ANIMATON II - 24h maraton tworzenia animacji

22 Kwietnia 2022, 18:00 (Piątek) - 23 Kwietnia 2022, 18:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Animaton II - 24h maraton tworzenia animacji

dostępnych: 37

już niedostępne 50,00 zł -

ANIMATON II - animacja/muzyka 21-23.04.2022
Wydarzenie integrujące środowisko twórców animacji. Spotkajmy się i zróbmy razem coś kreatywnego!
Widzimy się!

I. Na 24h - maratonie tworzenia animacji !!!

Razem z innymi, wspólnie w jednej przestrzeni, będziemy tworzyć animacje pod zadaną muzykę, której twórcy spotkają się z wami. W trakcie maratonu będziecie mogli też skorzystać z porad i konsultacji mentorów, ale przede wszystkim - inspirować i wspierać się nawzajem, uzupełniając się wiedzą i umiejętnościami. Wszystkie realizacje zostaną pokazane podczas wielkiego finału;
W tym roku skupiamy się na połączeniu animacji i muzyki, dlatego zadaniem uczestników będzie przygotowanie animacji w dowolnej technice (1 warunek: konieczne wykorzystanie technologii i mediów), która będzie ilustrowała 1 z 3 utworów muzycznych (utwory zapewni Organizator).

Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone voucherami do sklepu yfrowe.pl o wartości odpowiednio 1500 zł, 1000 zł i 500 zł za I, II i III m-ce.

kiedy: 22-23.04.2022 g. 18-18.
gdzie: Budynek Dyrekcji Stoczni cesarskiej. ul. Doki 1, Gdańsk
koszt: 50 zł*


*Dla uczestników maratonu - wejściówka na koncert 0 zł + udział w 3 3h warsztatach! 

W cenie: udział w maratonie (miejsce do pracy), 3 posiłki (kolacja, śniadanie, obiad), kawa, herbata, woda; 3 godzinny warsztat z montażu i postprodukcji; + 2 dowolne warsztaty w dn 21 i 22.kwietnia! konsultacje indywidualne z twórcami animacji: Agnieszką Kotowską, Elżbietą Manuiło, Garym Garnofskim, Radkiem Derubą, Jakiem Nowakiem, Bartoszem Kosokiem, prezentacja Twojej pracy podczas wielkiego finału, który poprzedzi koncert w namiocie sferycznym Na Doku cesarskim 23.04.2022 g. 20.00;

PROGRAM
22.04.2022 - 23.04.2022
18.00 - start, powitanie uczestników, instalowanie się na stanowiskach pracy, przedstawienie zasad i regulaminu wydarzenia;
19.30 - 20.00 - Gdańskie inspiracje - prezentacja możliwych do wykorzystania w animacjach zbiorów cyfrowych. Karina Rojek
20.15 - 21.00 - Prezentacja utworów muzycznych i spotkanie z ich twórcami.
20.30 - wspólna kolacja/integracja
21.30 - 17.00 Praca własna nad animacjami
22.00 - 02:00 Konsultacje indywidualne
08:00 - 10:00 Śniadanie
11:00 - 14:00 Warsztat z montażu i postprodukcji. prow. Elżbieta Manuiło (Manilov Studio)
14:00 - 16:00 Konsultacje indywidualne
16:00 - oddanie prac konkursowych
16:00 - 17:00 Obiad
17:30 - ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę i wręczenie nagród.
18.00 - zakończenie wydarzenia.

Udział w wydarzeniu wiąże się z koniecznością akceptacji regulaminu. PDF
Udział w konkursie na najlepszą pracę wiąże się z koniecznością akceptacji regulaminu konkursu. PDF

II. Na warsztatach!!!
kiedy: 21-23.04.2022
Gdzie: Budynek Dyrekcji Stoczni cesarskiej
wybierz z listy (formularz przy zapisach) dowolne 2 warsztaty, w których chcesz wziąć udział. 

Program:

21.04 czwartek miejsce: Budynek Dyrekcji Stoczni Cesarskiej
10-13 Animacja + typografia, prow. Agnieszka Kotowska - zapisz się!
13.30-16.30 Videoklipy, prow. Bartek Kosak - zapisz się!
17-20 Sztuka Generatywna, Jacek Nowak - zapisz się!

22.04 piątek miejsce: Budynek Dyrekcji Stoczni Cesarskiej
10-13 Mapping 3D i VJ, prow. Radek Deruba - zapisz się!
13.30-16.30 Animowanie grafik, ożywianie obrazów, prow. Gary Garnowski - zapisz się!

23.04. sobota  miejsce: Budynek Dyrekcji Stoczni Cesarskiej
11-14 Montaż i postprodukcja, prow. Elżbieta Manuiło- Lesicka, Manilov Studio; - zapisz się!

UWAGA: wybierz dowolne 3 warsztaty i zapłać 50 zł i otrzymaj wejściówkę na koncert! 

III Na koncercie!
kiedy 23.04.2022 g. 20.00
gdzie: namiot sferyczny "Na Doku"

*dla uczestników maratonu - bezpłatnie!


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej oraz dotyczących pomiaru temperatury ciała jest Instytut Kultury Miejskiej2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych z ramienia IKM: [email protected]. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego. 4.4. Administrator przetwarzaja dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu.6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem Organizatora Wydarzenia, czyli Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.7. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Pani/Pana dane osobowe ww. zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym.8. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.9. W granicach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów.10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.11. Pozyskanie ww. danych osobowych, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich jest niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym.

Zobacz również:

kultura i sztuka wydarzenia Gdańsk