To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja
już niedostępne -

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową z okazji zakończenia prac konserwatorskich prowadzonych w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu w latach 2018-2019.

Konferencja odbywa się w ramach projektu "Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.


Program konferencji - 18 grudnia 2019


  • 10.30 - 11.00 - rejestracja gości, powitalna kawa
  • 11.00 - 11.15 - Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz - powitanie Gości; Słowo wstępne
  • 11.15 - 11.30 - wystąpienie zaproszonych Gości
  • 11.30 - 11.50 - ks. biskup prof. Michał Janocha - O kościołach, konserwacji i teologii
  • 11.50 - 12.00 - prezentacja filmu o pracach konserwatorskich

12.00 - 12.15 - przerwa

  • 12.15 - 12.45 - mgr Roland Róg, kierownik i wykonawca generalny prac konserwatorskich w Bazylice - Podsumowanie prac konserwatorskich realizowanych w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu w latach 2018-2019
  • 12.45 - 13.30 - dr hab. Paweł Pencakowski, prof. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Bazylika Katedralna w Sandomierzu - prace konserwatorskie
  • 13.30 - 13.45 - ks. Zygmunt Gil, ks. Andrzej Rusak, mgr Roland Róg - Przyszłe prace konserwatorskie w Bazylice - wskazanie najpilniejszych potrzeb
  • 13.45 - 14.30 - dyskusja
  • 14.30 - 15.00 - zwiedzanie KatedryPrelegenci i goście:


Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz - biskup sandomierski od 2009 roku. Biskup Krzysztof Nitkiewicz jest Konsultorem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, Członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Katolickim i Kościołem Prawosławnym, Przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Przewodniczącym Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej.

ks. biskup prof. Michał Janocha - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Artes Liberales, Komisja Speculum Byzantinum), biskup pomocniczy warszawski od 2015. W Konferencji Episkopatu Polski objął funkcję przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej Wschodu i Zachodu, a także teologii kultury.

dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP im. Jana Matejki w Krakowie - kierownik Zakładu Historii Sztuki i Teorii Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w specjalizacji: dokumentacje konserwatorskie, a także malarstwo ścienne oraz rzeźba średniowieczna i nowożytna.

mgr Roland Róg - dyplomowany konserwator dzieł sztuki, doktorant Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, właściciel firmy ART SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Od ponad 20 lat kieruje pracami konserwatorskimi w kraju i za granicą. Generalny Wykonawca prac konserwatorskich w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu a także w Pałacu Na Wyspie oraz Pałacu Myślewickim w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Kaplicy pw. Świętego Karola Boromeusza w Łowiczu, Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku czy Kaplicy Zamkowej Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy. Uhonorowany medalem pamiątkowym Stanisława Augusta Poniatowskiego za wkład w odnowę zabytków Muzeum Łazienki Królewskie, jego realizacje uhonorowane zostały niejednokrotnie Laurem Konserwatorskim oraz statuetką Sybilla 2015 i medalem honorowym za zasługi dla sztuki konserwacji w latach 1997-2017.

Spotkanie poprowadzi ks. mgr Andrzej Rusak - historyk sztuki, Diecezjalny Konserwator Zabytków Diecezji Sandomierskiej, dyrektor Muzeum Diecezjalnego Dom Długosza w Sandomierzu. Konsultor ds. Historii Sztuki Sakralnej przy Radzie ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczący Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz przewodniczący Stowarzyszenia Muzeów i Skarbców Kościelnych "Ars Sacra".


Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Sandomierz