swoją działalność prowadzą za pomocą powiązanych spółek (grup kapitałowych), a to ze względu na wprowadzenie obszernych regulacji z zakresu tzw. "prawa holdingowego".

Dlatego też w dniu wejścia w życie nowych przepisów zapraszamy na webinarium współorganizowane z Kancelarią KKLW. Szkolenie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Clickmeeting i potrwa 8 h - 9:00-17:00.

Warto już dzisiaj przyjrzeć się nowym przepisom o grupach spółek, przeanalizować na ile Państwa spółki działające w ramach jednej grupy są od siebie zależne oraz kierują się wspólnym interesem i czy w związku z tym warto podjąć decyzję o formalnym zawiązaniu grupy spółek, co pozwoli skorzystać z instytucji prawnych wprowadzanych na podstawie nowelizacji. Organizowane szkolenie kierowane jest w szczególności do kadry zarządzającej działającej w ramach struktur obejmujących powiązane ze sobą spółki, w tym spółki celowe powoływane do realizowania konkretnych projektów - szkolenie uwzględnia też sytuację, gdy w grupie spółek są także spółki z innych jurysdykcji.

Przygotowane szkolenie zostanie poprowadzone przez prawników Kancelarii KKLW, którzy posiadają praktyczne doświadczenie zarówno w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych, jak i w prowadzeniu skomplikowanych sporów korporacyjnych, w tym sporów dotyczących odpowiedzialności członków organów spółek za szkodę wyrządzoną przy sprawowaniu funkcji (odpowiedzialności cywilnej i karnej). Podczas szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze zmiany dotyczące prawa holdingowego, wraz ze szczegółowym omówieniem ryzyk wynikających dla zarządzających spółkami oraz wyjaśnieniem niezbędnych kroków do podjęcia przed wejściem w życie nowych przepisów. W trakcie szkolenia szeroko będą wykorzystywane przykłady z praktyki oraz prezentowane wzory wybranych dokumentów.

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo m.in.:

 1. Jak bezpiecznie ułożyć relacje w ramach grupy kapitałowej - co zrobić, żeby zarządy i rady nadzorczej spółek z grupy nie odpowiadały za decyzje organów innych spółek?;
 2. Jak rozwiązać sytuacje, gdzie w grupie kapitałowej są również spółki z innych jurysdykcji niż Polska?
 3. Jakie korzyści mogą płynąć z formalnego zawiązania grupy spółek, a także jakie konsekwencje wiążą się z pozostawanie poza grupą spółek, mimo realnego powiązania pomiędzy podmiotami;
 4. Jak efektywnie i bez ryzyka zarządzać grupą spółek przy wykorzystywaniu nowych instytucji prawnych, które zaczną obowiązywać od października 2022 r.;
 5. Jakie kroki należy podjąć, aby spółka dominująca mogła w sposób wiążący wpływać na funkcjonowanie spółek zależnych;

PROGRAM SZKOLENIA (szkolenie całodniowe)

I. Nowe regulacje dotyczące tzw. "prawa holdingowego":

 1. Omówienie czym jest "grupa spółek" i kiedy możliwe będzie zastosowanie przepisów nowego działu KSH regulującego działalność grupy spółek.
 2. Jak warunki należy spełnić, aby dołączyć do grupy spółek.
 3. Czym jest wspólna strategia oraz wspólny interes, którymi mają się kierować spółki wchodzące w skład grupy spółek.
 4. Co w sytuacji, gdy w grupie kapitałowej są również spółki z innych jurysdykcji niż Polska.

II. Funkcjonowanie organów w spółkach kapitałowych wchodzących w skład grupy spółek:

 1. Dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania spółek zależnych w grupie spółek.
 2. Obowiązki informacyjne Zarządu spółki zależnej w stosunku do organów spółki dominującej.
 3. Uprawnienia Rady Nadzorczej spółki dominującej.
 4. Regulacje dotyczące stosunków pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami) spółek kapitałowych wchodzących w skład grupy spółek.
 5. Sporządzanie sprawozdania o powiązaniach umownych spółki zależnej ze spółką dominującą.
 6. Wydawanie wiążących poleceń spółce zależnej przez spółkę dominującą w ramach grupy spółek.
 7. Odpowiedzialność członków organów spółek zależnych za wykonanie wiążącego polecenia oraz przesłanki odmowy wykonania wiążącego polecenia.
 8. Ochrona wierzycieli spółki zależnej.
 9. Jak zrezygnować z uczestnictwa w grupie spółek ?

III. Środki ochrony akcjonariuszy (wspólników) mniejszościowych spółek zależnych:

 1. Uprawnienia akcjonariuszy (wspólników) mniejszościowych spółek zależnych.
 2. Możliwość wykupu akcjonariuszy (wspólników) mniejszościowych spółek zależnych (squeeze-out) oraz możliwość żądania wykupu przez akcjonariuszy (wspólników) mniejszościowych (reverse squeeze-out).

IV. Modyfikacja zasad odpowiedzialności członków organów wobec spółki w związku z pełniona funkcją:

 1. Wprowadzenie zasady business judgement rule do polskiego porządku prawnego.
 2. Zwolenie z odpowiedzialności w ramach interesu grupy spółek.

VNowe zasady protokołowania posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej (z przykładami i wzorami).

Prelegenci:

   Przemysław Wierzbicki | Partner | Adwokat w KKLW

Uznanym ekspert w zakresie doradztwa związanego z upadłością i restrukturyzacją, jak również sporów dotyczących tych zagadnień. Syndyk oraz członek organizacji INSOL Europe. Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu gospodarczego oraz posiada doświadczenie w sporach sądowych, w tym z zakresu usług finansowych dla największych banków, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i firm leasingowych w Polsce.

   Maciej Marczewski | Adwokat w KKLW

Doradza klientom w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej oraz w zakresie transakcji, koncentrując się na prawie gospodarczym, prawie spółek oraz nieruchomościach. Z powodzeniem reprezentuje także Klientów w skomplikowanych sporach sądowych, w tym również w sporach korporacyjnych. Autor publikacji prasowych i opracowań. 

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz materiały.

Nie czekaj! Zapisz się już dziś!

Liczba miejsc ograniczona.

Zobacz również:

szkolenia