To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Darmowa wejściówka
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

20 stycznia (czwartek) o godz. 18.00 w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8) w ramach cyklu [Pomerania incognita. Spotkania z pomorską przeszłością] wykład "Miasta zachodniopomorskie w świetle archeologii" wygłosi mgr Marek Dworaczyk.

Partnerami cyklu są:

Fundacja Ścieżkami Pomorza

Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

IAE PAN Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie

Wykład poświęcony będzie najstarszym dziejom Szczecina, od powstania pierwszej osady najpewniej na przełomie VIII i IX wieku aż po czasy funkcjonowania miasta lokowanego na prawie niemieckim. Kanwą tego wystąpienia będą wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie Starego Miasta od 1947 r. Dzięki uzyskanym w toku tych badań źródłom możliwa jest dzisiaj rekonstrukcja zarówno rozwoju przestrzennego miasta, jak i różnego rodzaju zjawisk społeczno-gospodarczych, które doprowadziły, jak mówią XII-wieczne źródła pisane, do wysunięcia się w tym czasie Szczecina na czoło miast pomorskich, a następnie do powstania miasta na prawie magdeburskim i w końcu do ustanowienia tu siedziby książęcej.

mgr Marek Dworaczyk

Od 1993 r. jestem zatrudniony w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w obecnym Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie. Od początku swojej pracy badawczej zajmuję się badaniami głównie nad wczesnym i późnym średniowieczem oraz wczesnym okresem nowożytnym na Pomorzu Zachodnim. Moje zainteresowania dotyczą zwłaszcza wczesnych ośrodków miejskich i miast lokacyjnych. Właśnie na terenie takich ośrodków byłem prowadzącym lub współprowadzącym badania wykopaliskowe, w tym między innymi w: Kołobrzegu, Białogardzie, Gryficach, Gryfinie, a zwłaszcza w Szczecinie. To w tym ostatnim mieście już od początku swojej pracy badawczej byłem współprowadzącym badania wykopaliskowe na terenie szczecińskiego Podzamcza (kwartał 6). Tu też w latach 2011-2012 kierowałem badaniami wykopaliskowymi na dziedzińcu głównym Zamku Książąt Pomorskich, a następnie w roku 2019 na Podzamczu, na obszarze dawniej zajętym przez hotel Arkona. Jestem autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących głównie wczesnego i późnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim. 

Zobacz również:

kultura i sztuka Archeologia Historia wydarzenia Szczecin