CashForex Group Event Poland - FREE Entry

7 Marca 2020, 12:30 (Sobota)

Sound Garden Hotel, Warszawa Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Darmowe Zaproszenie

dostępnych: 87

już niedostępne -

WEJŚCIE ZA FREE, każdy uczestnik orzyma swojego pierwszego Bitcoina!!!

Pierwsza w Polsce konferencja jednych z największych praktyków marketingu i sprzedaży z USA! 

Zapraszamy na niepowtarzalne wydarzenie na którym nie dowiesz się jak w dwa miesiące zostać milionerem.

Już 7 Marca od godziny 12:30 praktycy świata biznesu, tacy jak: Justin Halladay, Luigi Bruni, John Kinnear przeprowadzą Cię przez najważniejsze zagadnienia biznesowe!

Do wygrania 3x kontrakty handlowe o równowartości 3500zł!!!

Na BEZPŁATNEJ konferencji, dowiesz się:
jak zarabiać na rynku Forex, totalnie automatycznie
jak stać się niezależnym przedsiębiorcą dzięki prowadzeniu biznesu on-line,
jak efektywnie wykorzystywać Social Media,
jak wykorzystać edukację którą otrzymasz
jakich działań reklamowych warto się nauczyć.

Sprawdź agendę i już teraz zapewnij sobie miejsce!

Liczba miejsc ograniczona!

To jak? Widzimy się 7 Marca?


Kim jesteśmy❓

Jesteśmy grupą ludzi, specjalizujących się w "marketingu przyszłości". W branży tej, odnosimy liczne sukcesy. Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami, by wesprzeć Ciebie w osiągnięciu finansowych celów.

Nie pokażemy Ci rownież jak po tygodniu zrezygnować z etatu, ani jak to potocznie mówią osiągnąć wolność finansową


CashFX to firma założona przez międzynarodowy zespół ekspertów w zakresie zarządzania projektami i rynków finansowych, powiązana z dobrze wyszkolonym personelem w dziedzinie edukacji, aby pomóc ludziom w opanowaniu niezbędnej wiedzy na temat handlu, wspieranej przez zaawansowaną technologię i profesjonaliści zorientowani na pomoc w osiągnięciu celów. Połączyliśmy systemy handlu wspomaganego z algorytmami na rynkach finansowych Forex, marketingu sieciowego i interaktywnych programów edukacyjnych, tworząc wyjątkowe wrażenia dla użytkowników.

....................................................................................................................................................................................................

The first conference in Poland of one of the largest marketing and sales practitioners from the USA!

We invite you to a unique event where you will not learn how to become a millionaire in two months.


Already on 7 March from 12:30 practitioners of the business world, such as Justin Halladay, Luigi Bruni, John Kinnear will lead you through the most important business issues!

You can win 3x commercial contracts with the equivalent of PLN 3,500 !!!


At a FREE conference, you'll learn:

➡ how to make money on the Forex market, completely automatically

➡ how to become an independent entrepreneur thanks to running an online business,

➡ how to effectively use Social Media,

➡ how to use the education you receive

➡ what advertising activities are worth learning.


Check the agenda and secure your place now!

The number of places is limited!

So what? See you on March 7?
Who we are? 

We are a group of people specializing in "future marketing". We are very successful in this industry. 

We have professional tools to support you in achieving your financial goals.

We will not show you how to quit your job after a week, or how to say financial freedom

CashFX is a company founded by an international team of experts in project management and financial markets, associated with a highly trained staff in the educational area with the purpose of helping people to master the necessary knowledge of trading to be successful, supported by advanced technology and professionals oriented to help you achieve your goals. We combined assisted trading systems with algorithms in the financial markets of Forex, Network Marketing, and Interactive Educational Programs, creating a unique experience for users.

Zobacz również:

konferencje wydarzenia Warszawa