To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Certyfikowane szkolenie II stopnia dla terapeutów: C-Eye i eyefeel w neurorehabilitacji i komunikacji - 13-14.04.2024
już niedostępne 1 200,00 zł -

W dniach 13-14.04.2024, o godz. 09:15  zapraszamy na certyfikowane szkolenie II stopnia w Katowicach.
Miejsce szkolenia: zostanie podane wkrótce


Szkolenie organizowane przez AssisTech i COiR ZDROWIE prowadzone jest przez wybitnych terapeutów i lekarzy, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z systemem C-Eye.

! Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu II-go stopnia, który uprawnia do posługiwania się tytułem "Konsultant C-Eye" oraz wpisem do Centralnego Rejestru Certyfikacyjnego AssisTech.

ADRESACI - szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób, posiadających Certyfikat I stopnia:
  • terapeutów - m.in. logopedów, neurologopedów, psychologów, neuropsychologów, terapeutów widzenia, terapeutów zajęciowych, terapeutów AAC, fizjoterapeutów,
  • pedagogów - m.in. tyflopedagogów, oligofrenopedagogów,
  • pielęgniarek - w szczególności opieki długoterminowej i anestezjologicznych, 
  • lekarzy - w szczególności specjalistów rehabilitacji, neurologów
 • osób, posiadających Zaświadczenie ukończenia szkolenia z eyefeela.

Zakres uprawnień "Konsultanta C-Eye":

 • Prowadzenie sesji terapeutycznych z wykorzystaniem systemu C-Eye
 • Wydawanie opinii dot. możliwości współpracy pacjenta / podopiecznego z C-Eye'em
 • Kierowanie na konsultacje specjalistyczne do specjalistów III stopnia (Terapeutów / Neurorehabilitantów C-Eye)
 • Realizacja programu terapeutycznego zleconego lub zatwierdzonego przez Terapeutę / Neurorehabilitanta C-Eye
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do uzyskania uprawnień III stopnia.

UWAGA! Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dostarczenie AssisTech (za pośrednictwem e-mail na [email protected]):

 1. Dowodu posiadania wykształcenia kierunkowego! (np. skan dyplomu)
 2. Numeru lub skanu Zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie szkolenia z eyefeela (termin szkolenia z eyefeel prowadzonego przez Edytę Tyszkiewicz zostanie podany wkrótce) lub alternatywnie dostarczenie 2 prezentacji wykonanych w edytorze eyefeela (każda prezentacja po min. 10 przełączalnych slajdów; rekomendowane jest dostarczenie rzeczywistych prezentacji przygotowanych dla pacjentów/podopiecznych)

PROGRAM SZKOLENIA

13  kwietnia 2024 (sobota):

9.15 - Rejestracja

9.30 - Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie prowadzących.

9.30 - 10.15 - Przygotowanie Pacjenta neurologicznego do badania za pomocą C-Eye'a. Omówienie najczęstszych chorób pacjentów "śpiączkowych" - dr n. med. Anna Zielińska-Meus

10.15 - 11.00 - Podstawy kliniczne pracy z systemem C-Eye - dr Karolina Kryś-Noszczyk

11.00 - 11.30 (30 min) - Przerwa kawowa

11.30 - 12.15 - Metodologia i dobre praktyki dot. pracy z Pacjentem przy wykorzystaniu C-Eye'a. Najczęstsze problemy w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością (mgr Edyta Tyszkiewicz)

12.15 - 13.00 (45 min) - Przerwa na lunch (lunch w cenie szkolenia) + networking

13:00 - 17:45 - Zajęcia praktyczne z podziałem na 3 grupy w 3 blokach tematycznych (wymiennie: 80 min warsztaty + 15 min na przejścia między grupami):

- blok A: warsztat z pracy z C-Eye'em w otoczeniu klinicznym - dr Karolina Kryś-Noszczyk, dr Joanna Dryjska

- blok B: warsztat z AAC - mgr Edyta Tyszkiewicz

- blok C: warsztat z zaawansowanej obsługi C-Eye'a X i eyefeela - dr inż. Bartosz Kunka

17.45 - 18.30 - Pytania / Dyskusja


14 kwietnia 2024 (niedziela):

9.30 - 10.15 - Zaawansowane strategie i techniki w AAC - mgr Edyta Tyszkiewicz

10.15 - 11.00 - Nowości w systemie C-Eye - wskazówki dot. wykorzystania potencjału terapeutycznego urządzenia. Prezentacja nowej generacji systemu C-Eye X - dr inż. Bartosz Kunka

11.00 - 11.15 (15 min) - Przerwa kawowa

11.15 - 12.00 - Aktualnie wykorzystywane metody terapeutyczne dla Pacjentów w ograniczonej świadomości - dr Karolina Kryś-Noszczyk

12.00 - 12:45 (45 min) - Przerwa na lunch (lunch nie wliczony w cenę szkolenia)

12.45 - 13.30- VARIA - pytania, przykłady własne, wymiana doświadczeń

13:30 - 15.45 - Weryfikacja zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie posługiwania się C-Eye'm i eyefeelem w pracy z Pacjentem - Rozmowa Prowadzących Szkolenie z każdym uczestnikiem (zaliczenie -  dr Karolina Kryś-Noszczyk, mgr Edyta Tyszkiewicz, dr inż. Bartosz Kunka

15.45 - Zakończenie szkolenia


*Uczestnictwo w szkoleniu i uzyskanie certyfikatu II stopnia jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w szkoleniu III stopnia.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i poszerzanie swoich kompetencji i uprawnień😊 


PRELEGENCJI:

 • lekarz specjalista neurologii
 • lekarz specjalista rehabilitacji ruchowej oraz specjalista chorób wewnętrznych
 • psycholog kliniczny, neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi chorymi neurologicznie
 • pedagog specjalny
 • kinezjolog edukacyjny, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta zajęciowy
 • specjalista inżynier - twórca systemu C-Eye
 • organizator w ochronie zdrowia, Koordynator Programu dedykowanego leczeniu dorosłych chorych ze śpiączką


Informujemy, że wpłacone środki nie są zwracane w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w okresie krótszym niż 7 dni od planowanej daty szkolenia.
Sekcja Certyfikacji AssisTech. Nr RIS: 2.22/00105/2020

Zobacz również:

szkolenia wydarzenia Katowice