To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Wydarzenie odbędzie się ONLINE. Szkolenie-Webinar Online

Wydarzenie odbędzie się ONLINE.

już niedostępne -

Szanowni Państwo,

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie online w ramach "Akademii Internacjonalizacji", które odbędzie się 17 listopada 2020 r. 

Akademia Internacjonalizacji realizowana jest w ramach projektu "Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski.

Jednym z celów projektu jest dostarczenie przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa śląskiego profesjonalnej wiedzy na temat rozwoju działalności biznesowej na poszczególnych rynkach.

Szkolenie online skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa śląskiego zainteresowanych ekspansją działalności na rynki krajów bałkańskich, ze szczególnym uwzględnieniem Chorwacji.

Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2020 r. w godz. 10:00-16:00 na internetowej platformie szkoleniowej evenea.pl.

Podczas szkolenia zostaną zorganizowane trzy bloki tematyczne:

  • Gospodarka i prawo międzynarodowe
  • Różnice kulturowe w komunikacji i negocjacjach
  • Marketing międzynarodowy

Webinarium prowadzone będzie przez zespół specjalistów - praktyków m.in.:

Mec. Beatę M. Witkowską - Witkowska Kancelaria Prawna, Warszawa. Jako prawnik polski i niemiecki od lat doradza polskim podmiotom gospodarczym działającym w Polsce i za granicą. Wprowadza polskie firmy z branży budowlanej, na rynek niemiecki, austriacki, rynki krajów bałkańskich itd. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na prawie gospodarczym, handlowym, prawie pracy, w tym zatrudnianiu cudzoziemców oraz prawie podatkowym. Swoją wiedzą dzieli się jako trener wierząc, że umiejętność korzystania z prawa przekłada się na większe zyski firm.

Dr Petrita Dollani - ekspert z zakresu prowadzenia działalności na rynkach bałkańskich. Ukończył Szkołę Główną Handlową w 2000 roku z tytułem magistra finansów i bankowości, oraz licencjata stosunków międzynarodowych. Przez kilka lat pracował w Peugeot Polska jako specjalista administracyjno-finansowy a następnie rozpoczął karierę akademicką w 2004 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Tiranie. Od wielu lat pomaga polskim i albańskim instytucjom państwowym, oraz podmiotom prywatnym we wzajemnych kontaktach. Jest również Sekretarzem Generalnym Towarzystwa Albańsko-Polskiego od 2015 r.

RAMOWY PROGRAM WEBINARIUM

10.00-10.15 Otwarcie Spotkania. Przywitanie uczestników

 • Pan Krystian Stępień - Prezes Funduszu Górnośląskiego S.A.

10.15-11.30 I BLOK: Gospodarka i prawo międzynarodowe

 • charakterystyka rynków bałkańskich, zarys sytuacji społecznej i gospodarczej
 • możliwości dla inwestorów zagranicznych
 • mechanizmy prawne usprawniające prowadzenie biznesu
 • prawidłowe zawieranie transakcji eksportowych, umów handlowych w transakcjach eksportowych, bezpieczeństwo transakcji
 • źródła finansowania działalności eksportowej

11.30-11.45 / Przerwa

11.45-13.15 II BLOK: Różnice kulturowe w komunikacji i negocjacjach

 • różnice kulturowe, zachowania biznesowe na rynkach krajów bałkańskich
 • struktury i główne elementy procesu komunikacji
 • zasady protokołu, dobre obyczaje i etykieta w biznesie

13.15 - 13.30 / Przerwa

13.30-15.00 III BLOK: Marketing międzynarodowy

 • techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzi marketingu i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy
 • partnerzy handlowi oraz pośrednicy występujący w obrocie międzynarodowym
 • najskuteczniejsze metody marketingowe na rynkach krajów bałkańskich
 • wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej - handel elektroniczny

15.00-15.30 / Sesja pytań 

Korzyści z udziału w Akademii:
- min. 5h zajęć w ramach 1. edycji webinarium;
- komplet materiałów szkoleniowych;
- dostęp do indywidualnych konsultacji online;
- certyfikat udziału.

Udział w szkoleniu związany jest z otrzymaniem pomocy de minimis.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Eurofinance Training Sp. z o.o.
tel.: 22 830 13 40; tel. kom.: 609 124 124
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl
http://www.efszkolenia.pl

Organizator:


Fundusz Górnośląski SA
40-086 Katowice
ul. Sokolska 8

tel.: +48 32 723 31 10
e-mail: pok@fgsa.pl
https://www.fgsa.pl/
https://www.facebook.com/fgsapl/


Zobacz również:

szkolenia Eksport Rozwój biznesu Seminarium Strategia