To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet dla Klientów Biurex
już niedostępne 98,40 zł -
  Bilet dla kolejnego przedstawiciela firmy Klienta Biurex
już niedostępne 61,50 zł -
  Bilet dla osób bez podpisanej umowy
już niedostępne 123,00 zł -

Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. zaprasza na II edycję Śniadania z BIUREX. Tematem szkolenia będzie BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, która została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu kontrolowania gospodarki odpadami i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom, które występują w tym sektorze.


Czym jest BDO?

BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Dzięki rejestracji do BDO możliwe jest gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków. Od 2020 r. rejestr zostanie rozbudowany o kolejne moduły, umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.


Dla kogo jest to szkolenie?


Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom oraz osobom zajmującym się gospodarowaniem odpadami w firmach. W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy, ponieważ do Rejestru muszą wpisać się także firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady lub gospodarują nimi. Brak wpisu do rejestru może skutkować dotkliwymi sankcjami!

Jeśli chcesz poznać wymagania dotyczące BDO oraz zapoznać się z rewolucyjnymi zmianami, jakie czekają użytkowników rejestru w 2020 roku, bądź zgłosić się do BDO i prawidłowo wywiązywać się ze związanych z tym obowiązków - to szkolenie jest dla Ciebie!


Jakie są korzyści udziału w szkoleniu?

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się:

 • Kto podlega obowiązkowi wpisu do BDO?
 • Jakie są podstawy prawne w zakresie BDO?
 • Jakie są terminy sprawozdawcze w rejestrze BDO?
 • Jakie nowe wymagania powstaną wraz z wprowadzeniem elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO?
 • Jak prowadzić ewidencję odpadów w BDO z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych dotyczących kart przekazania i ewidencji odpadów?

Program szkolenia:

I. Rejestr BDO:

 • Rejestracja i obecne zasady funkcjonowania BDO.
 • Nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu BDO:

- wniosek elektroniczny;
- nowe wzory wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych.

 • Rodzaje wpisów dla różnych podmiotów wprowadzających opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, organizacji odzysku.
 • Indywidualne konta użytkowników BDO.
 • Kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów.
 • Wykreślenia z urzędu rejestru na skutek rażących naruszeń przepisów prawa.
 •  Najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach w zakresie BDO.

II. Zmiany dotyczące rejestru BDO od 1 stycznia 2020:

 • Rejestracja i logowanie w bazie BDO.
 • Nowe moduły do prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań dotyczących produktów, opakowań i odpadów.
 • Ewidencja odpadów w BDO z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, w tym karty przekazania i ewidencji odpadów.
 • Rodzaje sprawozdań i terminy ich składania.

III. Opłata recyklingowa za torebki foliowe a BDO:

 • Najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.
 • Obowiązki prowadzących jednostki handlu detalicznego.
 • Obowiązek rejestracji w BDO.
 • Ewidencja poza bazą BDO - płatności z tytułu opłaty recyklingowej na konta urzędników marszałkowskich.
 • Pierwsze sprawozdanie za rok 2019 oraz zmiany - kwartalne sprawozdania od 2020 r.


W godzinach 11:00 - 12:00 istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie.


Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Irminą Jach
tel. 607 033 240
e-mail: [email protected]


Zobacz również:

szkolenia Działalność gospodarcza Podatki Szkolenie pracowników wydarzenia Kielce