To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilet indywidualny
już niedostępne 690,03 zł -

IDEA FORUM

Forum Umów IT to spotkania dedykowane dla praktyków - Zamawiających i Wykonawców, na których poruszone zostaną aspekty prawno-biznesowe formułowania kontraktów dla nabywców i dostawców rozwiązań IT - w oparciu o najnowsze trendy międzynarodowe, w szczególności z rynków USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Omawiane będą klauzule, które dotyczą głównych elementów umowy i kontraktów IT, zarówno przy zamówieniach na duże systemy IT (z perspektywy Zamawiających i Wykonawców), jak i kontraktowania z podwykonawcami czy pracownikami realizującymi dany projekt. Dowiesz się, w jaki sposób tworzyć umowy z kontrahentami, gdzie czyhają pułapki, jak napisać dobrą umowę scrumową lub agilową, co to jest waterfall. Na praktycznych przykładach z praktyki i w oparciu o orzecznictwo dowiesz się, w jaki sposób interpretować i pisać klauzule w umowach IT. Zapraszamy na szkolenie osobiście, jednakże dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu osobiście, będą mogły uczestniczyć w szkoleniu zdalnie, poprzez LiveStream.

DLA KOGO JEST DEDYKOWANE SZKOLENIE?

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli Zamawiających oraz firm IT (Wykonawców / Podwykonawców),a w szczególności: 

• Dyrektorów działów IT 

• Managerów i Specjalistów IT 

• Kierowników projektów informatycznych 

• Przedstawicieli firm z branży IT

ZAGADNIENIA

Podczas Części 2 Forum skupimy się na omówieniu różnych form umów spotykanych w branży IT, w tym:

umowy wdrożeniowe, rozwojowe i utrzymaniowe,

odbiór prac i pułapki tego etapu

gwarancja, rękojmia, SLA i inne "magiczne" zaklęcia utrzymujące produkt przy życiu,

kary umowne i odpowiedzialność,

• znaczenie praw własności intelektualnej w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

PRELEGENCI

Rafał Malujda

Radca prawny, LL.M. (Rostock), rzecznik patentowy - specjalista w branży IT. Na co dzień zarządza kancelarią malujda.pl oraz prowadzi działalność jako Radca Prawny w Niemczech (członek Izby Adwokackiej w Schwerinie, Niemcy). Jest członkiem grupy roboczej w ramach Zespołu ds. innowacyjnych technologii morskich oraz ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0. przy Ministerstwie Rozwoju, a także członkiem zarządu Klastra IT. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem w Rostocku (Niemcy) oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i prawie ochrony danych osobowych. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów cloudowych, w tym w obszarze przetwarzania danych publicznych usług medycznych czy finansowych, licencjonowanie oprogramowania (w tym open source) oraz opracowywanie kontraktów klasycznych i w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile).

dr Jakub Chwalba

Radca prawny, Uniwersytet Jagielloński, Of Counsel w Rafał Malujda Kancelaria Prawno - Patentowa zajmujący się w praktyce prawem własności intelektualnej, prawem prasowym i prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji w branży IT. Pracuje jednocześnie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studia doktoranckie na WPiA UJ. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, ze specjalnością prawo własności intelektualnej. Za pracę doktorską otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (2015 r.), na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej w kategorii praca doktorska. Autor monografii oraz innych publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa prasowego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Praw Pisarzy i Artystów ALAI. 

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia 71-441 Szczecin