To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  III POMORSKIE FORUM SOLIDARNOŚCI KLIMATYCZNEJ IM. PAWŁA ADAMOWICZA
już niedostępne -III POMORSKIE FORUM SOLIDARNOŚCI KLIMATYCZNEJ IM. PAWŁA ADAMOWICZA

Wtorek, 05 lipca 2022

10:00-16:30

Europejskie Centrum Solidarności

pI. Solidarności 1,  Gdańsk10.00-10.30 WPROWADZENIE

Mieczysław Struk | Marszałek Województwa Pomorskiego

Piotr Borawski | Z-ca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Kamil Wyszkowski | Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland

Magdalena Adamowicz | Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Jacek Bendykowski | Członek Komitetu Sterującego Studium Obywatelskiego im. Pawła AdamowiczaAnotella Valmorbida | Sekretarz Generalna, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej (ALDA)

Danuta Huebner | Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Sanda Oijambo | Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ, dyrektor wykonawcza UN Global Compact Network

prowadzący: Maciej Kautz | konferansjer i dziennikarz maciejkautz.pl


10.30-11.30 DEBATA I | WPŁYW WOJNY W UKRAINIE NA PRZYSPIESZENIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ EUROPY

Debata ma na celu wskazanie kluczowych wyzwań związanych z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście wojny w Ukrainie. Omówione zostaną kwestie dotyczące przyspieszenia procesu odejścia od paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu) oraz dywersyfikacji dostaw, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wodoru, a także systemów magazynowania energii w bilansowaniu systemu energetycznego i budowaniu gospodarki wodorowej. Przedstawione zostaną również konsekwencje społeczne i gospodarcze przyspieszonej transformacji energetycznej.

Jerzy Buzek | Poseł do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawca PE kluczowej regulacji ws. rynku wodoru oraz gazów odnawialnych i ziemnego UE

Sławomir Halbryt | Prezes Zarządu Sescom S.A.

Sylwia Mrozowska | Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Mieczysław Struk | Marszałek Województwa Pomorskiego

Kamil Wyszkowski | Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland

prowadzący: Edwin Bendyk | Prezes Zarządu Fundacji Batorego, dziennikarz, publicysta


11.30-12.30 DEBATA II | PERSPEKTYWY ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE

Pierwsze farmy wiatrowe mają stanąć na Bałtyku już w 2025 roku, a do 2040 roku offshore ma pokryć 10GW mocy w Polsce. Na Morzu Bałtyckim warunki dla takich wiatraków są idealne - szacuje się, że wiatr wieje w strefie morskiej przez ok. 90% roku. Można zatem stwierdzić, że bez problemu w przeciągu kilku lat offshore stanie się głównym źródłem OZE w Polsce. Jak będzie wyglądać transformacja energetyczna Polski w kontekście morskiej energetyki wiatrowej? Jaki potencjał ma ona w naszym kraju dla zapewnienia stałych, bezpiecznych dostaw energii? Ile potrzebujemy czasu, żeby rozwinąć ją na skalę krajową? Czy mamy gotowe sieci przesyłowe (warto umieścić w kontekście dotychczasowego przepływu energii w Polsce z południa na północ)? Jak zapewnić ciągłość dostaw energii, gdy nie wieje?

Andrzej Budasz | Head of Sustainability Center of Expertise, BNP Paribas

Michał Kołodziejczyk | Prezes Zarządu, EQUINOR

Anna Kornecka | Dyrektor Instytutu w Stowarzyszenie Program Czysta Polska

Ewa Mazur | przedstawicielka Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

Agnieszka Rodak | Prezesa Rumia Invest Park

Maciej Stryjecki | Dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych, Polenergia S.A.

Kamil Wyszkowski | Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland

prowadzący: Maciej Kautz | konferansjer i dziennikarz maciejkautz.pl


12.30-12.45 przerwa kawowa


12.45-13.00 WYNIKI WARSZTATÓW W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU CAMELOT

III edycja PFSK będzie połączona z wydarzeniem w ramach projektu Camelot, w którym uczestniczy 8 metropolii: Mediolan, Zagrzeb, Barcelona, Bari, Sttutgart, Porto, Craiova, OMGGS oraz ALDA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej). Tematem przewodnim wydarzenia Camelot w Gdańsku będzie adaptacja metropolii do zmian klimatu, w tym realizacja projektów ZIT. Podczas Forum zostaną zaprezentowane rekomendacje wypracowane w ramach projektu Camelot.

Joanna Bogdziewicz-Wróblewska | Koordynator ds. strategii, OMGGS


13.00-14.00 DEBATA III | ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU NA POZIOMIE LOKALNYM I METROPOLITALNYM

Debata poświęcona będzie omówieniu największych wyzwań samorządów, związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. Omówiona zostanie także kwestia roli uchwał antysmogowych jako narzędzia wspierania transformacji energetycznej i ograniczenia wpływu na klimat sektora energetyki cieplnej, w tym: monitoringu jakości powietrza, przyspieszenia procesu odejścia od węgla, finansowych narzędzi wsparcia dla mieszkańców i samorządów.

Krzysztof Jałoszyński | p.o. Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu

Tadeusz Jędrzejczyk | Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP

Magdalena Kołodziejczak | Wójt Pruszcza Gdańskiego

Beata Rutkiewicz | Z-ca Prezydenta Wejherowa

Piotr Siergiej | Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego

Tadeusz Styn | Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP

Łew Zacharczyszyn | Pełnomocnik Dyrektora ds. polsko-ukraińskiej solidarności, ECS

prowadzący: Maciej Kautz | konferansjer i dziennikarz maciejkautz.pl


14.00-15.20 DEBATA IV | WPŁYW KLIMATU NA ROLNICTWO I ROLNICTWA NA KLIMAT

Debata dotyczyć będzie wpływu skutków suszy i nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych na rolnictwo. Omówione zostaną także związane a tym kwestie bezpieczeństwa żywnościowego. Z kolei w drugiej części debaty poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wpływu rolnictwa na klimat, w ramach strategii Unii Europejskiej "Od pola do stołu". W kontekście obu ww. obszarów przeprowadzona zostanie także dyskusja nt. zrównoważonego rybołówstwa.

Grzegorz Brodziak | Prezes Zarządu Goodvalley Agro S.A., Wiceprezes Grupy Goodvalley ds. Zrównoważonego Rozwoju

Wiesław Burzyński | Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej

Marta Potocka | Marine Stewardship Council, Członkini Rady Klimatycznej, UN GCNP

Józef Sarnowski | Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Urszula Sołtysiak | dr inż., Rzecznik Polskiej Izby Żywności Ekologicznej

Jacek Walczak | dr hab., Państwowy Instytut Badawczy

prowadzący: Karol Bujoczek | redaktor TOP AGRAR15.20 FILM GREEN FILM FESTIVAL
Warunkiem uczestnictwa w forum jest rejestracja najpóźniej do 04.07.2022 r.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba przedstawicieli jednej organizacji może być limitowana.