To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Warsztaty Branżowe 14.03.2023
już niedostępne -

Kadra naukowa Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie  ciągle podejmuje nowe wyzwania, będące odzwierciedleniem najnowszych światowych trendów naukowych we współpracy z przedsiębiorcami. Prowadzona tu jest działalność badawczo-rozwojowa w obszarze nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i w szeroko definiowanych naukach o życiu. 
Jednym z takich obszarów, są innowacyjne badania nad poprawą rozrodczości ryb słodkowodnych, odpowiadające na wielowymiarową potrzebę ochrony ichtiofauny wód otwartych - istotnego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur - jak również zrównoważonej produkcji ryb w przedsiębiorstwach akwakultury. Innowacyjna technologia rozrodu sandacza to jedno z najważniejszych osiągnięć naukowców z Instytutu i przedsiębiorców akwakultury w Europie.

"Rozród sandacza w teorii i praktyce" , Warsztaty branżowe dla przedsiębiorców.

Program

Część teoretyczna - Gospoda Rybacka, Mikołajki (ul. Plac Wolności 10)

9.00-9.15: Przywitanie uczestników oraz otwarcie warsztatów

dr hab. Daniel Żarski, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie

9.15-9.45: Rola produkcji materiału zarybieniowego sandacza w gospodarce rybackiej na przykładzie Gospodarstwa Rybackiego "Mikołajki"

Piotr Sobiech, Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Mikołajki

9.45-10.15: Przerwa kawowa

10.15-12.30: Rozród sandacza - podstawy teoretyczne i definicje

dr hab. Daniel Żarski, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie

12.30-13.30: Lunch

Część praktyczna - Wylęgarnia Gospodarstwa Rybackiego "Mikołajki"
(ul. Mrągowska 14)

14.00-16.00: Podstawy praktyki kontrolowanego rozrodu sandacza,

Radosław Lewandowski, Ichtiolog Gospodarstwa Rybackiego Mikołajki

16.15-16.: Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny - Gospoda Rybacka, Mikołajki (ul. Plac Wolności 10)

16.30-18.00: Podsumowanie, wnioski, dyskusja

Daniel Żarski, Radosław Lewandowski, Piotr Sobiech

Warsztaty są częścią projektu pn. "Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia 10