Forum Samopomocy| Warsztaty literackie

15 Września 2021, 10:00 (środa)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Forum Samopomocy| Warsztaty Literackie
już niedostępne -

ℹ Celem Forum jest wymiana doświadczeń w organizacji i realizacji działań samopomocowych na Pomorzu i w Polsce oraz stworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy osobami, grupami oraz przedstawicielami organizacji i instytucji, które wywierają istotny wpływ na rozwój działań samopomocowych osób doświadczających kryzysów psychicznych.


ℹ Już piąty raz spotkamy się w Gdyni aby dyskutować, inspirować się i wzmacniać w naszej aktywności oraz dzielić się dobrymi praktykami. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona osób zainteresowanych rozwojem i wspieraniem ruchu samopomocowego, przede wszystkim osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ich rodzin, profesjonalistów, studentów nauk humanistycznych i nauczycieli akademickich. Wydarzenie przeznaczone jest również dla przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych wspierających osoby po kryzysie psychicznym.

- Iza Karolewska, Przemysław Szczygieł - warsztat literacki, przygotowanie konceptu czasopisma samopomocowego.

Zobacz również:

kultura i sztuka