Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) w biurach rachunkowych

29 Listopada 2021, 16:30 (Poniedziałek) - 30 Listopada 2021, 20:30 (Wtorek)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet
już niedostępne -

Waluta Wiedzy oraz Poznań Biznes Partner zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) w biurach rachunkowych.

Program szkolenia:

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.

2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:

 • Stosunki gospodarcze
 • Transakcja
 • Transakcja okazjonalna
 • Przeprowadzanie transakcji.

4. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki, w tym:

 • Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
 • Ocena stosunków gospodarczych
 • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych.

5. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

 • Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
 • Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

7. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących.

8. Opracowanie "wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej".

9. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.

10. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

11. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

12. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:

 • Art. 74
 • Art. 86
 • Art. 89
 • Art. 90

13. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.

Termin: 29-30 listopada 2021 r., godz. 16:30 -20:30

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie poprowadzi:

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Jestem trenerem, doradcą, założycielem firmy szkoleniowo- doradczej "Waluta Wiedzy". Prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, a także doradzam w zakresie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmach.

Przez 17 lat współtworzyłam instytucję finansowej, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, byłam odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy zawodowej przygotowywałam i prowadziłam szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych "Zarządzanie Przedsiębiorstwami" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w całym okresie pracy zawodowej uczestniczyłam w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oczywiście cały czas aktualizuję swoją wiedzę

Szkolenie jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Do zobaczenia!

Zobacz również:

szkolenia Doradztwo Biznesowe Działalność gospodarcza Księgowość Podatki Prawo podatkowe