To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  udział w konferencji
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Konferencja dedykowana dla przedstawicieli branż lotniczej, dronowej i kosmicznej.

8 grudnia 2023r., Kaniów

Organizowana w ramach projektu pod nazwą: "Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra." w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Śląski Klaster Lotniczy wydarzeniu pt. "Konferencja dedykowana dla przedstawicieli branż lotniczej, dronowej i kosmicznej.", które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023r. w Kaniowie.

Miejsce: Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów

Jednym z głównych zagadnień omawianych podczas wydarzenia będzie przemysł dronowy, a w szczególności korzyści i możliwości jakie niesie za sobą zastosowania dronów w przyszłości.

Przemysł lotniczy, a w szczególności konstrukcja i produkcja bezzałogowych statków powietrznych ma ogromny potencjał gospodarczy, który warto rozwijać, gdyż w tej dziedzinie istnieją duże szanse na odniesienie globalnego sukcesu.  Daje to możliwość wspólnego działania i łączenia sił w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Zaangażowanie w rozwój bezzałogowych statków powietrznych niesie za sobą głównie duże szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Tegorocznej edycja wydarzenia ma na celu nawiązanie i zacieśnienie współpracy, pomiędzy przedstawicielami firm oraz podmiotów działających w jednej najbardziej innowacyjnych gałęzi światowej gospodarki, branży lotniczej i dronowej.

AGENDA WYDARZENIA

11:30 - 12:00 Otwarcie konferencji

Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego

12:00 - 12:30 Wystąpienie gościa specjalnego

Edward Margański - polski inżynier, konstruktor lotniczy i wynalazca, pilot, założyciel Zakładu Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego w Bielsku-Białej, obecnie firmy lotniczej Margański&Mysłowski Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. Producent szybowców Swift S-1 i MDM-1 Fox.

12:30 - 12:50 Prezentacja pt.: "Baza wiedzy przemysłu dronowego w Polsce -  rozwój potencjału Śląskiego Klastra lotniczego i ich członków"

Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego

12:50 - 13:00 PRZERWA KAWOWA I NETWORKING

13:00 - 13:50 Wystąpienie: Panel 1: Możliwości i wyzwania dla przemysłu lotniczego dzięki nowym usługom stworzonym przez Śląski Klaster Lotniczy.

Zaproszeni do dyskusji:


Henryk Mynarski, Właściciel Zakład Szybowcowy Jeżów

Andrzej Papiorek, Właściciel WKK Andrzej Papiorek

Jerzy Mastek, ekspert w dziedzinie konstrukcji lotniczych

Moderator : Jarosław Bulanda, Wiceprezes Śląski Klaster Lotniczy

13:50 - 14:00 PRZERWA KAWOWA I NETWORKING

14:00-14:50 Panel 2: Drony - możliwości rozwoju w przemyśle lotniczy i kosmicznym.

Zaproszeni do dyskusji:

Marcin Szender, Prezes MSP InnTech

Joanna Wagner, specjalista ds. dronów, Śląski Klaster Lotniczy

Marian Duda, WP AeroTech Sp. z o.o.

Rafał Bożek, WP AeroTech Sp. z o.o.

Moderator:  Wojciech Kade, ekspert w przemyśle obronnym i lotniczym

15:00 Zakończenie konferencji

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Kaniów