To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Laboratorium geologiczne 18:00
Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  Laboratorium geologiczne 19:30
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Poznaj narzędzia badawcze geologów, samodzielnie zbadaj skały i minerały oraz dokonaj ich opisu i identyfikacji. Zapraszamy do udziału odwiedzenia laboratorium geologicznego.

Zajęcia "Skały i minerały w skali makro, mikro i nano" podzielone zostały na trzy zasadnicze bloki. Pierwsze dwa będą miały charakter warsztatów, podczas których uczestnicy zapoznają się z podstawowymi cechami makroskopowymi skał i minerałów, pozwalającymi na ich opis i identyfikację. Będzie również możliwość skorzystania z lupy binokularnej i mikroskopu polaryzacyjnego - podstawowych narzędzi badawczych w geologii. Naukowcy Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawią próbki najpowszechniej występujących minerałów i skał, z których wykonano preparaty mikroskopowe. Uczestnicy zobaczą również różne materiały antropogeniczne. Ostatni blok ma charakter pokazu pracy w laboratorium geologicznym, w trakcie którego zaprezentowany zostanie skaningowy mikroskop elektronowy, dyfraktometr rentgenowski, spektrometr ramana oraz możliwości ich zastosowania w geologii (i nie tylko!).

Zapraszamy dwie grupy po 12 osób (wiek 16+) w godz. 18:00 i 19:30 do Pracowni mikroskopowej (sala V) Instytutu Nauk Geologicznych, ul. Cybulskiego 30, I piętro.

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Wrocław