To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  udział | участь | participation
już niedostępne -

Grupa wiekowa: kobiety i mamy z córkami 9+ lat

Język prowadzenia: ukraiński, polski

PL: Zapraszamy na niezwykłe zajęcia z capoeiry dla kobiet i mam z córkami. Te zajęcia będą nie tylko okazją do nauki technik i ruchu charakterystycznego dla tego brazylijskiego stylu, ale również do odnalezienia radości w ruchu, który jest naturalną częścią naszego ciała.

Capoeira, prowadzona w delikatny i wyrozumiały sposób, pozwoli nam na odkrycie potencjału naszych ciał i wykorzystanie go do pełni. Podczas treningów będziemy uczyć się, jak nasze ciało może działać efektywnie i zgodnie z jego naturalnym przeznaczeniem.

Niezależnie od wielu obowiązków życia dorosłego, warto znaleźć czas na trening capoeiry, ponieważ jest to nie tylko chwila dla nas samych, ale także potrzeba fizjologiczna, równie istotna jak jedzenie, picie czy sen. Dzięki capoeirze możemy nie tylko zadbać o swoje zdrowie fizyczne, ale także o dobre samopoczucie psychiczne, a także spędzić czas aktywnie i w przyjemny sposób w towarzystwie innych kobiet.

EN: Join us for an extraordinary capoeira class for women and moms with daughters. This class will not only be an opportunity to learn the techniques and movement characteristic of this Brazilian style, but also to find joy in movement, which is a natural part of our bodies. Capoeira, conducted in a gentle and understanding way, will allow us to discover the potential of our bodies and use it to its fullest. During training, we will learn how our bodies can work effectively and according to their natural purpose.

Regardless of the many responsibilities of adult life, it is worth finding time for capoeira training, because it is not only a moment for ourselves, but also a physiological need, as important as eating, drinking or sleeping. Thanks to capoeira, we can not only take care of our physical health, but also our mental well-being, and spend time actively and pleasantly in the company of other women.

UA: Приєднуйтесь до нас на дивовижне заняття з капоейри для жінок та мам з доньками. Це заняття дасть можливість не тільки навчитися техніці та рухам, характерним для цього бразильського стилю, але й знайти радість у русі, який є природною частиною нашого тіла. Капоейра, проведена в м'якій і розуміючій формі, дозволить нам відкрити потенціал нашого тіла і використовувати його на повну силу. Під час тренувань ми дізнаємося, як наше тіло може працювати ефективно і відповідно до свого природного призначення.

Незважаючи на численні обов'язки дорослого життя, варто знайти час для тренувань з капоейри, адже це не тільки момент для себе, але й фізіологічна потреба, така ж важлива, як їжа, пиття чи сон. Завдяки капоейрі ми можемо не тільки подбати про своє фізичне здоров'я, але й про душевний стан, а також активно і приємно провести час в компанії інших жінок.

Zobacz również:

inne wydarzenia Kraków