Krakowskie kawiarnie 01.08.2020, godz. 12.00

1 Sierpnia 2020, 12:00-14:00 (Sobota)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Krakowskie kawiarnie 01.08.2020, godz. 12.00 - wejściówka Krakowskie kawiarnie 01.08.2020, godz. 12.00 - wejściówka

Krakowskie kawiarnie 01.08.2020, godz. 12.00 - wejściówka

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Krakowskie kawiarnie

Data: 01.08.2020, godz. 12.00

Miejsce spotkania: Pawilon Wyspiańskiego - Punkt InfoKraków
Miejsce zakończenia: ul. Św. Jana
Czas trwania: 2h

UWAGA:
Prosimy o pobranie wejściówki dla dzieci i opiekunów.
1 osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki korzystając z jednego adresu e-mailowego.
W punkcie zbiórki należy pojawić się 10 minut przed rozpoczęciem spaceru.
Spacer rozpoczyna się punktualnie.
Wejściówkę należy okazać przewodnikowi w formie papierowej lub elektronicznej.

Ważne: jeżeli po pobraniu wejściówki okaże się, że nie mogą Państwo wziąć udziału w spacerze, prosimy o kontakt pod adresem: evenea@biurofestiwalowe.pl i zgłoszenie tego faktu. Zależy nam, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z oferty.

Pobierając wejściówkę, uczestnik akceptuje regulamin wydarzenia.

Wszystkie informacje dotyczące spacerów i regulamin akcji znajdują się na stronie: krakow.travel.pl

REGULAMIN

Zgłoszenie się na wycieczkę jest jednocześnie traktowane jako potwierdzenie odpowiedniej kondycji i stanu zdrowia uczestnika, umożliwiających udział w wycieczce oraz z akceptacją niżej wymienionych postanowień porządkowych.

 1. Wycieczki w ramach programu w ramach akcji edukacyjno-promocyjnej pod nazwą "Bądź turystą
  w swoim mieście"
  oraz programu #Kraków Nieodkryty mają charakter otwarty, przeznaczone są dla osób chętnych, które zarejestrowały się i pobrały wejściówkę na wycieczkę poprzez system Evenea.
 2. Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 3. Uczestnik odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez Niego w czasie trwania wycieczki.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się wszystkim decyzjom przewodnika wycieczki.
 5. Przewodnik oraz osoby mu pomagające są zobowiązani do kierowania grupą w sposób jak najbardziej bezpieczny, zgodnie z programem wycieczki. Należą do nich wszystkie decyzje dotyczące organizacji i bezpieczeństwa.
 6. Przewodnik i osoby mu pomagające mają prawo do zmian w programie, prawo do decyzji w sprawie wycofania się z realizacji zamierzeń, prawo do zawrócenia lub powstrzymania grupy lub jej części, prawo do wykluczenia uczestników wyprawy oraz do wszystkich możliwych działań podyktowanych bezpieczeństwem grupy lub lepszą organizacją. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczne prowadzenie spaceru, przewodnik ma prawo do zakończenia spaceru.
 7. Za zdarzenia powstałe po odłączeniu się uczestnika od grupy i w czasie realizacji indywidualnego programu zwiedzania (poza grupą z przewodnikiem) odpowiedzialność ponosi uczestnik realizujący indywidualny program. Realizacja indywidualnego planu wycieczki i odłączenie się od grupy nie zwalnia od konieczności wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie przewodnika prowadzącego grupę.
 8. Przewodnik prowadzący grupę, w szczególnie uzasadnionych wypadkach może odmówić udziału
  w wycieczce osobie, która ze względu na planowaną trasę i przewidywane warunki nie posiada odpowiedniego ekwipunku turystycznego (wygodne obuwie, odzież chroniąca przed deszczem
  i innymi czynnikami zewnętrznymi, leki w wypadku konieczności ich stałego przyjmowania)
 9. Przewodnik wycieczki ma prawo usunąć uczestnika wyprawy jeśli nie dopełnił swoich obowiązków lub nie spełnia wymagań zawartych w regulaminie. A także jeśli działa na szkodę wyprawy lub przeszkadza w jej prawidłowym przebiegu
 10. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:
  • przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez przewodnika i opiekunów
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjściem na trasę przez przewodnika wycieczki
  • zachowywania się w kulturalny sposób
  • informowania przewodnika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki
  • zgłoszenia przewodnikowi zamiaru odłączenia się od wycieczki,
  • poruszania się zachowując dystans społeczny,
  • traktowania z należytym respektem obiektów zabytkowych i eksponatów muzealnych,
  • zachowania ostrożności w miejscach, w których może grozić niebezpieczeństwo,
  • zwrócenia przewodnikowi po zakończonym spacerze udostępnionego sprzętu nagłaśniającego (bez słuchawek),
 11. W czasie wycieczki zabrania się:
  • oddalania od wycieczki bez zgody przewodnika wycieczki
  • udziału w wycieczce pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych
  • stosowania i posiadania używek i środków zabronionych przez prawo RP. Przewodnik ma prawo usunąć z wycieczki Uczestnika, który nie zastosuje się do tego zalecenia.
  • śmiecenia, niszczenia zieleni, płoszenia zwierząt

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu wycieczka zostanie przerwana.

Ponadto w związku z trwającą epidemią COVID-19 uczestnicy wycieczek przed przystąpieniem do nich oświadczają że:

1. Są zdrowi i w dniu wycieczki i nie mają infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wycieczki.

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych
z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków