9 LETNIA RUMSKA SZAFA OTWARTA

23 Września 2023, 10:00-15:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Rezerwacja przestrzeni sprzedażowej na 9 Letnią Rumską Szafę Otwartą w dniu 23 września 2023 r. Rezerwacja przestrzeni sprzedażowej na 9 Letniej Rumskiej Szafie Otwartej 23 września 2023 r.

Rezerwacja przestrzeni sprzedażowej na 9 Letnią Rumską Szafę Otwartą w dniu 23 września 2023 r.

dostępnych: 40

już niedostępne -
Lista rezerwowa - proszę oczekiwać na kontakt organizatorów w miarę pojawiania się wolnych miejsc. Lista Rezerwowa na 9 Letnią Rumską Szafę Otwartą w dniu 23 września 2023 r.

Lista rezerwowa - proszę oczekiwać na kontakt organizatorów w miarę pojawiania się wolnych miejsc.

dostępnych: 28

już niedostępne -

9 LETNIA RUMSKA SZAFA OTWARTA

Sobota, 23 sierpnia 2023 r. godz. 10.00 - 15.00

To już 9 edycja Rumskiej Szafy Otwartej, którą organizuje Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych - SLA RUMIA wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Rumi, Stowarzyszeniem "Pomóż Sąsiadowi", Cafe Kwadrat oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rumi!

Zapraszamy do Parku Starowiejskiego przy ul. Mickiewicza 19 w Rumi. 

  • Zarówno dla wystawców, jak i dla odwiedzających wstęp wolny i bezpłatny.
  • Wystawców Rumskiej Szafy Otwartej obowiązuje wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. 

Prosimy o Państwa niezawodne wsparcie w reklamie wydarzenia, aby miało jak najszerszy zasięg i powodzenie!

  • jeśli chcesz być wystawcą, wybierz bilet "Rezerwacja przestrzeni sprzedażowej"
  • jeśli wyczerpią się bilety na bycie wystawcą, zapisz się na listę rezerwową, wybierając bilet "Lista rezerwowa" i oczekuj na kontakt organizatorów, jeśli zwolni się miejsce.

Zapraszamy!

**************************************************************************************************************

REGULAMIN 9 LETNIEJ RUMSKIEJ SZAFY OTWARTEJ

I. Sprawy ogólne

1. Wyprzedaż (tj. 9 Letnia Rumska Szafa Otwarta) odbywać się będzie w dniu 23 września 2023 r. na terenie Parku Starowiejskiego przy "Dworku pod Lipami" przy ul. Mickiewicza 19 w Rumi.

2. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Rumi, Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w Rumi, MOSiR Rumia, Stowarzyszenie "Pomóż Sąsiadowi" oraz Cafe Kwadrat.

3. W wydarzeniu w charakterze Wystawcy mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież pod opieką osoby pełnoletniej. Pierwszeństwo jako Wystawcy mają mieszkańcy Rumi. Osoby nie będące mieszkańcami Rumi mogą wziąć udział w wydarzeniu, w miarę dostępności wolnych miejsc.

4. Wyprzedawać można rzeczy używane - zawartość szaf domowych, a także elementy większych gabarytów (np. antyki, starocie, ubrania, buty, biżuteria, galanteria, naczynia kuchenne, zabawki, książki, płyty analogowe, CD i DVD, gry komputerowe, sprzęt sportowy, drobny sprzęt AGD i RTV, rękodzieło, wyroby dekoracyjne, meble, narzędzia, sprzęt sportowy itp.) a także wykonane przez siebie wyroby rękodzielnicze. Jedynym ograniczeniem jest fakt, iż samemu należy wnieść/wynieść i zabezpieczyć wszystkie sprzedawane rzeczy.

5. Zabrania się przynoszenia, handlu i wymiany przedmiotów, które nie są dopuszczone do sprzedaży lub wymagają koncesji (np. broń, alkohol, wyroby tytoniowe itd.), a także: środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, wyrobami pirotechnicznymi lub wybuchowymi. Zakazana jest również sprzedaż i wymiana towarów nielegalnych, niebezpiecznych, żrących, o nieprzyjemnym zapachu, przedmiotów propagujących faszyzm lub inny totalitarny ustrój państwa, nienawiść na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych.

6. Miejski Dom Kultury w Rumi, MOSiR Rumia ani Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych nie odpowiadają za rzeczy przyniesione, wyprzedawane i wymieniane w jakimkolwiek zakresie, jak i nie odpowiadają za zawarte transakcje i ich rozliczenie podatkowe.

II. Rejestracja na wydarzenie

1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wyprzedaży w roli Wystawcy odbywa się poprzez rejestrację na stronie https://app.evenea.pl/event/9letniarumskaszafa

2. Liczba miejsc dla Wystawców podczas Rumskiej Szafy Otwartej jest ograniczona. O przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna osoba może zajmować tylko jedno stoisko. Wystawcy, którzy prawidłowo zarejestrują się przez stronę https://app.evenea.pl/event/9letniarumskaszafa, będą mieli zapewnioną powierzchnię sprzedażową. 

3. Całe wyposażenie stoiska (np. stoły, krzesła, stojaki, wieszaki) Wystawca zapewnia we własnym zakresie.

6. Jeśli Wystawca chce zrezygnować z zarezerwowanego miejsca, należy zgłosić ten fakt na adres e-mail: [email protected].

7. Każdemu Wystawcy zostanie przesłany dodatkowo mail z informacjami organizacyjnymi tuż przed wydarzeniem.

8. Każdy Wystawca przed wejściem na teren parku przy Dworku pod Lipami w dniu wydarzenia okazuje mail od Organizatorów z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu (wydruk lub na urządzeniu elektronicznym).

III. Przebieg wydarzenia

1. Wystawcy będą wpuszczani na teren Parku Starowiejskiego od godziny 10:00 w dniu 23 września 2023 r. Wcześniej przybyli nie będą mogli rozstawiać stoisk z uwagi na przygotowania do imprezy ze strony organizatorów.

2. Powierzchnia sprzedażowa dla Wystawców nie będzie ponumerowana.

3. Jeśli Wystawca nie zgłosi się na wydarzenie do godziny 11.00 w dniu 23 września 2023 r., jego miejsce przepada i może zostać przyznane innej osobie.

4. Każdy Wystawca przywozi, wnosi, rozpakowuje, pakuje i wywozi swoje rzeczy we własnym zakresie.

5. Wystawcy muszą opuścić teren parku przy Dworku pod Lipami do godziny 17:00 w dniu 23 września 2023 r.

6. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, w tym także e-papierosów.

8. Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników zapewnionych przez Organizatorów.

9. Jeśli Wystawca zniszczy elementy majątku Miejskiego Domu Kultury w Rumi, MOSiR Rumia lub innego majątku należącego do Miasta Rumia bądź organizatorów, poniesie odpowiedzialność finansową za dokonane zniszczenie.

10. Wystawcy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez organizatorów.

11. Podczas wydarzenia dostępne będzie stoisko gastronomiczne CAFE KWADRAT, gdzie będzie można zakupić kawę, herbatę, wodę i soki oraz ciastka. W miarę możliwości pojawią się także inne stoiska gastronomiczne.

12. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wiążące są postanowienia Organizatorów.

13. Osoby odwiedzające wydarzenie Rumska Szafa Otwarta (oglądający i kupujący) nie ponoszą żadnych opłat.

14. Kontakt i dodatkowe informacje: e-mail: [email protected]

IV. Dane osobowe - RODO

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Dom Kultury z siedzibą w Rumi, ul. Mickiewicza 19, zwane dalej MDK. Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest MDK, którego reprezentantem jest Pani Agnieszka Skawińska, Dyrektor MDK.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Filc (adres kontaktowy [email protected]).

2. W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zawiadomienie Administratora w formie wiadomości e-mail bądź pisemnej.

3. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem koniecznym, jeśli Uczestnik chce wziąć udział w wydarzeniu.

8. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia, w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody dane będą przetwarzane także w celu komunikacji marketingowej e-mailem oraz SMS/MMS/telefonicznie.

9. Wyrażenie zgody oznacza zgodę na przetwarzanie wizerunku/głosu/nagrań/wypowiedzi i jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem MDK, z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/nagrań/ wypowiedzi.

Zobacz również:

imprezy wydarzenia Rumia