To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Sporządzanie umów - na co zwracać uwagę przy sporządzaniu umów z klientami, umowy B2B
już niedostępne -

Poznań Biznes Partner oraz Wydział Prawny Urzędu Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. "Sporządzanie umów - na co zwracać uwagę przy sporządzaniu umów z klientami, umowy B2B" 

Termin: 13 czerwca 2023 r. w godz. 

Program szkolenia:

1. Umowy z klientami a umowy B2B - rozróżnienie pojęć

2. Zagadnienia wspólne dla umów z klientami i umów B2B - istotne elementy umowy:

 • Data i miejsce zawarcia
 • Prawidłowe określenie stron umowy
 • Przedmiot umowy
 • Miejsce wykonania umowy
 • Terminy
 • Kary umowne
 • Sposoby zabezpieczenia wykonania umowy
 • Sposoby rozwiązania umów (rozwiązanie za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy)
 • Gwarancja i Rękojmia

3. Umowy z klientami:

 • Podstawy prawne - krótkie omówienie
 • Klauzule typowe dla umów konsumenckich

4. Umowy B2B

 • Reprezentacja stron przy zawieraniu umowy
 • Klauzule typowe dla umów B2B

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz również:

szkolenia Działalność gospodarcza Partnerstwa B2B