To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
SEMINARIUM upowszechniające rezultaty projektu
GROW IT UP GROW IT UP - COMPETENCES AND FRAMEWORK FOR SOCIAL SYSTEM YOUTH WORKERS

"PRACA Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - NARZĘDZIA I METODY PRACY’’

w ramach projektu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z miastem Bradford w Wielkiej Brytanii oraz partnerami projektu UK Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii oraz Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji z Krakowa ‘’FERI’’

dnia 21 września 2020 (poniedziałek) od godz. 9:00 do godz. 15.00

w Oświęcimskim Centrum Kultury - OCK
GROW IT UP & LEVEL UP bezpłatne seminaria upowszechniające

SEMINARIUM upowszechniające rezultaty projektu
GROW IT UP GROW IT UP - COMPETENCES AND FRAMEWORK FOR SOCIAL SYSTEM YOUTH WORKERS

"PRACA Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - NARZĘDZIA I METODY PRACY’’

w ramach projektu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z miastem Bradford w Wielkiej Brytanii oraz partnerami projektu UK Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii oraz Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji z Krakowa ‘’FERI’’

dnia 21 września 2020 (poniedziałek) od godz. 9:00 do godz. 15.00

w Oświęcimskim Centrum Kultury - OCK

już niedostępne -

ZAPROSZENIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza na SEMINARIUM 


SEMINARIUM 1

SEMINARIUM upowszechniające rezultaty projektu GROW IT UP GROW IT UP - COMPETENCES AND FRAMEWORK FOR SOCIAL SYSTEM YOUTH WORKERS
"PRACA Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - NARZĘDZIA I METODY PRACY''


w ramach projektu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z miastem Bradford w Wielkiej Brytanii oraz partnerami projektu UK Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii 

oraz Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji z Krakowa ''FERI''dnia 21 września 2020 (poniedziałek) od godz. 9:00 do godz. 15.00

w Oświęcimskim Centrum Kultury - OCK

SEMINARIUM 2


SEMINARIUM upowszechniające rezultaty projektu LEVEL UP: COMPETENCES OF THE FUTURE FAMILY START 

narzędzia pracy dla pracowników wspierających osoby dorosłe w tym rodziny
w ramach projektu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z miastem Bradford w Wielkiej Brytanii oraz partnerami projektu UK Butterflies LTD z Wielkiej Brytanii 

EDU SMART TRAINING CENTRE LIMITED z Irlandii - Międzynarodowe Certyfikowane Centrum Szkoleniowe DIALOG of Transformation ®
dnia 21 września 2020 (poniedziałek) od godz. 15:00 do godz. 21:00
w Oświęcimskim Centrum Kultury - OCKPROGRAM KONFEFENCJI 1:

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 - 9.45 Paweł Kobielusz- Wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego - powitanie uczestników i ekspertów, zaprezentowanie kierunków pracy z rodziną w powiecie 

9.45 - 10.00 Renata Fijałkowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - Lider Projektu -Zaprezentowanie publikacji i narzędzi do pracy z młodzieżą - wyników projektów GROW IT UP Erasmus +

10:00 - 10:30 Jerzy Szczepaniec "Kierunki pracy z rodziną ze zjawiskiem przemocy - profilaktyka, interwencja, ochrona, terapia/korekcja. Interdyscyplinarność zadań i kompetencji podmiotów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Jerzy Szczepaniec - certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyf. Instytutu Psychologii Zdrowia PTP - Niebieska Linia - Warszawa), edukator MEN w zakresie profilaktyki, trener programów profilaktycznych. Realizator autorskiego programu korekcyjno-edukacyjnego i psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc.

Ekspert w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

10.30- 11.00 Maria Buchała - Mediacja jako nieodpłatna usługa dostępna w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Maria Buchała- prawniczka, mediatorka i doradczyni obywatelska współpracująca ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA z Katowic. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie pracy.

11.00- 11.30 Saba Moussa - Prevention of crime and modern day slavery - sharing the good practice -Współczesne niewolnictwo- wykład po angielsku z tłumaczem -- Bradford Metropolitan District Council Compliance Officer & Honorary Director - Prezes zarządu UK Butterflies organizacja non-profit partner projektu Bradford Wielka Brytania

11.30 -12.15 Marzena Jankowska - Czy stres istnieje ? Odporność psychiczna czym jest i jak ją trenować?

Marzena Jankowska - Założycielka White Card Revolution, Trenerka odporności psychicznej, Wykładowca MBA, TEDex Speaker - psycholog biznesu i zdrowia.

12.15 - 13.00 Monika Borowiecka - Budowanie i odkrywanie potencjału zawodowego wśród młodzieży - talenty i zdolności - test Gallupa

Monika Borowiecka - Mentorka, Trener Komunikacji, kognitywistki, rozwoju osobistego, ekspert w budowaniu efektywnych i skutecznych zespołów, rozwija nowoczesne technologie. Master & Team Coach EMMC&ICF, Master of Cognitive Science. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą, zespołami polskich START UP. Expert Mars Polska

13.00-13.30 Monika Krzyżanowska, Beata Kopyt - System wsparcia dla młodzieży usamodzielniającej się - aplikacja ONE DAY - szkolenia , kursy, pomoc specjalistyczna.

Monika Krzyżanowska- Prezes Fundacji One Day

Beata Kopyt- Dyrektor Projektów Społecznych Fundacji Kulczyka

13.30- 14.00 Vie Clerc- "Praca z migrantami w trudnej sytuacji - bezdomność . Współpraca wielosektorowa i międzynarodowa na przykładach z Wielkiej Brytanii" -- wykład po angielsku z tłumaczem

Vie Clerc - UK Butterflies LTD outreach coordinator. Sharing good practice & service  offered +  the practice and solutions in terms of Berexit.

14.00- 15.00 Obiad

14.00- 15.00 Rejestracja na II seminarium LEVEL UP Comptetnces of the Future

15.00-15.30 Renata Fijałkowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - Lider Projektu - Powitanie i zaprezentowanie publikacji i narzędzi FAMILY STAR - rezultaty projektu LEVEL UP Erasmus +

15.30- 16.00 dr Anna Matyja - Trauma-dzieci i młodzież-proponowany punkt widzenia

dr Anna Matyja -socjoterapeuta i psychoterapeuta; pracuje z traumą dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w dziedzinie wsparcia rodzin pracujących z dziećmi po porzuceniach rodzicielskich i traumie złożonej. W swojej pracy z człowiekiem zakłada jako podstawę szacunek i godność ludzką ponad wszystko i podążanie za wrażliwością osoby, której celem jest zakotwiczenie się w tym co tu i teraz, mimo tego jak bardzo przeszłość udaremnia ten wysiłek

16:00 - 16:30 Aleksandra Marcinkowska - FAMILY STAR - wykorzystanie dobrych praktyk we współpracy międzynarodowej post BREXIT

Aleksandra Marcinkowska - Prezes zarządu Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego i Certyfikującego DIALOG of Transformation ® Polska, UK, Irlandia, doktorantka na wydziale prawa - prawo imigracyjne, teraputa, diagnosta, trener, szkoleniowiec .

16.30- 17.00 Anne Laure- About your service , what kind of support your service offers and about Polish service unsers and problems you face as service. - wykład po angielsku z tłumaczem

Anne Laure- Hosting Option Officer, zarządza projektem HOP łącząc organizacje pozarządowe na terenie Bradford w celu pomocy osobom bezdomnym, specjalizuje się w street workingu.

16:30 - 17:00 dr Piotr Czech - ''Pracownik socjalny - kompetencje, umiejętności a emocje w pracy"

Dr Piotr Czech- Specjalista pracy socjalnej z niespełna 17-to letnim doświadczeniem zawodowym (główne doświadczenie dotyczy pracy z osobami pozostającymi bez zatrudnienia). Od 2011r. wykładowca - nauczyciel akademicki, obecnie w: Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Od X 2018r doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja) - rozprawa doktorska z zakresu etyki. Autor 14 artykułów naukowych oraz skryptu dla studentów kierunku studiów - praca socjalna i pedagogika.

17:00 - 17:30 Marta Grabek - Niekraszewicz - Temat: "Interdyscyplinarny system pomocy osobom pokrzywdzonym, świadkom, i osobom najbliższym"

Marta Grabek - Niekraszewicz -Dyrektor Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem - KRAFOS w Krakowie.

19:00 - 19:30 - Renata Fijałkowska - zamknięcie wydarzeń

19:30 - 21:00 - Networking & Bankiet


Zobacz również:

konferencje wydarzenia Oswiecim