Akademia Alarmów Smogowych

4 Lutego 2021, 18:00 (Czwartek) - 25 Lutego 2021, 20:00 (Czwartek)

Szkolenie ONLINE (zoom),

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Zaproszenie na spotkanie online
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Akademia Alarmów Smogowych to trzy szkolenia dla osób zaniepokojonych jakością powietrza w Polsce i zainteresowanych antysmogowymi działaniami w swoim miejscu zamieszkania. Szkolenia odbędą się za pośrednictwem platformy Zoom 4, 11 i 25 lutego. Każde spotkanie rozpocznie się punktualnie o 18:00. Organizatorem cyklu szkoleń jest Polski Alarm Smogowy.

Udział w szkoleniu pozwoli zdobyć lub usystematyzować wiedzę niezbędną antysmogowym aktywistom, zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez lokalne alarmy smogowe działające w całym kraju pod szyldem Polskiego Alarmu Smogowego i poznać ludzi działających na polu walki ze smogiem. Szkolenia są bezpłatne.

Spotkanie 1. Wiedza o smogu | data: 4 lutego 2021 r. | godz.: 18:00-20:00
prowadzenie: Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy

 1. O nas:
  ● Polski Alarm Smogowy: misja, wartości (apolityczność, niezależność, szacunek, współpraca), cele, zasięg;
  ● Aktywność: kategorie działań, przykłady, dobre praktyki.
 2. Wiedza bazowa - źródła, skutki i rozwiązania problemu niskiej emisji:
  ● Czym jest niska emisja i jakie ma źródła?
  ● Skala problemu - jakość powietrza, pomiary GIOŚ (raporty), lokalne czujniki;
  ● Smog a zdrowie;
  ● Rozwiązania - systemowe (inwentaryzacja, termomodernizacja, wymiana źródeł, informowanie, edukacja itd.) i doraźne (oczyszczacze, maski).

Spotkanie 2. Prawo i procedury | data: 11 lutego 2021 r. | godz.: 18:00-20:00
prowadzenie: Miłosz Jakubowski - radca prawny w Fundacji Frank Bold, absolwent WPiA UJ, zajmuje się prawną ochroną powietrza i klimatu oraz ochroną środowiska w energetyce i górnictwie.

 1. Normy jakości powietrza, przekroczenia, poziomy informowania i alarmowania;
 2. Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych - czego dotyczy dokument, w czym może pomóc;
 3. Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego / mazowieckiego (praca w grupach z podziałem na województwa);
 4. Prawo ochrony środowiska - regulacje dotyczące kontroli palenisk, ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko;
 5. Skąd czerpać informacje o działaniach instytucji publicznych dotyczących walki ze smogiem?

Spotkanie 3. Działalność lokalnego alarmu smogowego | data:  25 lutego 2021 r. | godz.: 18:00-20:00

 1. O Was. Prośba o krótkie przedstawienie każdego z uczestników.
 2. Informowanie i edukowanie mieszkańców:
  ● Diagnozowanie najpilniejszego, najważniejszego problemu dla lokalnej społeczności
  ● Identyfikowanie interesariuszy (np. władze, media, oświata, rodzice itd.)
  ● Podstawowe narzędzia komunikacji - zakładanie i prowadzenia profili FB,
  ● Inne narzędzia komunikacji
 3. Działalność rzecznicza:
  ● Kontakty bezpośrednie z przedstawicielami instytucji (kogo reprezentuje alarm, jakie ma postulaty)
  ● Pisma i petycje do władz
  ● Zadanie domowe dla chętnych: zaplanowanie jednej akcji (informacyjnej, rzeczniczej, miks) z opisem: jaki ma być jej cel, na czym będzie polegała, do kogo jest kierowana, jakie środki są potrzebne, jak będzie komunikowana w społeczności.

Szkolenia realizowane przez Polski Alarm Smogowy i sfinansowane przez Clean Air Fund.

Zobacz również:

szkolenia