Koncertowe Kino

11 Lipca 2020, 21:30 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Bilet umożliwia wjazd jednego pojazdu na wydarzenie. Zakup biletu oznacza akceptacje regulaminu wydarzenia. Bilet Koncertowe Kino

Bilet umożliwia wjazd jednego pojazdu na wydarzenie. Zakup biletu oznacza akceptacje regulaminu wydarzenia.

już niedostępne -

Duża dawka muzyki i film, koncert i seans filmowy  w kinie samochodowym.
start 21.30


koncert live: Kuba Waśko (z zespołem),  RockTube, Porażeni(około 45 minut)


a następnie projekcja filmu "NARODZINY GWIAZDY"
występują : Lady Gaga/Bradley Cooper dramat muzyczny 2018r.REGULAMIN "Koncertowe Kino"
W FORMIE KINA SAMOCHODOWEGO NA PARKINGU 11.07.2020 R. W KRZESZOWIE§ 1
Regulamin obowiązuje Uczestników Wydarzenia Koncertowe Kino w Krzeszowie zorganizowanego w formie kina samochodowego.
Organizatorem Wydarzenia jest Centrum Biblioteczno- Kulturalne gminy Kamienna Góra.
Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
Wydarzenie to projekcja filmu na wolnym powietrzu, w lokalizacji wskazanej przez Organizatora.
Podczas Wydarzenia prezentowane będą: koncert zespołów Porażeni, Rocktube oraz Jakub Waśko oraz film "Narodziny gwiazdy".
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany filmu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora.
Organizator nie pobiera od Uczestników opłat za udział w Wydarzeniu, jednak na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez formularz dostępny na stronie wydarzenia.
§ 2
Wydarzenie odbywa się w dniu 11.07.2020r. na terenie parkingu w Krzeszowie na skrzyżowaniu ulic Willmanna i Opata Bernarda Rosy, w godzinach od 21:30 do zakończenia emisji filmu.
Wjazd na Wydarzenie możliwy jest przez bramę wjazdową na ul. Willmanna od godz. 21:00.
Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi 100 pojazdów.
Dla widzów niezmotoryzowanych Organizator nie przewiduje miejsc.
Na teren wydarzenia zostaną wpuszczone tylko samochody o wysokości poniżej lub równej 1,8 m. Pojazdy o niestandardowych wymiarach/wyposażeniu mogą nie zostać wpuszczone na teren Wydarzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia.
Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 3
Podczas Wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu czuwać będą osoby upoważnione przez Organizatora (obsługa Wydarzenia).
Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie Wydarzenia, w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom.
Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających.
Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu, może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.
Uczestnik jest obowiązany do pozostania na trenie Wydarzenia do czasu zakończenia emisji filmu.
Uczestnik jest zobowiązany do przebywania w pojeździe podczas trwania Wydarzenia. Nie dopuszcza się wychodzenia z pojazdów podczas Wydarzenia.
Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce Wydarzenia w trakcie trwania emisji filmu, nie będzie ponownie wpuszczony na jego Teren.
Uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na miejscu parkingowym i obowiązkowo zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. "biegu" z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. "biegu jałowym - luzie").
§ 4
Wszystkie nie wymienione w Regulaminie obostrzenia, możliwe są tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników, jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas udziału w Wydarzeniu.Zobacz również:

kultura i sztuka wydarzenia Krzeszów