To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Program wydarzenia

Webinarium "Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka", 21 kwietnia 2021, godz. 10.00-16.00

10.00 - 10.20

dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin - Generalny Konserwator Zabytków

Bartosz Skaldawski - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa


10.20 - 11.30 - Co warto wiedzieć o architekturze drewnianej w Polsce? - przeczytaj biogramy 

dr inż. Katarzyna Pałubska - zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Jerzy Szałygin - wiceprezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, główny specjalista w Dziale Rozwoju Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

dr Grażyna Ruszczyk - Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Moderator: Mariusz Czuba, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa


11.30 - 12.30 - Finansowanie i prawne możliwości ochrony architektury drewnianej - przeczytaj biogramy

Finansowanie i prawne możliwości ochrony architektury drewnianej

Filip Gawliński - prezes Fundacji Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej

dr hab. Monika Bogdanowska - Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jolanta Goszczyńska - Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Moderator: Anna Czerwińska-Walczak, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa 


12.30 - 13.00 - przerwa


13.00 - 14. 00 - Adaptacja obiektów w teorii i praktyce - przeczytaj biogramy

dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz - członek Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"

Maria Markiewcz - sekretarz zarządu Fundacji Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast

Mariusz Wiśniewski - właściciel domu podcieniowego nr 6 w Żuławkach

Moderator: dr Marcin Górski, adiunkt Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej


14:00 - 15:00 - Translokacje i rola skansenów w ochronie architektury drewnianej - przeczytaj biogramy

Jarosław Gałęza - Prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu

Krzysztof A. Worobiec - Osada Kulturowa w Kadzidłowie

dr Hubert Ossadnik - kierownik Działu Oświatowo-Promocyjnego w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Moderator: dr Maciej Prarat, adiunkt Katedry Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


15.00- 16.00 - Rola organizacji pozarządowych i społeczna partycypacja w ochronie architektury drewnianej - przeczytaj biogramy

Tomasz Zamorski - prezes Stowarzyszenia "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"

Krzysztof Michalski - członek zarządu Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców "Michałów"

Bogusław Pyzocha - prezes Fundacji Bieszczadzkiej

Moderator: Barbara Kazior, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych