To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Udział w konferencji

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że planowana na 19 marca 2020 r. konferencja "DRONY - Prawo, Technologia, Usługi" zostaje odwołana.

Decyzja została podyktowana coraz większym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Planowana konferencja nie miała wprawdzie charakteru imprezy masowej, jednak w swoim założeniu skupiała uczestników z całej Polski, a nawet z zagranicy. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych, podjęliśmy decyzję o odwołaniu tego wydarzenia i przeniesienia go na inny termin. Wstępnie planujemy, aby konferencja odbyła się w drugiej połowie czerwca 2020 r.

Prosimy o śledzenie naszych kanałów informacyjnych, gdzie będziemy informować o szczegółach. Liczymy, że uda nam się spotkać w bardziej sprzyjających okolicznościach.

Druga edycja konferencji dotyczącej w całości technologiom bezzałogowych statków powietrznych. To wyjątkowe miejsce stworzony dla wymiany dotychczasowych doświadczeń w temacie rozwoju branży BSP.

Konferencja będzie podzielona na bloki dotyczące prawa, technologii, usług, nauki czy biznesu. Dobieramy prelegentów tak, aby zapewnić najwyższą jakość merytoryczną przekazywanych informacji i przedstawić kompletny obraz podejmowanych i planowanych działań.


GZM

--------------------------------------------------------------------------------Konferencja "DRONY - Prawo, Technologia, Usługi"  Termin: 19.03.2020, Miejsce: MCK Katowice


AGENDA KONFERENCJI

Blok I - CEDD

9:30 - 9:40   Oficjalne rozpoczęcie - powitanie gości Kazimierz Karolczak - Przewodniczący GZM

9:40 - 10:00 Co nowego, podsumowanie, plany -  Małgorzata Darowska - Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. BSP i programu CEDD

Blok II - PRAWO

10:00 - 10:30 Zmiany w prawie UE i zmiany dla PL -  Paweł Szymański, Dyrektor Departamentu BSP, Urząd Lotnictwa Cywilnego

10:30 - 10:50 Koncepcja procesu akredytacji i certyfikacji BSP - Instytut Techniczny Wojsk Lotnicznych

Przerwa kawowa (20min)

BLOK III - TECHNOLGIE

11:10 - 11:30 PansaUTM - pierwszy w Europie operacyjny system do koordynacji lotów dronów - Maciej Włodarczyk, Kierownik Działu ds. Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych, PAŻP

11:30 - 11:50 Obszar testowy CEDD - Marcin Dziekański, Kierownik Projektu "Drony Nad Metropolią", Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

11:50 - 12:10 Bezpieczeństwo Portu Gdynia w dobie inwestycji infrastrukturalnych - Michał Świeczkowski, p.o. Kierownika Działu Bezpieczeństwa i Monitoringu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Przerwa kawowa (20min)

BLOK IV - USŁUGI

12:30 - 12:50 temat w uzgodnieniu - Instytut Lotnictwa

12:50 - 13:10 Zamówienia publiczne w obszarze dronowym - w uzgodnieniu

13:10 - 13:30 tematyka dotycząca funduszy zewnętrznych - w uzgodnieniu

Przerwa obiadowa (30min)

BLOK V - STREFA OTWARTA 14:45 - 15:30

Co nowego w dronach? - Joanna Bubała - Flytronic

temat w uzgodnieniu - Sławomir Huczała - Spartaqs

temat w uzgodnieniu - Michał Wojas - FlyTechUAV

temat w uzgodnieniu - Marcin Swystun - Pelixar

Pomoc z nieba - o wykorzystaniu dronów w ratowaniu życia  - Jarosław Sowizdraniuk, Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

temat w uzgodnieniu - Grzegorz Trzeciak - bezzalogowce.pl

15:30 - 15:45 Dyskusje/ Zakończenie

------------------------------------------------------------------------

16:30 - 19:30 SEMINARIUM DRONOWE "Zmiany w prawie dotyczące dronów" - Urząd Lotnictwa Cywilnego -  (obowiązuje odrębna rejestracja: https://app.evenea.pl/event/drony-gzm/)


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

W uzupełnieniu punktu 2.24 Regulaminu serwisu Evenea jako "Organizator" informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą przy 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, adres email: [email protected], strona internetowa: http://bip.metropoliagzm.pl.

Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: [email protected].

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń dotyczących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych Osobowych do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych tj. ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji Pani/Pana uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Administrator realizując powyższy cel przetwarzania nie będzie wykorzystywał danych osobowych w zakresie automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Rejestrując swój udział w wydarzeniach i podając swoje dane osobowe wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą przy 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A swoich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń dotyczących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Katowice