To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  IX WEEKEND Architektury w Gdyni //Architektura i życie na styku miasta i portu/Archi Spacer 3
już niedostępne -

Spacer architektoniczno-społeczny // ARCHITEKTURA I ŻYCIE NA STYKU MIASTA I PORTU

  • prowadzenie Robert Chrzanowski + Partnerzy
  • 23 sierpnia 2019
  • 17:30-19:30, start Miejska Informacja, 10 Lutego 24
Opis:

Architektura stanowi oczywisty symbol oraz znak rozpoznawczy wielu miast, w tym Gdyni. Budynki oraz ich bezpośrednie otoczenie (podwórka, place, pasaże piesze, zieleńce, ulice, mała architektura), tworzą także ważną przestrzeń dla życia mieszkańców, w tym jakości ŻYCIA wspólnoty sąsiedzkiej, ale także wpływają na atrakcyjność miasta, w oczach turystów i odwiedzających.

Modernizm wprowadził znaczące zmiany i unowocześnienia nie tylko w samej jakości architektury. Przemianie uległa wizja przestrzeni wspólnych, takich jak podwórka czy skwery publiczne. Stosowano także rozwiązania zdecydowanie mniej oczywiste np. wewnętrzne tarasy i pasaże, a także osiedlowe parki zabaw czy wręcz dedykowaną infrastrukturę socjalną dla większych społeczności osiedli miejskich (np. altany, przedszkola, kina, czytelnie, biblioteki). Część z tych rozwiązań jest stosowana do dzisiaj, z kolei podobnie jak sama architektura, cześć z nich okryła patyna czasu, lub zmieniły swoją pierwotną funkcję. Stąd warto odkryć je ponownie i być może niektórym z nich, ponownie przywrócić blask radości życia "między budynkami". W czasie spaceru prześledzimy kilkanaście wybranych przestrzeni miejskich oraz kamienic modernistycznych, głównie z okresu międzywojnia. Dowiemy się także o nowych lub właśnie wdrażanych, koncepcjach modernizacji i rewitalizacji przestrzeni publicznych oraz kamienic. W podróż do przeszłości, zabierze nas historyk, przewodnik Robert Chrzanowski oraz sami mieszkańcy i Partnerzy Gdyńskiego Szlaku Modernizmu. Spacer będzie także okazją do wspólnego poszukania propozycji dla nowych koncepcji i rozwiązań, które poprawią atrakcyjność oraz zwiększą aktywność "życia między budynkami".

Trasa spaceru: 10 Lutego - 3 Maja (klatka, podwórko) - Mściwoja (wejście do podziemi) - Zygmunta Augusta (podwórko) - Abrahama - Skwer Kościuszki (taras) - Żeromskiego - Św. Piotra (podwórka) - Węglowa - Chrzanowskiego (taras, podziemie, podwórka). 

Zobacz również:

inne wydarzenia Gdynia