Intensywne warsztaty wprowadzające do AIArt

11 Marca 2023, 12:00-15:00 (Sobota)

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Intensywne warsztaty wprowadzające do AIArt Intensywne warsztaty wprowadzające do AIArt.

Intensywne warsztaty wprowadzające do AIArt

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Intensywne warsztaty wprowadzające do AIArt - techniki generowania obrazów za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Podczas warsztatów omówimy technologie, poznamy najpopularniejsze dostępne narzędzia, ich możliwości, parametry oraz sposoby na wykorzystanie ich np. w promocji, czy pracy twórczej. Wypróbujemy różne techniki przeróbki i edycji. Nauczymy się, jak formułować słowa kluczowe, żeby dostawać obrazy i animacje zgodne z naszym pomysłem.

👉Co będzie potrzebne?:
Własny laptop,
Konto google + co najmniej 1gb wolnego miejsca na dysku google, 
Konto na Discordzie! 
Angielski do wpisywania słów kluczowych


#AIArt #PromptEngineering #GenerativeArt

Warsztaty poprowadzą Kinga Marszałkowska i Marek Kudła:

Miłośnicy hackathonów, makerzy, studenci informatyki. Interesują się technologią i sztuką. AiArt używają hobbystycznie oraz współpracują z zespołem Searching for Management nad klipami generatywnymi do ich utworów.

Warsztaty odbędą się w ramach projektu Bridging Digital, program Erasmus+. 

REGULAMIN:
1. Organizatorem warsztatów jest Instytut Kultury Miejskiej (instytucja szkoleniowa wpisana do RIS pod nr 2.22/00146/2021).
2. Szkolenie odbędzie się w dn. 11 marca 2023 w g. 12-15.
3. Szkolenie odbędzie się w Instytucie Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
4. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty odbywają się z dofinansowanie programu Erasmus+
5. Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 30 os.
6. Zapisy na warsztaty odbywają się wyłącznie poprzez system evenea i trwają od 06. lutego do 11 marca lub do wyczerpania miejsc.
7. Warsztaty nie będą nagrywane ani transmitowane online.
8. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację wizerunku (relację foto/video) i wykorzystanie go w celach promocyjnych przez Organizatora.
9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna do udziału w warsztatach.
10. Zapisanie się na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej oraz dotyczących pomiaru temperatury ciała jest Instytut Kultury Miejskiej
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych z ramienia IKM: [email protected].
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego.
4. Administrator przetwarzają dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu.
6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem Organizatora Wydarzenia, czyli Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.
7. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Pani/Pana dane osobowe ww. zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym.
8. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. W granicach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pozyskanie ww. danych osobowych, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich jest niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym

Photo by DeepMind on Unsplash


Zobacz również:

kultura i sztuka wydarzenia Gdańsk