9 Kongres Klastrów Polskich

8 Listopada 2023, 09:00 (środa) - 9 Listopada 2023, 17:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  udział stacjonarny
już niedostępne -

in English below

Organizatorzy, Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Samorząd Województwa Pomorskiego, mają zaszczyt zaprosić do udziału w 9. edycji wydarzenia pn. Kongres Klastrów Polskich.

Hasłem przewodnim wydarzenia pn. 9. Kongres Klastrów Polskich będzie Siła współpracy, czyli Klastry w polityce rozwoju kraju i regionów.

Tym razem postanowiliśmy się skoncentrować na roli i możliwościach klastrów i należących do nich firm we wdrażaniu zielonych i cyfrowych zmian gospodarki, w tym w sektorach szczególnie ważnych dla Regionu Pomorskiego, będącego gospodarzem tegorocznego wydarzenia. (ICT, Logistyka, Zielona energia). Klastry budują zarówno innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale też zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deal w małych i średnich przedsiębiorstwach UE oraz pełnią ważną rolę we wdrażaniu praktycznych zagadnień związanych z Przemysłem 4.0, dlatego celem wydarzenia jest omówienie najnowszych trendów w polityce klastrowej i stymulowanie dyskusji na wysokim szczeblu na temat wyzwań i potrzeb, którymi należy się zająć, lepiej wykorzystując potencjał klastrów.

Większość klastrów polskich jest zaangażowana w zagadnienia cyfryzacji i nowych zielonych technologii w sektorach logistyki i transportu. Fakt, że tegoroczny Kongres organizujemy w Gdańsku zachęca dodatkowo do spojrzenia na kwestie transportu morskiego.

Kongres to zawsze doskonałe miejsce do wymiany opinii i informacji na temat wsparcia unijnego w różnych obszarach gospodarki. Dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach to okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego.


Dzień 1 | 8 listopada 2023
9.00 - 10.00 Rozpoczęcie wydarzenia

Wystąpienia otwierające:

 • Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
 • Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie

10:00 - 11.30 Panel 1 Jak można zarobić na zielonej transformacja gospodarki - szanse i koszty

Jak klastry mogą pomóc firmom poprzez włączanie małych i średnich przedsiębiorstw do łańcuchów dostaw wiodących liderów branżowych i pozyskiwanie środków unijnych

Uczestnicy dyskusji:

 • Piotr Śladowski, Prezes ARP E-Vehicle
 • Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Marek Szczepański, Dyrektor, Departament Programów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska
 • dr Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa 
 • Żaneta Kłostowska, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Manager Klaster Technologii Wodorowych 
Moderacja: Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klastera Kluczowy

11.40 - 13.00 Panel 2 Cyfrowa transformacja gospodarki wymogiem konkurencyjności

Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do środków wspierających digitalizację. Możliwości dostawców rozwiązań ICT we wsparcie procesu. Rola wiodących firm i klastrów

Uczestnicy dyskusji:

 • Agata Wancio, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwo Rozwoju i Technologii (tbc)
 • Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji, Huawei Polska Sp. z o.o.
 • Sebastian Zimnol, Prezes , Quantum Cybersecurity Group
 • Łukasz Górecki, Dyrektor, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT, Członek Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego
 • Piotr Wojciechowski, Dyrektor, Bydgoski Klaster Przemysłowy "Dolina Narzędziowa" - Krajowy Klaster Kluczowy
Moderacja: Jarosław Parzuchowski, Prezes Zarządu Fundacji Interizon, koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego Interizon13.00 - 14.00 Lunch


14.00 - 15.30 Panel 3 Polityka rozwoju regionalnego prowadzona przez samorządy

Jak mądrze wykorzystać dostępne narzędzia wsparcia w tym środki unijne i klastry w celu przyspieszenia rozwoju regionów i ich przedsiębiorstw. Zaangażowanie klastrów w regionalne zarządzanie gospodarcze, w projektowanie i wdrażaniu polityki na poziomie regionalnym. Obszary priorytetowe Woj. Pomorskiego: logistyka, transport, ICT, zielona energetyka, offshore)

Uczestnicy dyskusji:

 • dr Karolina Lipińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa. Pomorskiego
 • Marta Krużewska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • dr Jarosław Flakowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
 • dr Paweł Wais, Dyrektor, Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
 • Justyna Lasak, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Departament Gospodarki,  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • dr Bogumiła Kowalska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Moderacja: dr Marta Mackiewicz, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie


15:40 - 17.00 Panel 4 Rola regionalnych i krajowych agencji oraz instytucji wsparcia biznesu

Doświadczenia i sukcesy różnych regionów i organizacji krajowych

Uczestnicy dyskusji:

 • Maciej Malik, Prezes, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Maciej Kazienko, Wiceprezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Natalia Matyba, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • Monika Antonowicz, Ekspert, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspertka BCC ds. innowacji i funduszy UE 
 • Paula Tęcza, Specjalista ds. pozyskiwania inwestorów oraz współpracy, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Moderacja: Krzysztof Krystowski, Prezes, Związek Pracodawców Klastry PolskieDzień 2 | 9 listopada 2023

9.00-10.30 Matchmaking

Wydarzenie matchmakingowe w ramach 9 Kongresu Klastrów Polskich daje możliwość znalezienia potencjalnych partnerów biznesowych na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Jeśli szukasz przyszłych partnerów projektowych lub konkretnych produktów lub usług dla swojej organizacji, jest to miejsce dla Ciebie. Wydarzenie odbędzie się fizycznie w Gdańsku w dniu 9 listopada 2023 r., w ramach 1,5-godzinnej sesji matchmakingowej (od 9:00 do 10:30 CEST), podczas której uczestnicy spotkają się w dedykowanym pomieszczeniu w miejscu konferencji. Zarejestruj się na matchmaking i zacznij kontaktować się z innymi uczestnikami po zatwierdzeniu rejestracji i poproś o spotkania, aby zaplanować sesję matchmakingową.

Partner:

10:30-11:00 Wystąpienie 

Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej


11.00 - 12.00 Panel 5 Współpraca europejska klastrów

Projekty i partnerstwa międzynarodowe klastrów - szanse na udział w programach finansowanych z poziomu europejskiego - Euroclusters, COSME itp. European Cluster Collaboration Platform. Współpraca międzynarodowa klastrów służy nie tylko temu, aby sprostać wspólnym nagłym wyzwaniom, ale również jako wsparcie odbudowy gospodarczej w UE.

SESJA W JĘZYKU ANGIELSKIM (Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne PL-ENG, ENG-PL)

Uczestnicy dyskusji:

 • Marek Przeor, Komisja Europejska, DG Grow 
 • Antonio Novo Guerrero, President of the European Clusters Alliance & Clusters.es. Member of the European Expert Groups "Industrial Forum", S3 and I3
 • dr Mariusz Citkowski, Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku, Ekspert współpracujący z Klastrem Obróbki Metali
 • Dominika Bagińska Chyłek, Koordynator Branżowych Punktów Kontaktowych, Łukasiewicz - ORGMASZ
 • Grzegorz Gałczyński, Ekspert Kluczowy, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
 • Monika Antonowicz, Ekspert, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Wiceprezes IZTECH, Przewodnicząca Grupy Roboczej IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa 12.10 - 13.30 Panel 6 Klaster, jako kreator nowych modeli biznesowych uwzględniających inkluzywność i równouprawnienie płci

Clusters as Creators of New Business Models Considering Inclusivness and Gender Equality)

SESJA W JĘZYKU ANGIELSKIM (Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne PL-ENG, ENG-PL)

Uczestnicy dyskusji:

 • dr hab Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG, Zakład Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju w Instytucie Psychologii, Uniwersytet Gdański
 • Jarosław Parzuchowski, Prezes Zarządu, Fundacja Interizon
 • Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, Cluster Manager of Agrifood Lithuania
 • Małgorzata Wokacz - Zaborowska, Dyrektor Zarządzający, Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP
 • Anders Olsson, Manager Smart Specialisation at Region Värmland and DEBUTING project coordinator
 • Karolina Korczyńska, Specjalista ds. Rozwoju Start-upów, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Inkubator Starter

Moderacja: dr Karolina Lipińska, Zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Panel organizowany w ramach projektu DEBUTING - "Gender equality, clusters and smart specialisations for a new work culture in Europe" Interreg Europa 2021-2027 (Panel organized as part of project DEBUTING - "Gender equality, clusters and smart specialisations for a new work culture in Europe" Interreg Europa 2021-2027).


13.30-14.30 Lunch


14.30-15.30 Panel 7 Klastry jako pomost w budowie relacji między polskimi i ukraińskimi firmami 

Współpraca w celu wsparcia ekspansji firm ukraińskich w Europie i udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy.

SESJA W JĘZYKU ANGIELSKIM (Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne PL-ENG, ENG-PL)

Uczestnicy dyskusji:

 • Marek Przeor, Komisja Europejska, DG Grow 
 • Jacek Piechota, Prezes, Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza (tbc)
 • Alexander Yurchak, President Ukrainian Cluster Alliance 
 • Dr Andrzej Czulak, Klaster Technologii Kompozytowych (tbc)
 • Olga Trofymova, Cluster Manager, Ukrainian Automotive Mobility Cluster (tbc)
Moderacja: Sebastian Rynkiewicz, Prezes, Klaster Obróbki Metali W dniu 10.11.2023 przewidziane jest wizyta studyjna w godzinach 10.00-12.30.

(adres miejsca wizyty: Gdański Park Naukowo - Technologiczny ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk)

Uczestnicy będą mieli okazję poznać lokalne podmioty, które odgrywają wiodącą rolę w regionalnym ekosystemie. Wizyta studyjna odbędzie się w firmach członkowskich klastra Interizon, Krajowy Klaster Kluczowy z Województwa Pomorskiego

Klaster ICT Interizon działa w obszarze branży technologicznej. Celem organizacji jest rozwój sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym. Otwarta i transparentna formuła klastra ICT sprzyja integracji i podejmowaniu działań w poszczególnych obszarach zainteresowań uczestników.


__________________________________________


9th Congress of Polish Clusters

The Power of Collaboration: Clusters in the Development Policy of the Country and Regions
VENUE: Scandic Gdansk, address: Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdansk

DATE: November 8-9, 2023

FORMAT: Two-day congress (in-person event in Gdansk)Day 1 | November 8, 2023

9:00 AM - 10:00 AM Event Commencement

Opening Speeches:

 • Leszek Bonna, Vice Marshal of the Pomorskie Voivodeship
 • Krzysztof Krystowski, President of the Polish Clusters Employers' Association

10:00 AM - 11.30 AM Panel 1 Making Profits from the Green Economic Transformation - Opportunities and Costs

How can clusters support companies by involving small and medium-sized enterprises in the supply chains of industry leaders and accessing EU funds.

Panelists:
 • Stanisław Szultka, Director of Economic Development Department, Pomorskie Voivodeship Marshal's Office
 • Krzysztof Gorzkowski, Director of Communications, Orlen Synthos Green Energy
 • Dr. Beata Lubos, Director of International Cooperation Department, Łukasiewicz - Institute of Aviation
 • Piotr Śladowski, President, ARP E-Vehicle (tbc)
 • Żaneta Kłostowska, Regional Chamber of Commerce of Pomerania, Manager of the Hydrogen Technologies Cluster 

Moderator: Katarzyna Błachowicz, Vice President of the Board, Waste Management and Recycling Cluster - National Key Cluster

11:40 AM - 1:00 PM Panel 2 Digital Transformation of the Economy as a Competitiveness Requirement

Access for the SMEs to funds supporting digitalisation. Opportunities for ICT solution providers in supporting the process. The role of leading companies and clusters. 

Panelists:
 • Agata Wancio, Deputy Director of Innovation and Industrial Policy Department, Ministry of Development and Technology (tbc)
 • Ryszard Hordyński, Director of Strategy and Communication, Huawei Polska LLC
 • Sebastian Zimnol, President, Quantum Cybersecurity Group
 • Łukasz Górecki, Executive, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster, Katowice Special Economic Zone
 • dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT, Lubuski Metal Cluster Board Member
 • Piotr Wojciechowski, Director, Bydgoszcz Industrial Cluster "Tool Valley" - National Key Cluster

Moderator: Jarosław Parzuchowski, President of the Board, Interizon Foundation, Coordinator of the National Key Cluster Interizon

1:00 PM - 2:00 PM Lunch

2:00 PM - 3:30 PM Panel 3 Regional Development Policy Led by Local Governments

How to smartly utilize available support tools, including EU funds and clusters, to accelerate the development of regions and their businesses. Involving clusters in regional economic management, policy design, and implementation at the regional level. Priority areas for the Pomorskie Voivodeship: logistics, transportation, ICT, green energy, offshore.

Panelists:
 • Dr. Karolina Lipińska, Deputy Director of Economic Development Department, Pomorskie Voivodeship Marshal's Office
 • Marta Krużewska, Director of Economic Development Department, Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Marshal's Office
 • Dr. Jarosław Flakowski, Director of Development and Innovation Department, Lubuskie Voivodeship Marshal's Office
 • Dr. Paweł Wais, Executive, Regional Development Department, Podkarpackie Voivodship Marshal's Office
 • Justyna Lasak, Deputy Director of the Economic Development Department, Department of Economy, Lower Silesian Voivodship Marshal's Office
 • Dr. Bogumiła Kowalska, Silesian Voivodship Marshal's Office

Moderator: Dr. Marta Mackiewicz, Warsaw School of Economics

3:40 PM - 5:00 PM Panel 4 The Role of Regional and National Business Support Agencies and Institutions

Experiences and successes of various regions and national organizations.

Panelists
 • Maciej Malik, President, Future Industry Platform Foundation
 • Maciej Kazienko, Board Vice President, Pomeranian Special Economic Zone
 • Natalia Matyba, Executive of the Strategy and Analysis Department, Polish Trade and Investment Agency
 • Monika Antonowicz, Expert, Polish Agency for Enterprise Development
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, BCC expert on innovation EU funds 
 • Paula Tęcza, Specialist in investor acquisition and cooperation, Pomorskie Special Economic Zone

Moderator: Krzysztof Krystowski, President, Polish Clusters Association


Day 2 | November 9, 2023

9:00 AM - 10:30 AM Matchmaking 

The matchmaking event in the framework of the 9th Congress of Polish Clusters provides an opportunity to find potential business partners at all stages of the supply chain. If you are looking for future project partners or specific products or services for your organization, this is the place to be. The matchmaking event will take place in Gdansk on November 9, 2023, as part of a 1,5-hour matchmaking session (from 9:00 AM to 10:30 AM CEST), where participants will meet in a dedicated room at the conference venue. Register for matchmaking and start connecting with other participants after registration approval, requesting meetings to plan your matchmaking session. 

Partner:


10:30-11:00 Speech 

Development of enterprises through support for clusters under the European Funds for a Modern Economy program

Małgorzata Szczepańska, Director of the Department of Innovation and Development Support Programs, Ministry of Funds and Regional Policy

11:00 AM - 12:00 PM Panel 5 European Cluster Collaboration

International cluster projects and partnerships - opportunities to participate in EU-funded programs such as Euroclusters, COSME, etc. European Cluster Collaboration Platform. International cluster cooperation serves not only to address common challenges but also to support economic recovery in the EU.

Panelists:


 • Marek Przeor, European Commission, DG Grow 
 • Antonio Novo Guerrero, President of the European Clusters Alliance & Clusters.es
 • Dr. Mariusz Citkowski, Vice-Dean of the Faculty of Management, University of Białystok, Expert cooperating with the Metal Processing Cluster
 • Dominika Bagińska Chyłek, Industry Contact Points Coordinator, Łukasiewicz - ORGMASZ
 • Grzegorz Gałczyński, Key Expert, Polish Investment and Trade Agency
 • Monika Antonowicz, Expert, Polish Agency for Enterprise Development

Moderator: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Vice President of IZTECH, Chair of the IZTECH Working Group for EU Horizon Europe Research and Innovation Program

12:10 PM - 1:30 PM Panel 6 Clusters as Creators of New Business Models Considering Inclusivness and Gender 

Panelists:

 • Dr. hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, Prof. UG, Intercultural and Gender Psychology Department at the University of Gdańsk
 • Jarosław Parzuchowski, President of the Board, Interizon Foundation
 • Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, Cluster Manager of Agrifood Lithuania
 • Małgorzata Wokacz-Zaborowska, Managing Director, Pomeranian Chamber of Craft and Small and Medium-sized Enterprises
 • Anders Olsson, Manager Smart Specialization at Region Värmland and DEBUTING project coordinator
 • Karolina Korczyńska, Startup Development Specialist, Gdańsk Entrepreneurship Foundation - Starter Incubator 

Moderator: Dr. Karolina Lipińska, Deputy Director of Economic Development Department, Pomorskie Voivodeship Marshal's Office

This panel is organized as part of the DEBUTING project - "Gender equality, clusters, and smart specializations for a new work culture in Europe" under Interreg Europe 2021-2027.


1:30 PM - 2:30 PM Lunch

2:30 PM - 3:30 PM Panel 7 Clusters as a Bridge in Building Connections between Polish and Ukrainian Companies

Collaboration to support the expansion of Ukrainian companies in Europe and the participation of Polish companies in the reconstruction of Ukraine.

Panelists:


 • Marek Przeor, European Commission, DG Grow 
 • Jacek Piechota, President, Polish-Ukrainian Chamber of Commerce (tbc)
 • Alexander Yurchak, President, Ukrainian Cluster Alliance
 • Dr. Andrzej Czulak, Composite Technology Cluster (tbc)
 • Olga Trofymova, Cluster Manager, Ukrainian Automotive Mobility Cluster (tbc)

Moderator: Sebastian Rynkiewicz, President, Metal Processing Cluster

On November 10, 2023, a study visit is planned from 10:00 to 12:30.
(Visit location: Gdańsk Science and Technology Park, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk)
Participants will have the opportunity to get to know local entities that play a leading role in the regional ecosystem. The study visit will take place in member companies of the Interizon cluster, a National Key Cluster from the Pomorskie Voivodeship. The Interizon ICT Cluster operates in the field of the technology industry, aiming to develop a network of cooperation between the research and development sector, businesses, and other entities at the regional level. The open and transparent formula of the ICT cluster promotes integration and action in various areas of interest for participants.ORGANIZATOR: Związek Pracodawców Klastry Polskie

WSPÓŁORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

PARTNERZY WYDARZENIA: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

Silesia Automotive and Manufacturing Cluster

PATRONAT HONOROWY objęli:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Minister Edukacji i Nauki

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH)

PARTNERZY MERYTORYCZNI: 

Śląski Klaster Lotniczy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Lubuski Klaster Metalowy, Interizon Cluster

Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe.

PARTNERZY MEDIALNI: oESG.pl, raportCSR.pl

Zobacz również:

konferencje Klastry wydarzenia Gdańsk